Nieuws | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Dapp nieuws

De mogelijke valkuilen van 3D-scanning

De mo­ge­lij­ke valkui­len van 3D-scan­ning


3D-scanning: Valkuilen en hoe deze te voorkomen Na het lezen van de twee voorgaande blogs heb je een goed beeld gekregen van de uitdagingen in de voedingsindustrie en hoe 3D-scanning hierbij kan helpen. Het laatste artikel in onze reeks over 3D-scanning beginnen we met een korte recap van het vorige artikel, waarin we geschreven hebben over de voordelen die 3D-scanning te bieden heeft. Dit artikel had een specifieke focus op het optimaliseren van fabriekslayouts en het stroomlijnen van productie- en logistieke processen. 3D-scannen biedt een gedetailleerde kijk op de fysieke ruimte en apparatuur, waardoor fabrieken waardevolle inzichten krijgen in het ruimtegebruik en mogelijke verbeterpunten kunnen identificeren. Hieronder een overzicht van de voordelen die 3D-scanning jouw fabriek kan bieden: •    Fabriekslayout optimaliseren: Een efficiënt ontworpen fabriekslayout minimaliseert afstanden en bevordert een soepele workflow. 3D-scannen biedt gedetailleerde 3D-modellen, waardoor fabrieken hun machinepark, de workflows en logistiek kunnen optimaliseren en hun activiteiten kunnen stroomlijnen. •    Planning voor machineplaatsing: 3D-scannen helpt bij het plannen en optimaliseren van de plaatsing van machines in de fabriek. Door virtueel te testen met 3D-modellen, kunnen fabrieken experimenteren met verschillende scenario's en de meest productieve en veilige machineplaatsing kiezen. •    Potentiële ruimteoptimalisatie identificeren: Naast de layout van de fabriek en de plaatsing van machines kan 3D-scannen gebieden identificeren waar ruimtegebruik geoptimaliseerd kan worden. Door de hele fabriek integraal te scannen, onthult 3D-scanning potentiële mogelijkheden voor ruimteoptimalisatie. •    Voorraadbeheer stroomlijnen: Voorraadbeheer is cruciaal in voedingsfabrieken, en 3D-scannen helpt bij het nauwkeurig meten van beschikbare ruimte en opslagcapaciteit. Het optimaliseert de organisatie van goederen, waardoor orderverzamelprocessen soepeler verlopen. Hoewel de implementatie van 3D-scantechnologie uitdagingen met zich meebrengt, zoals initiële kosten en vereiste expertise, zijn de voordelen op lange termijn aanzienlijk. Fabrieken die deze technologie omarmen, kunnen niet alleen efficiëntie maximaliseren, maar ook innoveren en zich aanpassen aan veranderende consumententrends. Echter is het niet vanzelfsprekend dat jouw 3D-scanning project een succes wordt! In dit laatste artikel schetsen we enkele valkuilen die betrekking hebben op 3D-scanning. Deze vind je kort samengevat hieronder. 1.    Onvolledige scangegevens Het succes van 3D-scanning staat of valt met de volledigheid van de verkregen gegevens. Een onvolledige scan kan leiden tot onnauwkeurige modellen en potentieel verkeerde besluitvorming. Het is cruciaal ervoor te zorgen dat alle aspecten van de fabrieksgebieden, inclusief machines en ruimtes, grondig worden gescand. In dit segment gaan we dieper in op de mogelijke oorzaken van onvolledige scangegevens en bieden we strategieën om deze uitdagingen te overwinnen. 2.    Gebrek aan expertise Eén van de grootste obstakels bij de implementatie van 3D-scantechnologie is het gebrek aan expertise. Effectief gebruik van scanners en interpretatie van verzamelde gegevens vereisen gespecialiseerde kennis. We onderzoeken waarom expertise essentieel is, welke gevolgen een gebrek aan kennis kan hebben, en hoe je dit kunt aanpakken door middel van training en samenwerking met ervaren professionals. 3.    Kosten en budgetoverschrijding Hoewel 3D-scantechnologie op lange termijn aanzienlijke voordelen biedt, kunnen de initiële kosten hoog zijn. We bespreken de potentiële kosten en baten, benadrukken het belang van een realistische kosten-batenanalyse, en bieden inzichten over hoe je binnen het budget kunt blijven zonder concessies te doen aan kwaliteit. In het vervolg van dit artikel gaan we dieper in op elk van deze valkuilen, waarbij we ook praktische oplossingen en adviezen aanreiken. Onvolledige scangegevens: De risico’s van onnauwkeurig scannen Productieverlies Onnauwkeurige modellen als gevolg van onvolledige scangegevens kunnen aanzienlijke verstoringen veroorzaken in de productieprocessen. Denk aan situaties waarin cruciale machines of transportroutes verkeerd worden geplaatst vanwege ontbrekende informatie. Dit kan leiden tot onverwachte stilstand, vertragingen en inefficiënt gebruik van middelen. Het minimaliseren van productieverlies vereist een grondige aanpak van het scangegevensproces. Besluitvormingsfouten Organisaties vertrouwen vaak op 3D-scangegevens voor strategische besluitvorming met betrekking tot fabrieksindeling en apparatuurplaatsing. Onvolledige gegevens kunnen echter leiden tot verkeerde conclusies en beslissingen. Bijvoorbeeld, het besluiten tot het toevoegen van extra machines op basis van onvolledige informatie kan resulteren in overbelasting van bepaalde gebieden, met mogelijke veiligheidsrisico's en verminderde efficiëntie als gevolg. Hoe voorkom je onvolledige scangegevens? Grondige scanningstechnieken Het verminderen van het risico van onvolledige gegevens begint bij de scanningstechnieken. Zorg voor een gedetailleerd scanproces waarbij alle relevante gebieden grondig worden vastgelegd. Train de medewerkers om aandacht te besteden aan details en mogelijke blinde vlekken te identificeren. Herhaaldelijke scans en cross-validatie van resultaten kunnen de nauwkeurigheid vergroten. Controle en validatie Implementeer strikte controle- en validatieprocedures na het scannen om onnauwkeurigheden te detecteren en corrigeren. Dit omvat vergelijkingen met bestaande plattegronden, fysieke inspecties van gescande gebieden en regelmatige updates van de 3D-modellen. Een continue validatieproces verzekert dat de verkregen gegevens representatief en betrouwbaar blijven. Deze strategieën vormen een solide basis om de gevolgen van onnauwkeurige modellen te minimaliseren en de betrouwbaarheid van 3D-scangegevens te waarborgen. Gebrek aan expertise: Het belang van kennis Het gebrek aan expertise in het effectief toepassen van 3D-scantechnologie kan een aanzienlijke hindernis vormen voor organisaties binnen de voedingsindustrie. In dit segment onderzoeken we de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met een gebrek aan kennis en hoe dit de succesvolle implementatie van 3D-scanning kan beïnvloeden. Onderschatting van technologische complexiteit Een veelvoorkomende fout is het onderschatten van de technologische complexiteit van 3D-scanning. Organisaties kunnen geconfronteerd worden met onvoorziene obstakels bij het implementeren van deze geavanceerde technologie. Dit kan variëren van het selecteren van geschikte scanners tot het interpreteren van gegenereerde gegevens. Het effectief omgaan met deze complexiteit vereist een diepgaand begrip van de technologie. Trainingsnoodzaak voor medewerkers Het succesvol benutten van 3D-scantechnologie vereist goed opgeleide medewerkers. Een gebrek aan kennis kan leiden tot suboptimale scankwaliteit, interpretatiefouten en inefficiënte gegevensverwerking. Het is essentieel om te investeren in gerichte trainingen voor personeel op verschillende niveaus, van operatoren tot besluitvormers. Kennis van verwante programma’s Naast het juist uitvoeren van 3D-scanning is het verwerken van het 3D-model naar bijvoorbeeld een 2D-plattegrond een essentiële stap in het vergaren van de juiste inzichten in jouw fabriek. Het is dan ook noodzakelijk dat de vereiste kennis van, bijvoorbeeld AutoCAD, aanwezig is zodat je naadloos jouw 3D-modellen om kunt zetten naar een 2D view van je fabriek.  Strategieën om een gebrek aan expertise te tackelen Gespecialiseerde opleidingen en trainingen Organiseer regelmatig gespecialiseerde opleidingen en trainingen voor de medewerker(s). Dit omvat hands-on training met de gebruikte scanners, interpretatie van scanresultaten en effectieve integratie van 3D-scangegevens in dagelijkse operaties. Samenwerking met experts Waar expertise intern ontbreekt, overweeg samenwerking met externe experts op het gebied van 3D-scantechnologie. Externe consultants kunnen waardevolle inzichten bieden, zowel bij de initiële implementatie als bij het oplossen van complexe vraagstukken. Continue evaluatie en  verbetering Implementeer een cultuur van continue evaluatie en verbetering. Evalueer regelmatig de effectiviteit van de toegepaste 3D-scantechnologie, identificeer knelpunten en pas de strategieën dienovereenkomstig aan. Het overwinnen van het gebrek aan expertise is cruciaal voor een succesvolle integratie van 3D-scantechnologie in de voedingsindustrie. Het vergt niet alleen investeringen in technologische kennis, maar ook in de ontwikkeling van de vaardigheden van het betrokken personeel. Kosten en budgetoverschrijding: Balanceren tussen investering en opbrengst Het implementeren van 3D-scantechnologie in de voedingsindustrie biedt aanzienlijke voordelen, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van kosten en budgetbeheersing. In dit gedeelte werpen we een kritische blik op de financiële aspecten die verband houden met 3D-scanning en hoe deze binnen de perken te houden. Initiële investeringen versus langetermijnrendement Een veelvoorkomende valkuil is de focus op de initiële investeringen zonder de langetermijnvoordelen in overweging te nemen. Hoewel de aanschaf van 3D-scantechnologie aanvankelijk kosten met zich meebrengt, kunnen de langetermijnvoordelen, zoals verbeterde efficiëntie en productiviteit, aanzienlijke rendementen opleveren. Verborgen kosten Naast de duidelijke kosten van hardware en software zijn er vaak verborgen kosten die kunnen opduiken tijdens de implementatiefase. Deze kunnen variëren van training van het personeel tot aanpassingen aan bestaande infrastructuur. Het identificeren en budgetteren van deze verborgen kosten is cruciaal. Onderhoudskosten en upgrades Het succes van 3D-scantechnologie hangt af van regelmatig onderhoud en mogelijke upgrades. Het negeren van deze doorlopende kosten kan leiden tot technologische veroudering en verminderde effectiviteit van de systemen. Strategieën voor een effectieve kostenbeheersing en maximaal rendement Grondige kostenanalyse vooraf Voer een gedetailleerde kostenanalyse uit voordat u begint met de implementatie. Begrijp niet alleen de directe kosten, maar ook de indirecte kosten en mogelijke risico's. Flexibele budgettering Budgetten kunnen evolueren. Houd ruimte voor flexibiliteit en pas het budget aan op basis van nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden. Het beheersen van kosten en het voorkomen van budgetoverschrijding zijn essentieel voor het succes van 3D-scanning in de voedingsindustrie. Een goed doordacht financieel plan legt de basis voor een rendabele implementatie van deze geavanceerde technologie. Duik in de toekomst: Transformeer jouw fabriek met behulp van 3D-scanning! De potentie van 3D-scantechnologie om een ware revolutie teweeg te brengen in de voedingsindustrie is onbetwistbaar. In ons vorige artikel heb je kunnen lezen dat 3D-scanning de deuren opent naar talloze voordelen, waaronder •    Optimalisatie van de fabriekslayout •    Het beter plannen van machineverplaatsingen •    Identificatie van ruimteoptimalisatie •    Een gestroomlijnd voorraadbeheer Met opties zoals laser-based 3D-scannen, Structured Light Scanning, time-of-flight scannen en fotogrammetrie, zijn er diverse tools beschikbaar, elk met specifieke toepassingen afgestemd op verschillende behoeften van de fabriek. 3D-scannen biedt daarbij niet alleen waardevolle inzichten in ruimtegebruik en gestroomlijnde workflows, maar draagt ook bij aan een veiligere werkomgeving. Echter zijn er ook valkuilen waar men waakzaam voor moet zijn wanneer 3D-scanning technologieën geïmplementeerd worden. In dit artikel heb je kunnen lezen dat onnauwkeurige scans, een gebrek aan expertise en het verkeerd inschatten van de (initiële) kosten tot de grootste valkuilen behoren. Ook heb je kunnen lezen hoe je je kunt behoeden voor deze valkuilen. Hiermee sluiten wij ook onze reeks over 3D-scanning af.  De toekomst van de voedingsindustrie rust in de handen van degenen die durven te veranderen. Als je streeft naar geoptimaliseerde efficiëntie, veiligheid in je fabriek en succes in een steeds veeleisender wordende markt, is het nu tijd om de sprong te wagen in de wereld van 3D-scannen. Omarm deze baanbrekende technologie en voorzie jouw voedingsmiddelenfabriek van de tools die het nodig heeft om te floreren in de komende jaren. De reis naar een toekomst begint nu, met 3D-scannen aan het roer van innovatie en vooruitgang.

