Projecten pagina 4 | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

pro­jec­­­­ten

Sinds de op­rich­­­­ting van Dapp zijn er al vele pro­jec­­­­ten met suc­­­­ces ge­re­a­­­­li­­­­seerd. On­­­­der­staand vind je een over­zicht van en­­­­ke­le in­­­­­­­te­res­san­­­­te re­­­­fe­ren­­­­tie­pro­jec­­­­ten die wij af­­­­­­­ge­rond he­b­­­­ben.

0

gerealiseerde projecten in zuivel

0

gerealiseerde projecten in AGF & food ingredients

0

gerealiseerde projecten in food & beverage

0

gerealiseerde projecten in non-food & logistics
3D scan en tekenwerk voor een klant in de kaasverwerking Dapp

3D scan en te­ken­werk voor een klant in de kaas­ver­wer­king

ja­nu­a­ri 2023

Voor een klant in de kaas­ver­wer­king heeft Dapp een 3D-op­na­me ge­daan. Daar­bij hoor­de ook de uit­wer­king van het 3D model tot een 2D te­ke­nin­gen­pak­ket van een tot hier­voor niet-ge­do­cu­men­teer­de lo­ca­tie. Na een 3D scan van ca. 2 uur van de re­la­tief klei­ne lo­ca­tie kon de pun­ten­wolk die hier­uit voort­kwam als ware als on­der­leg­ger fun­ge­ren voor het maken van het 3D model. Door het na­me­ten van de stra­mien­maat op de lo­ca­tie kon de juis­te cor­rec­tie op de pun­ten­wolk wor­den toe­ge­voegd. Het 3D model kon door mid­del van de pun­ten­wolk als­me­de de 3D scan zelf (een soort Goog­le Street­view model) vrij ac­cu­raat ge­maakt wor­den. Uit het 3D model volg­den de 2D te­ke­nin­gen; Plat­te­gron­den, door­sne­des, aan­zich­ten en 3D views. De te­ke­nin­gen fun­ge­ren he­den­daags als basis voor pro­jec­ten en de 3D scan wordt ge­bruikt om klan­ten rond te lei­den en om in­tern 're­mo­te' site vi­sits te hou­den.

Projecten pagina 4 

Zui­vel

meer Pro­jec­ten