Projecten pagina 4 | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

pro­jec­­­­ten

Sinds de op­rich­­­­ting van Dapp zijn er al vele pro­jec­­­­ten met suc­­­­ces ge­re­a­­­­li­­­­seerd. On­­­­der­staand vind je een over­zicht van en­­­­ke­le in­­­­­­­te­res­san­­­­te re­­­­fe­ren­­­­tie­pro­jec­­­­ten die wij af­­­­­­­ge­rond he­b­­­­ben.

0

gerealiseerde projecten in zuivel

0

gerealiseerde projecten in AGF & food ingredients

0

gerealiseerde projecten in food & beverage

0

gerealiseerde projecten in non-food & logistics
Samenvoeging 3 kaasverwerkingsfabrieken op 1 locatie Dapp

Sa­men­voe­ging 3 kaas­ver­wer­kings­fa­brie­ken op 1 lo­ca­tie

Voor een kaas­ver­wer­ker in de regio Utrecht heeft Dapp bij­ge­dra­gen aan de in­rich­ting van een be­staand pand waar 3 ver­schil­len­de kaas­ver­wer­kings­fa­brie­ken sa­men­ge­voegd dien­den te wor­den. Omdat het be­staan­de pand nog al wat re­stric­ties had was het las­tig om door de vele ver­schil­len­de pro­ces­sen en stro­men een goede op­los­sing te zien. Door mid­del van het Fa­ci­li­ty Lay­out So­lu­ti­on model (FLS) werd toch dui­de­lijk welke rich­tin­gen en in­de­ling een gun­sti­ge lay-out zou­den op­le­ve­ren in zowel prak­ti­sche be­zwa­ren als ma­te­ri­al hand­ling kos­ten. Een ite­ra­tief pro­ces tus­sen de klant, Dapp en het model zorg­de er­voor dat het model steeds ver­der evo­lu­eer­de en een op­los­sing aan­le­ver­de die als basis dien­de voor de uit­ein­de­lij­ke op­los­sing.

Zui­vel

meer Pro­jec­ten