21 november 2023
Uitdagingen in de food; één technologie als oplossing?

Uit­da­gin­gen in de food; één tech­no­lo­gie als op­los­sing?

Uitdagingen voor de voedingsindustrie: 3D scannen omarmen voor verandering De voedingsindustrie is een hoeksteen van de samenleving en voorziet miljoenen mensen wereldwijd van voedsel. Maar terwijl de industrie zich blijft ontwikkelen en uitbreiden, wordt ze geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen die haar vermogen om efficiënt en duurzaam kwaliteitsproducten te produceren in de weg kunnen staan. In de vorige blogpost van deze serie zijn we dieper ingegaan op deze uitdagingen en hebben we gezien hoe belangrijk het is om deze uitdagingen proactief aan te pakken om het succes en de groei van de voedingsindustrie te blijven garanderen. De belangrijkste uitdagingen voor voedselfabrieken op een rij: Duurzaamheid: Naarmate het milieubewustzijn toeneemt, zijn consumenten steeds meer op zoek naar duurzame en milieuvriendelijke producten. De voedingsindustrie, met haar aanzienlijke impact op het milieu, staat onder toenemende druk om duurzame praktijken toe te passen. Van het verantwoord inkopen van grondstoffen tot het minimaliseren van voedselverspilling, het bereiken van duurzaamheidsdoelen vereist een allesomvattende en geïntegreerde aanpak. Voedselfabrieken moeten energie-efficiënte processen implementeren, milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen gebruiken en hernieuwbare energiebronnen onderzoeken om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en natuurlijke hulpbronnen te behouden. Kostenefficiëntie: In een concurrerende markt is kostenefficiëntie een kritieke factor voor het succes van voedselfabrieken. Stijgende productiekosten, fluctuerende grondstofprijzen en toegenomen concurrentie zetten fabrikanten onder druk om hun activiteiten te optimaliseren en hun kosten te verlagen. Het implementeren van technologie en automatisering, het stroomlijnen van toeleveringsketens en het toepassen van optimalisatie-principes zijn enkele strategieën die voedingsfabrieken kunnen toepassen om de kostenefficiëntie te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de productkwaliteit. Optimalisatie van productieprocessen en ruimtegebruik: Efficiënte productieprocessen en ruimtegebruik zijn essentieel voor het maximaliseren van de output en het minimaliseren van verspilling. Voedselfabrieken hebben vaak te maken met complexe productieworkflows en moeten ervoor zorgen dat apparatuur, middelen en arbeid optimaal worden gebruikt. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals 3D-scannen en gegevensanalyse kunnen fabrikanten hun productielijnen en fabrieksindelingen analyseren, mogelijkheden voor verbetering identificeren, knelpunten verminderen en de algehele efficiëntie verbeteren. Voedselveiligheid: Voedselveiligheid is een onmisbaar aspect van de voedingsindustrie. Nu consumenten zich steeds meer zorgen maken over de kwaliteit en veiligheid van producten, moeten voedselfabrieken zich houden aan strenge voorschriften en rigoureuze kwaliteitscontrolemaatregelen handhaven. Verontreinigingsrisico's, allergenenbeheer en goede hygiënepraktijken zijn cruciale gebieden die fabrikanten moeten aanpakken om door voedsel overgedragen ziekten te voorkomen en het vertrouwen van de consument te beschermen. Bevoorradingsketen (supply chain) en logistieke verstoringen: De voedingsindustrie is sterk afhankelijk van een ingewikkelde wereldwijde toeleveringsketen om ingrediënten, verpakkingsmaterialen en producten te distribueren. Verstoringen door natuurrampen, transportproblemen, politieke instabiliteit of andere onvoorziene gebeurtenissen kunnen het beheer van een soepele toeleveringsketen aanzienlijk bemoeilijken. Voedselfabrieken moeten robuuste noodplannen ontwikkelen, sterke relaties met leveranciers onderhouden en investeren in technologie om verstoringen van de toeleveringsketen effectief te controleren en hierop te reageren. Consumententrends en -voorkeuren: Consumentenvoorkeuren in de voedingsindustrie veranderen voortdurend. Factoren zoals veranderende eetgewoonten, de vraag naar gezondere opties, de voorkeur voor biologische en natuurlijke producten en de toenemende belangstelling voor duurzame en ethisch verantwoorde voedingsmiddelen bepalen het marktlandschap. Voedselfabrieken moeten wendbaar blijven en zich snel aanpassen aan deze veranderende trends om relevant en concurrerend te blijven op de markt. Het samenspel van deze uitdagingen creëert een dynamische en complexe omgeving voor de voedingsindustrie. Om deze hindernissen te overwinnen en te gedijen in dit steeds veranderende landschap, moeten voedingsfabrieken innovatieve technologieën en oplossingen omarmen. In deze blogpost gaan we dieper in op één zo'n baanbrekende technologie die de potentie heeft om een 'revolutie' teweeg te brengen in de voedingsindustrie: 3D-scannen. Deze geavanceerde technologie biedt een groot aantal voordelen, waaronder verbeterde voedselveiligheid, verhoogde efficiëntie, verbeterde traceerbaarheid, verbeterde productkwaliteit en de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de steeds veranderende eisen van de consument. Laten we 3D scannen in detail bekijken, te beginnen met een overzicht van de technologie zelf en de verschillende methodes. 3D-scantechnologie: Een overzicht Korte geschiedenis en ontwikkeling van 3D scannen De wortels van 3D scannen liggen in het begin van de jaren 1960, toen de eerste 3D profielanalysatoren werden ontwikkeld. Deze vroege scanners gebruikten op licht gebaseerde systemen om 3D-gegevenspunten van objecten vast te leggen, zij het met beperkte nauwkeurigheid en resolutie. In de loop der jaren hebben technologische vooruitgang en innovaties in de sensortechnologie geleid tot de ontwikkeling van verschillende 3D-scanmethoden, waardoor de mogelijkheden en bruikbaarheid sterk toenamen. In de jaren 1980 werd 3D scannen met behulp van lasers een baanbrekende technologie. Door laserstralen te gebruiken om afstanden te meten en precieze 3D-modellen van objecten te maken, verbeterden laserscanners de nauwkeurigheid en snelheid van het vastleggen van 3D-gegevens aanzienlijk. Naarmate de rekenkracht toenam, nam ook de verwerkingscapaciteit van 3D scansystemen toe, waardoor complexere gegevensanalyse en visualisatie mogelijk werden. Met de komst van scannen met gestructureerd licht werd een nieuwe sprong voorwaarts gemaakt in de 3D-scantechnologie. Bij deze methode worden lichtpatronen of strepen geprojecteerd op het oppervlak van het object en wordt de vervorming van deze patronen vastgelegd met camera's. Scannen met gestructureerd licht leverde 3D-gegevens met een nog hogere resolutie op, waardoor het bijzonder waardevol werd voor het vastleggen van ingewikkelde details en precieze geometrieën. Deze technologie vond toepassingen in