Projecten pagina 4 | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

pro­jec­­­­ten

Sinds de op­rich­­­­ting van Dapp zijn er al vele pro­jec­­­­ten met suc­­­­ces ge­re­a­­­­li­­­­seerd. On­­­­der­staand vind je een over­zicht van en­­­­ke­le in­­­­­­­te­res­san­­­­te re­­­­fe­ren­­­­tie­pro­jec­­­­ten die wij af­­­­­­­ge­rond he­b­­­­ben.

0

gerealiseerde projecten in zuivel

0

gerealiseerde projecten in AGF & food ingredients

0

gerealiseerde projecten in food & beverage

0

gerealiseerde projecten in non-food & logistics
Facility Layout Solution bij een kaasverwerker Dapp

Fa­ci­li­ty Lay­out So­lu­ti­on bij een kaas­ver­wer­ker

Voor een kaas­ver­wer­ker in de regio Hoo­ge­veen heeft Dapp in en­ke­le weken een Fa­ci­li­ty Lay­out So­lu­ti­on (FLS) uit­ge­voerd. De op­dracht was hier­bij om be­staan­de eisen en toe­kom­sti­ge eisen te ach­ter­ha­len én te kwan­ti­fi­ce­ren. Door het op­stel­len van de be­no­dig­de da­tas­heets in sa­men­wer­king met de klant kon een FLS model ge­draaid wor­den die als basis dien­de voor het uit­wer­ken van uit­ein­de­lijk en­ke­le op­ties voor het uit­brei­den en her­in­rich­ten van de fa­briek. Door het ge­bruik van het FLS kon de beste optie die paste bin­nen de wen­sen van de klant ge­ko­zen wor­den om zo de ma­te­ri­al hand­ling kos­ten te kun­nen mi­ni­ma­li­se­ren. Hier­toe zijn naast 2D beel­den ook 3D beel­den op­ge­steld.

Zui­vel

meer Pro­jec­ten