sectoren zoals architectuur, design en kunstconservering. De laatste jaren heeft het time-of-flight (ToF) scannen aan populariteit gewonnen, vooral in consumentenapparatuur zoals smartphones en spelconsoles. ToF scannen werkt volgens het principe van het meten van de tijd die een lichtsignaal nodig heeft om naar het oppervlak van het object te reizen en terug naar de sensor, waardoor 3D gegevens snel en efficiënt kunnen worden vastgelegd. Hoewel ToF scanning niet dezelfde nauwkeurigheid bereikt als laser-based of Structured Light Scanning, maken de toegankelijkheid en het gebruiksgemak het geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder augmented reality en gebarenherkenning. Hoe werkt 3D scannen? De grondbeginselen en principes 3D scannen is een contactloos, niet-destructief proces dat de fysieke vorm en afmetingen van objecten of omgevingen vastlegt. Het basisprincipe van 3D scannen bestaat uit het uitzenden van een energiebron, zoals laserlicht of gestructureerde lichtpatronen, op het oppervlak van het object en het meten van de gereflecteerde of vastgelegde gegevenspunten. Bij 3D scannen met een laser wordt een laserstraal geprojecteerd op het oppervlak van het object en een sensor meet de tijd die het duurt voordat het laserlicht terugkaatst. Door deze tijd-van-vluchtmeting te combineren met positiegegevens van de beweging van de scanner, wordt een 3D puntenwolk gegenereerd die de vorm en geometrie van het object weergeeft. Op dezelfde manier projecteert het scannen met gestructureerd licht patronen of strepen op het oppervlak van het object. Camera's leggen de vervorming van deze patronen vast en gespecialiseerde software verwerkt de vastgelegde gegevens om een 3D-model te maken. De nauwkeurigheid van het 3D-model hangt af van de resolutie van de geprojecteerde patronen en het vermogen van de camera om precieze vervormingen vast te leggen. Soorten 3D-scantechnologieën en hun toepassingen Laser-based 3D scanning: Laser-based 3D scanning, ook bekend als LiDAR (Light Detection and Ranging), maakt gebruik van laserstralen om afstanden te meten en nauwkeurige 3D modellen van objecten te maken. Deze technologie is vooral nuttig voor het scannen van omgevingen op grote schaal, zoals landbouwvelden, bossen en magazijnen. In de voedingsindustrie kan 3D-scannen met behulp van laser gebruikt worden voor het optimaliseren van fabrieksindelingen, het meten van ruimtegroottes en het maken van digitale weergaven van machines. Bijvoorbeeld, bij het herconfigureren van productielijnen of magazijnlayouts kan laser-gebaseerd 3D scannen nauwkeurige metingen leveren van beschikbare ruimte en machineafmetingen, wat efficiënt ruimtegebruik vergemakkelijkt. Structured light scanning: Bij Structured Light Scanning worden lichtpatronen of strepen geprojecteerd op het oppervlak van het object en wordt de vervorming van deze patronen vastgelegd met camera's. Deze methode is uitstekend geschikt voor het vastleggen van hoge resolutie 3D-beelden. Deze methode is uitstekend voor het vastleggen van 3D-gegevens met een hoge resolutie en wordt vaak gebruikt voor het kleinschalig scannen van objecten. In de voedingsindustrie kan het scannen met gestructureerd licht helpen bij kwaliteitscontrole-inspecties van voedingsmiddelen, zodat deze voldoen aan strenge normen. Bij de inspectie van ingewikkelde voedingsmiddelen, zoals gebakken producten of snoepgoed, kan gestructureerd licht scannen bijvoorbeeld nauwkeurig oppervlaktedetails vastleggen, waardoor de productkwaliteit en -consistentie worden gegarandeerd. Time-of-Flight (ToF) scannen: Time-of-flight 3D scanning werkt volgens het principe van het meten van de tijd die een lichtsignaal nodig heeft om naar het oppervlak van het object te reizen en terug naar de sensor. Dit type scanning wordt vaak gebruikt in consumenten 3D sensoren, zoals die in smartphones en game-apparaten. In de voedingsindustrie kan ToF scannen gebruikt worden voor het snel en efficiënt scannen van kleine objecten of voor eenvoudige metingen. ToF scanning kan bijvoorbeeld helpen bij het bepalen van precieze afmetingen van voedselingrediënten en het ontwikkelen van recepten ondersteunen en daarmee zorgen voor nauwkeurige portiegroottes. Fotogrammetrie: Bij fotogrammetrie worden 3D-gegevens vastgelegd door middel van foto's die vanuit meerdere hoeken zijn genomen. Gespecialiseerde software verwerkt deze beelden om een 3D-model van het object te maken. Fotogrammetrie wordt veel gebruikt op gebieden zoals architectuur, monumentenzorg en virtual reality. In de voedingsindustrie kan fotogrammetrie worden toegepast om digitale prototypes van nieuwe ontwerpen voor voedingsmiddelen te maken of om gedetailleerde visualisaties van verpakkingsconcepten te genereren. Voedselfabrikanten kunnen bijvoorbeeld fotogrammetrie gebruiken om realistische digitale beelden van nieuwe verpakkingsontwerpen te maken, waardoor een betere evaluatie van visuele esthetiek en functionaliteit mogelijk wordt. Elk type 3D-scantechnologie heeft zijn eigen unieke sterke punten en toepassingen, waardoor 3D-scannen een veelzijdig hulpmiddel is voor de voedingsindustrie. Van het optimaliseren van ruimtegebruik tot het verbeteren van kwaliteitscontrole en het aanjagen van innovatie. 3D scanning stelt voedingsfabrieken in staat om uitdagingen te overwinnen en te gedijen in een dynamische en steeds veranderende markt. 3D scannen inzetten voor efficiëntie en toekomstige ruimtegebruik Fabrieken hebben veel uitdagingen zoals hiervoor al is aangestipt. Het creëren van efficiënte lay-outs en stromen voor uw fabriek is een specialisme. We zullen daarom dieper ingaan op het specifieke onderwerp van het optimaliseren van fabrieklayouts met behulp van 3D-scanning. Een van de belangrijkste voordelen van 3D-scantechnologie ligt in de mogelijkheid om zeer nauwkeurige digitale weergaven van de fabriek en haar omgeving te creëren. Door de fysieke ruimte en apparatuur te scannen, kunnen fabrieken waardevolle inzichten krijgen in het ruimtegebruik en potentiële verbeterpunten identificeren. De nauwkeurige 3D-modellen maken gedetailleerde analyses van de gehele fabriek (integraal) mogelijk waardoor fabrieken hun machinepark, workflows en logistiek kunnen optimaliseren en hun activiteiten kunnen stroomlijnen. Fabriekslayout optimaliseren: De layout van een fabriek speelt een cruciale rol in de efficiëntie en productiviteit ervan. Een goed geoptimaliseerde layout minimaliseert de afstand die werknemers, grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten afleggen, waardoor de operationele kosten en doorlooptijden afnemen. 3D scanning kan een uitgebreid beeld geven van de fabriek. Dit biedt management en directie inzicht in de huidige layout, mogelijke knelpunten of verbeterpunten. Ook bij voorgenomen veranderingen van de fabriek, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuwe productielijn, de herinrichting van het magazijn of het optimaliseren van stromen biedt een 3D layout inzicht en vergemakkelijkt de besluitvorming van toekomstige veranderingen. Planning voor machineplaatsing: Efficiënte plaatsing van machines is essentieel voor soepele productieprocessen. Slecht geplaatste machines kunnen leiden tot onderbrekingen in de workflow, veiligheidsrisico's en onnodige stilstand. 3D scannen kan fabrieken helpen bij het plannen en optimaliseren van de plaatsing van machines in de fabriek. Door 3D-modellen van bestaande machines en apparatuur te maken, kan de mogelijke (toekomstige) layout gevisualiseerd worden en eventueel virtueel getest. Zo kan er geexperimenteerd worden met verschillende scenario's en die layout te kiezen die de productiviteit en veiligheid maximaliseert en tegelijkertijd het ruimtegebruik minimaliseert. Potentiële ruimteoptimalisatie identificeren: Naast de lay-out van de fabriek en de plaatsing van machines kan 3D-scannen gebieden identificeren waar het ruimtegebruik kan worden geoptimaliseerd. Fabrieken hebben vaak ongebruikte of onderbenutte ruimtes die opnieuw kunnen worden gebruikt voor efficiëntere activiteiten. Door de hele fabriek integraal te scannen, onthult 3D scanning potentiële mogelijkheden voor ruimteoptimalisatie. De gegevens die gegenereerd worden door 3D scannen kunnen bijvoorbeeld geanalyseerd worden om gebieden te identificeren waar apparatuur herschikt of aangepast kan worden om waardevolle vloerruimte vrij te maken. Daarnaast kan de technologie potentiële gebieden voor uitbreiding of de installatie van nieuwe apparatuur aanwijzen, zodat fabrieken kunnen plannen voor toekomstige groei en zich kunnen aanpassen aan veranderende productiebehoeften. Verder kan 3D-scannen helpen bij het ontwikkelen van 3D-modellen van bestaande machines en apparatuur, waardoor inzicht wordt verkregen in hun ruimtelijke vereisten en spelingen. Deze informatie is van onschatbare waarde bij het plannen van de layout van nieuwe productielijnen of het introduceren van extra machines in de fabriek. Door te zorgen voor voldoende ruimte rond machines voor veilig gebruik en onderhoud, helpt 3D scannen het risico op ongevallen en verwondingen als gevolg van onvoldoende ruimte te minimaliseren. Voorraadbeheer stroomlijnen: Voorraadbeheer is essentieel voor elke voedingsmiddelenfabriek om optimale voorraadniveaus te handhaven en verspilling te minimaliseren. Door opslagruimtes en magazijnen 3D te scannen, kunnen voedingsmiddelenfabrieken nauwkeurige metingen van de beschikbare ruimte en opslagcapaciteit verkrijgen. Met deze gegevens kan de voorraad nauwkeuriger worden gepland, zodat precies de juiste hoeveelheid grondstoffen en eindproducten in voorraad wordt gehouden en overtollige voorraad en verspilling worden tegengegaan. Bovendien kan 3D scannen helpen om de organisatie van goederen in opslagruimtes te optimaliseren. Door producten virtueel te herschikken in het 3D-model kunnen fabrieken de meest efficiënte opslagconfiguraties identificeren, waardoor materialen makkelijker toegankelijk worden en orderverzamelprocessen soepeler verlopen. Omarmen van 3D-scannen: Uitdagingen en overwegingen Hoewel 3D-scannen veel voordelen biedt, kan de implementatie ervan uitdagingen met zich meebrengen. Voedselfabrieken moeten mogelijke obstakels aanpakken, zoals potentieel hoge initiële kosten en de behoefte aan gespecialiseerde expertise. Het aanschaffen en onderhouden van geavanceerde 3D scanapparatuur vergt een aanzienlijke investering, maar de voordelen op de lange termijn wegen vaak op tegen de initiële kosten. Daarnaast is het trainen en opleiden van specialisten in het effectief gebruik van de technologie cruciaal voor het maximaliseren van het potentieel. Verder kan de integratie van 3D-scantechnologie in bestaande processen en workflows aanpassingen vereisen. Een naadloze compatibiliteit en gegevensuitwisseling tussen 3D-scansystemen en andere software die in voedingsfabrieken wordt gebruikt, is essentieel voor een soepele overgang. Een andere overweging is de privacy en beveiliging van gegevens. 3D scannen genereert een enorme hoeveelheid gegevens, waaronder gedetailleerde 3D modellen van producten, apparatuur en omgevingen. Het beschermen van deze gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en potentiële cyberbedreigingen is van het grootste belang, zeker gezien de gevoelige aard van de voedingsmiddelenindustrie. Veelal heeft de fabriek geen specialist aan boord om 3D-scannen in te zetten dan wel wil of kan de investering in apparatuur niet doen. Een flexibel alternatief hiervoor is te gaan samenwerken met de juiste gespecialiseerde partner. Zij beschikken over de juiste kennis van 3D-scannen in combinatie met kennis van fabrieken. Grijp de toekomst: Verander uw fabriek met 3D-scannen Het potentieel van 3D-scantechnologie om een 'revolutie' teweeg te brengen in de voedingsindustrie is onmiskenbaar. Het biedt talloze voordelen, van het verbeteren van de voedselveiligheid en het verhogen van de efficiëntie tot het stimuleren van innovatie en het voldoen aan de eisen van de consument. Door gebruik te maken van 3D-scantechnologie kunnen voedingsfabrieken een wereld aan mogelijkheden ontsluiten voor het optimaliseren van hun activiteiten en het behalen van duurzaamheidsdoelen. Laser-based 3D scannen, Structured Light Scanning, time-of-flight scannen en fotogrammetrie zijn beschikbare opties, elk met specifieke toepassingen die zijn afgestemd op verschillende behoeften van de fabriek. Door gebruik te maken van 3D scanning krijgen fabrieken waardevolle inzichten in ruimtegebruik, gestroomlijnde workflows en een veiligere werkomgeving. Bovendien verbetert 3D scanning de kwaliteitscontrole, zodat alleen producten van de hoogste kwaliteit de consument bereiken, wat het vertrouwen in en de loyaliteit aan het merk indirekt bevordert. Het stimuleert ook innovatie, waardoor snel kan worden ingespeeld op veranderende consumententrends en de concurrentiepositie op de markt behouden blijft. De toekomst van de voedingsmiddelenindustrie ligt in de handen van degenen die verandering durven omarmen. Dus als u de efficiëntie wilt optimaliseren, voedselveiligheid wilt garanderen en wilt gedijen in een steeds veeleisender markt, is het tijd om de sprong te wagen in de wereld van 3D scannen. Omarm deze baanbrekende technologie en voorzie uw voedingsmiddelenfabriek van de tools die het nodig heeft om de komende jaren te floreren. De reis naar een duurzamere, efficiëntere en consumentgerichtere toekomst begint nu - met 3D-scannen aan het roer van innovatie en vooruitgang. Blijf op de hoogte van de volgende en laatste blog over 3D-scannen... "Foute 3D-scanning leidt tot onjuiste strategische beslissingen en inefficiënte fabriekslayouts met alle gevolgen van dien, hoe dit te voorkomen?"

22 augustus 2023
Hoe technologie de toekomstige levensmiddelenfabriek opnieuw vormgeeft

Hoe tech­no­lo­gie de toe­kom­sti­ge le­vens­mid­de­len­fa­briek op­nieuw vorm­geeft

De voedingsindustrie speelt een vitale rol in de voedselvoorziening van onze samenleving. Voedselfabrieken worden echter geconfronteerd met tal van uitdagingen die hun vermogen om efficiënt kwaliteitsproducten te produceren in de weg kunnen staan. Deze publicatie wordt gepubliceerd in een reeks van 3 blogs. Dit is blog 1 over hoe de voedingsindustrie nieuwe technologie inzet om haar activiteiten te kunnen verbeteren. De toekomstige fabriek kan niet zonder het gebruik van technologie om direct inzicht te hebben in haar efficiëntie en effectiviteit om zo de juiste dagelijkse beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat haar ontwikkeling strategisch is afgestemd. Door de belangrijkste uitdagingen effectief aan te pakken met behulp van nieuwe technologie kunnen voedingsmiddelenfabrieken hun efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid verhogen. In de komende blogs zullen we een potentiële oplossing voor deze uitdagingen onthullen en de potentiële impact ervan op de voedingsindustrie bespreken. Houd ons in de gaten voor de volgende artikelen in deze serie! Een voorproefje van uitmuntendheid: Een verkenning van de Nederlandse voedingsindustrie De Nederlandse voedingsindustrie is een belangrijke sector van de Nederlandse economie en is een van de grootste exporteurs van levensmiddelen ter wereld. De industrie wordt gekenmerkt door een sterke focus op efficiëntie, innovatie, duurzaamheid en voedselveiligheid. Nederland heeft een sterk geïntegreerd voedselsysteem, met een verscheidenheid aan landbouwproducten die in eigen land worden geproduceerd en uit andere landen worden ingevoerd. De industrie bestaat uit een mix van grote multinationals en kleinere, gespecialiseerde bedrijven, met een sterke focus op samenwerking en kennisdeling. De Nederlandse levensmiddelenindustrie staat bekend om haar producten van hoge kwaliteit, met name in de zuivel-, vlees- en groentesector. De sector is sterk gericht op duurzaamheid: veel bedrijven passen duurzame productiemethoden toe en investeren in hernieuwbare energie en afvalvermindering. Voedselveiligheid is ook een topprioriteit voor de Nederlandse voedselindustrie, met strenge veiligheidsprotocollen en een sterk regelgevend kader om de veiligheid en kwaliteit van voedselproducten te waarborgen. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse voedingsindustrie ingespeeld op veranderende consumentenvoorkeuren en -trends, waaronder de toenemende vraag naar plantaardig voedsel, biologisch en niet genetisch gemodificeerd voedsel en lokaal geproduceerde ingrediënten. De industrie heeft ook geïnvesteerd in nieuwe technologieën en innovatieve productiemethoden om de efficiëntie te verbeteren en verspilling tegen te gaan. Over het geheel genomen is de Nederlandse voedingsindustrie een dynamische en innovatieve sector met een sterke focus op efficiëntie, duurzaamheid, voedselveiligheid en samenwerking. Belangrijkste uitdagingen binnen de levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie staat voor verschillende uitdagingen. Zie hierna. Duurzaamheid: De voedingsindustrie staat onder toenemende druk om duurzame praktijken toe te passen om haar impact op het milieu te verminderen. Dit omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het besparen van water en energie, en het minimaliseren van voedselverspilling. Beschikt uw bedrijf in de voedingsindustrie over een gedocumenteerde duurzaamheidsstrategie? Volgt en meet u uw uitstoot van broeikasgassen, water- en energieverbruik en voedselverspilling? Heeft u initiatieven geïmplementeerd om uw milieu-impact te verminderen, zoals het inkopen van lokale ingrediënten of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen? Kosten en efficiëntie: De voedingsindustrie werkt met kleine marges, en de kostendruk kan intens zijn. Om winstgevend te blijven, moeten bedrijven manieren vinden om efficiënt te werken, verspilling te minimaliseren en de kosten te beheersen terwijl de kwaliteit en veiligheid op een hoog niveau blijven. Hebt u de kostenstructuur van uw bedrijf geanalyseerd en vastgesteld waar de kosten kunnen worden verlaagd? Controleert en meet u de belangrijkste prestatie-indicatoren, zoals productie-efficiëntie en afvalvermindering, om ervoor te zorgen dat uw activiteiten efficiënt verlopen? Hebt u initiatieven voor continue verbetering geïmplementeerd om processen te optimaliseren en afval te minimaliseren met behoud van kwaliteits- en veiligheidsnormen? Optimalisatie van productieprocessen en ruimtegebruik: Een van de belangrijkste redenen waarom het optimaliseren van produktieprocessen en ruimtegebruik zo'n uitdaging is voor levensmiddelenfabrieken, is dat het een aanzienlijke hoeveelheid tijd, planning en nauwkeurigheid vereist in de voorbereidingsfase. Bovendien is het optimaliseren van productieprocessen en ruimtegebruik een continu proces, wat betekent dat fabrieken hun activiteiten voortdurend moeten controleren en waar nodig verbeteringen moeten aanbrengen. Dit is een kritiek aspect van de werking van voedingsmiddelenfabrieken, en als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot aanzienlijke verspilling, verminderde efficiëntie en verloren inkomsten.  Zijn er machines die niet optimaal worden benut? Is er voldoende ruimte rond de machines voor een veilige werking en onderhoud? Zijn er mogelijkheden om de productieprocessen te stroomlijnen of de ruimte efficiënter te gebruiken? Voedselveiligheid: Het waarborgen van de veiligheid van voedsel is een topprioriteit voor de voedingsindustrie. Besmetting met bacteriën, virussen, chemicaliën of andere schadelijke stoffen kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid, en uitbraken van door voedsel overgedragen ziekten kunnen het vertrouwen van de consument in de sector schaden. Hebt u een uitgebreid voedselveiligheidsprogramma opgesteld en geïmplementeerd dat voldoet aan de industriële normen en voorschriften? Controleert en test u uw producten en faciliteiten regelmatig op mogelijke verontreinigingen of gevaren? Hebt u noodplannen en -procedures ontwikkeld voor het geval zich een voedselveiligheidsincident voordoet, en zijn uw werknemers opgeleid in deze protocollen om doeltreffend te kunnen reageren? Supply chain en logistieke verstoringen: De voedingsindustrie is afhankelijk van een complex netwerk van leveranciers, fabrikanten, distributeurs en detailhandelaren om producten bij de consument te krijgen. Verstoringen van deze toeleveringsketen, zoals die welke worden veroorzaakt door natuurrampen, pandemieën of geopolitieke spanningen, kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de industrie. Ook in de fabriek zelf moet de logistiek de productieprocessen en de integrale prestaties van de fabriek volledig ondersteunen. Daarnaast moeten levensmiddelenfabrieken doeltreffende strategieën ontwikkelen om voldoende ruimte rond de machines te garanderen. Dit kan betekenen dat de lay-out van de fabriek wordt herzien en gewijzigd, dat er speciale toegangs- of vrijgaveprocedures worden ontwikkeld en dat de werknemers een goede opleiding en veiligheidsprotocollen krijgen. Door deze strategieën toe te passen, kunnen levensmiddelenfabrieken een veiligere werkomgeving creëren en het risico van ongevallen en verwondingen als gevolg van onvoldoende ruimte rond machines verminderen. Zijn er incidenten met werknemers? Hoe is de veiligheid van werknemers en machines geregeld? Zijn er obstakels of smalle looppaden die de veilige werking van machines kunnen belemmeren?  Zijn de werknemers opgeleid in de juiste veiligheidsprotocollen bij het bedienen en onderhouden van machines? Zijn alle machines CE-gecertificeerd, ook na revisie? Consumententrends en -voorkeuren: De voorkeuren en verwachtingen van de consument veranderen voortdurend, en de voedingsindustrie moet deze veranderingen bijhouden om concurrerend te blijven. Dit houdt ook in dat moet worden ingespeeld op trends zoals plantaardige diëten, biologische en non-GGO voedingsmiddelen en lokaal geproduceerde ingrediënten. Hebt u marktonderzoek gedaan om op de hoogte te blijven van de veranderende consumententrends en -voorkeuren? Biedt u verschillende opties om tegemoet te komen aan verschillende dieetbehoeften en voorkeuren, zoals plantaardige of glutenvrije opties? Hebt u overwogen om biologische, non-GMO en lokaal geproduceerde ingrediënten in uw producten op te nemen om gezondheids- en milieubewuste consumenten aan te spreken? Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen waar de voedingsindustrie vandaag de dag voor staat. De aanpak van deze uitdagingen vereist samenwerking en innovatie vanuit de fabriek met een integrale mindset. Technologie kan hierbij helpen. Niets doen om de uitdagingen aan te pakken is geen optie: maar wat kun je wel doen? Er zijn verschillende stappen die de voedingsindustrie kan nemen om de uitdagingen waarvoor ze staat aan te pakken: Omarm de technologie: Technologie kan een krachtig hulpmiddel zijn om de voedselveiligheid te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en verspilling tegen te gaan. De voedingsindustrie kan het gebruik van technologieën zoals blockchain, IoT, AI en robotica onderzoeken om de traceerbaarheid te verbeteren, voedselverspilling te verminderen en de operationele efficiëntie te verbeteren. Adopteer duurzame praktijken: De voedingsindustrie kan stappen ondernemen om haar milieu-impact te verminderen door duurzame praktijken aan te nemen, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het besparen van water en energie, en het minimaliseren van voedselverspilling. Dit kan samenwerking met leveranciers inhouden, investeren in duurzame verpakkingen en duurzame productieprocessen ontwikkelen. Geef prioriteit aan voedselveiligheid: Het waarborgen van de veiligheid van voedsel is een topprioriteit voor de voedingsindustrie. Dit omvat het implementeren van strenge veiligheidsprotocollen, het investeren in voedselveiligheidstraining, en het inzetten van technologie om de traceerbaarheid te verbeteren en het risico op besmetting te verminderen. Reageer op veranderende consumentenvoorkeuren: De voedingsindustrie kan concurrerend blijven door in te spelen op de veranderende voorkeuren en verwachtingen van de consument. Dit kan de ontwikkeling van nieuwe producten, de herformulering van bestaande producten of de invoering van nieuwe productiemethoden inhouden om te voldoen aan de vraag naar plantaardig voedsel, biologisch en niet genetisch gemodificeerd voedsel en lokaal geproduceerde ingrediënten. Werk samen met partners: De voedingsindustrie moet samenwerken met betrouwbare partners op verschillende gebieden waar de fabriek mijn moeite heeft om alle kennis in huis te hebben. Technologie is een typisch gebied waar een groeiend gebrek aan kennis optreedt. De mentaliteit van een fabriek is om producten te maken en niet volledig op de hoogte te zijn van nieuwe technologie. De digitale fabriek: Hoe technologie de voedingsindustrie verandert Het gebruik van technologie biedt de voedingsindustrie verschillende voordelen, waaronder: Verbeterde voedselveiligheid: Technologie kan de voedselindustrie helpen de voedselveiligheid te verbeteren door real-time monitoring en gegevensanalyse om potentiële gevaren te identificeren, producten door de hele toeleveringsketen te volgen en snel te reageren op eventuele veiligheidsproblemen. Verhoogde efficiëntie: Technologie kan de voedingsindustrie helpen de efficiëntie te verhogen en verspilling te verminderen door processen te automatiseren, leveringsketens te optimaliseren en het voorraadbeheer te verbeteren. Verbeterde traceerbaarheid: Technologie kan de traceerbaarheid in de hele voedselvoorzieningsketen verbeteren, zodat bedrijven producten van boer tot bord kunnen volgen, de oorsprong van kwaliteits- of veiligheidsproblemen kunnen achterhalen en snel kunnen reageren op terugroepacties of andere problemen. Verbeterde productkwaliteit: Technologie kan de voedingsindustrie helpen de kwaliteit van haar producten te verbeteren door real-time gegevens over productieprocessen te verstrekken, waardoor bedrijven gebieden voor verbetering kunnen identificeren en hun activiteiten kunnen optimaliseren. Meer betrokkenheid van de consument: Technologie kan de voedingsindustrie helpen de consument aan zich te binden en vertrouwen op te bouwen door meer transparantie en informatie over producten te bieden, waaronder hun oorsprong, voedingsinhoud en productiemethoden. Innovatie: Technologie kan de innovatie in de voedingsindustrie stimuleren, waardoor bedrijven nieuwe producten en productiemethoden kunnen ontwikkelen, kunnen inspelen op veranderende consumentenvoorkeuren en nieuwe zakelijke kansen kunnen creëren. In het algemeen kan het gebruik van technologie de voedingsindustrie helpen de veiligheid, efficiëntie, traceerbaarheid, kwaliteit en innovatie te verbeteren, waardoor zij beter kan voldoen aan de behoeften van consumenten en belanghebbenden. De toekomst is nu: Technologie aanpassen voor een efficiënte en duurzame fabriek Technologie kan de voedingsindustrie helpen haar activiteiten te optimaliseren, de transparantie te verbeteren en nieuwe kansen te creëren. Het kan bedrijven in staat stellen producten van hoge kwaliteit te produceren die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de consument, terwijl ook de milieueffecten worden verminderd en de efficiëntie van het voedselsysteem wordt verbeterd. Het is echter belangrijk op te merken dat de invoering van technologie in de voedingssector doordacht en zorgvuldig moet gebeuren, met de nadruk op het aanpakken van de uitdagingen en kansen die specifiek zijn voor de sector. De invoering van technologie moet ook gepaard gaan met passende opleiding en training en juiste partners om ervoor te zorgen dat de technologie effectief en veilig wordt gebruikt. Gelukkig is er een oplossing voor de uitdagingen die voedselfabrieken kunnen helpen meer efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid te bereiken. In de volgende blogpost gaan we dieper in op deze oplossing en bespreken we hoe deze kan worden toegepast op de uitdagingen waarmee voedselfabrieken tegenwoordig worden geconfronteerd. Wij geloven dat deze oplossing het potentieel heeft om een 'revolutie' teweeg te brengen in de voedingsindustrie, en we zijn enthousiast om deze met u te delen. Mis deze kans niet om meer te weten te komen over de geavanceerde technologie die uw levensmiddelenfabriek kan helpen om efficiënter en winstgevender te werken. Blijf dus op de hoogte voor de volgende blog... "Het omarmen van technologie in de voedingsindustrie opent nieuwe mogelijkheden voor verbetering en zal u in staat stellen op feiten gebaseerde beslissingen te nemen die betere resultaten kunnen opleveren."

16 mei 2023
Ontdek de voordelen van 3D-scannen

Ont­dek de voor­de­len van 3D-scan­nen

In de wereld van technologische innovatie is 3D-scannen een van de meest veelbelovende ontwikkelingen. Dit revolutionaire proces maakt het mogelijk om snel, nauwkeurig en veilig grote hoeveelheden data te verzamelen over een object of omgeving. Hierdoor biedt 3D-scannen een scala aan voordelen voor veel verschillende industrieën. Een van de grootste voordelen van 3D-scannen is de snelheid en efficiëntie. In tegenstelling tot traditionele handmatige metingen, waarbij tijd en inspanning nodig zijn om data te verzamelen, kan 3D-scannen een grote hoeveelheid gegevens in een fractie van de tijd verzamelen. Dit maakt het proces ideaal voor bedrijven die snel en efficiënt willen werken. Nauwkeurigheid is ook een belangrijk voordeel van 3D-scannen. Met moderne scanners kunnen hoge nauwkeurigheidsniveaus worden bereikt, waardoor de kans op menselijke fouten bij handmatige metingen wordt verminderd. Dit is vooral belangrijk in industrieën waar precisie van groot belang is, zoals bouw, industriële techniek en architectuur. Veiligheid is een ander belangrijk aspect van 3D-scannen. Handmatige metingen in moeilijk bereikbare of gevaarlijke gebieden kunnen gevaarlijk zijn, maar met 3D-scannen kan deze data snel en veilig worden verzameld, zonder dat er gevaar is voor de operator. Daarnaast is 3D-scannen ook flexibel, het kan op afstand worden uitgevoerd en kan gedetailleerde informatie verzamelen over een object of omgeving, waardoor het nuttig is voor een breed scala aan toepassingen, zoals bouwconstructie, industriële techniek en architectuur. 3D-scannen kan ook puntwolken of 3D-modellen produceren die gemakkelijk kunnen worden gedeeld en geanalyseerd. Hierdoor kunt u digitale tweelingen creëren, simulaties uitvoeren en veranderingen in de tijd detecteren. Tot slot is 3D-scannen ook kosteneffectief, het elimineert de noodzaak van meerdere bezoeken en metingen, en vermindert ook het gebruik van fysieke metingen en tekeningen. Al met al, 3D-scannen biedt vele voordelen voor bedrijven die snel, nauwkeurig en veilig willen werken.

24 januari 2023
Beslissen op basis van data - Deel 2 - De do's & don'ts

Be­slis­sen op basis van data - Deel 2 - De do's & don'ts

Om je data succesvol te analyseren en interpreteren zijn er een paar zaken belangrijk. Deze zaken worden kort en bondig besproken in dit artikel. Op de eerste plaats is het belangrijk dat iedereen het nut van het gebruiken van data inziet. Dit betekent dat niet alleen de business analist hier belang aan hecht, maar ook de technische dienst, projectmanager en directeur. Het moet namelijk niet zo zijn dat je geld investeert in dure technologieën om hier vervolgens niet (optimaal) gebruik van te maken! Onderzoek toont aan dat bedrijven in 2018 biljoenen (!) hebben uitgegeven aan het moderniseren van hun systemen. Van deze investeringsprojecten is maar liefst 70% mislukt door een gebrek aan 'data cultuur'. De belangrijkste do is dus het creëren van een bedrijfscultuur waarin je data op waarde geschat wordt. Een grote don't is dus het doen van grote investeringen zonder duidelijke visie op wat je hiermee wilt bereiken. Om het maximale uit je data te halen is het ook belangrijk dat je weet wáár je moet zoeken. Je kunt bijvoorbeeld proberen zoveel mogelijk patronen te vinden in je data. Zijn er bepaalde weken waar je meer produceert dan normaal? En wat kan hier de oorzaak van zijn? Of misschien heb je een product dat sneller in kwaliteit verminderd dan andere producten. Ligt dit aan het product, of ligt dit misschien aan de plek waar je het product opslaat? Deze patronen geven in ieder geval een richting waarin gezocht moet worden tijdens de analyse. Daarnaast kun je ook een slag staan door de uitkomsten van je data te visualiseren.  Je kunt in onze referentieprojecten meer vinden over hoe wij jouw data visualiseren en deze zo inzichtelijk maken. Ook is het belangrijk dat je voor je data een representatieve tijdsperiode gebruikt om de beslissing op te baseren. Ga je bijvoorbeeld machinelijnen verhuizen, zorg er dan bijvoorbeeld voor dat je een piekperiode in je productie gebruikt om de omvang van de verhuizing te bepalen. Doe je dit niet, dan kom je later (waarschijnlijk) voor verrassingen te staan. 

22 november 2022
Beslissen op basis van data - Deel 1 - Introductie

Be­slis­sen op basis van data - Deel 1 - In­tro­duc­tie

Beslissingen nemen die (grote) gevolgen hebben voor jouw bedrijf kan lastig zijn. Op onze site verwijzen we op de pagina over data analyse al naar het welbekende onderbuikgevoel. Op basis van dit onderbuikgevoel kun je vaak al één en ander aanstippen als mogelijk verbeterpunt. Echter, wil je wel graag enige zekerheid hebben in de juistheid van de beslissing(en) die jij en je collega’s nemen. Het daarvoor gebruiken van data wint hierbij steeds meer aan populariteit. Dit noemt men Data Driven Decision Making (DDDM). Hierbij worden data, feiten en statistieken gebruikt om (strategische) beslissingen te nemen. Omdat je beslissingen maakt op basis van feiten kun je deze sterk onderbouwen. Dit is helemaal het geval als de informatie die je vergaart uit de data in lijn is met het eerdere onderbuikgevoel.  Ook in de foodbranche kan dit van grote toegevoegde waarde zijn! Praktisch ieder foodbedrijf verzamelt tegenwoordig enorm veel data: een overzicht van je productie, opslag en transport kan tegenwoordig in no-time uitgedraaid worden.  Een punt waar veel bedrijven hierna vastlopen is het daadwerkelijk omzetten van data naar (nieuwe) inzichten. Enerzijds omdat ze moeite hebben met het interpreteren van de data, anderzijds omdat de juiste resources (zowel tijd als kennis) niet aanwezig zijn. Dit is zonde, omdat er enorm veel (nieuwe) inzichten te verkrijgen zijn vanuit de beschikbare data. In de volgende delen van deze Dapp special over Data Driven Decision Making wordt er meer verteld over de good & bad practices van deze methode en de voordelen die DDDM met zich meebrengt.

22 november 2022
Beslissen op basis van data - Deel 3 - Voordelen van Data Driven Decision Making

Be­slis­sen op basis van data - Deel 3 - Voor­de­len van Data Dri­ven De­ci­si­on Ma­king

Er zijn talloze voordelen te noemen van het gebruikmaken van data voor het nemen van beslissingen. We hebben hier dan ook slechts een kleine greep van op een rijtje gezet. Allereerst kun je sneller beslissingen nemen. Je hebt namelijk alle benodigde info vlug voor handen. Daarnaast zullen je nauwkeuriger kunnen bepalen waar de uitdagingen liggen. Omdat je je baseert op de feiten (i.e. de data) kun je het hierboven genoemde onderbuikgevoel wegnemen of juist bevestigen. Deze factoren leiden ertoe dat je beslissingen ook met meer vertrouwen gemaakt kunnen worden. Op basis van het analyseren van de data zul je ook makkelijk(er) nieuwe trends kunnen herkennen. Waarschijnlijk kun je op basis van ervaring al enkele trends in (jouw tak van) de foodwereld opnoemen, maar als bedrijf kun je een grote slag slaan door al vroeg een nieuwe trend in de markt te ontdekken. Dit hangt dan weer samen met het beter in balans kunnen houden van je voorraad. Omdat je sneller inzicht hebt in de vraag naar producten zul je beter in staat zijn om te bepalen welke producten vooral ruimte innemen en in mindere mate bijdragen aan de omzet van het bedrijf. Door deze kennis verhoogt ook de proactiviteit van het bedrijf. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, want voor je gevoel reageer je juist op wat de data je vertelt. Echter kun je, door het herkennen van patronen en trends in de data, al met enige zekerheid een voorspelling doen, waardoor je voortijdig in kunt grijpen of juist al vroeg ziet dat een bepaalde keuze de juiste is, wat een voordeel oplevert ten opzichte van de concurrentie.   

22 november 2022
Fabriekslayout met verdieping vraagt dynamisch vlekkenplan

Fa­briek­slay­out met ver­die­ping vraagt dy­na­misch vlek­ken­plan

Sinds de ontwikkeling van het FLS model is bij Dapp altijd gekeken hoe het model de realiteit en de vraagstukken van klanten nóg beter kan benaderen. Iets wat in de theorie getest is loopt vaak nog wel tegen problemen aan in de realiteit; situaties waar niet bij stil wordt gestaan totdat je er mee geconfronteerd wordt. We besteden veel tijd aan het onderhouden van het model en het altijd weer blijven zoeken naar toepassingen om de realiteit en de wensen van klanten beter te implementeren. Eén van die toepassingen betreft het succesvol uitbreiden van het model van één naar meerdere verdiepingen. In de praktijk betekent de schaarse ruimte steeds vaker dat fabrieken en bedrijven toch de hoogte in gaan. Een bijkomend voordeel is dat de material handling kosten lager uitvallen wanneer de hoogte in wordt gebouwd. In de theorie is het echter makkelijker gezegd dan gedaan; waar er in de praktijk reeds met een 3D realiteit rekening wordt gehouden, is de stap naar een verdieping in de theorie fundamenteel anders. Het werken met algoritmes en moderne softwaremogelijkheden is voor veel professionals op dit moment een onbekend terrein. Vandaag de dag is er onvoorstelbaar veel mogelijk met moderne toepassingen. Maar ja, dan zul je wel moeten weten dat er mogelijkheden zijn waarmee de layout van jouw fabriek beter en efficiënter kan zijn. Optimaliseren van een layout met één of meerdere verdiepingen Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een fabriek met één of meerdere verdiepingen. Ook dat kan worden geoptimaliseerd t.o.v. elkaar. “Een gebouw met twee verdiepingen is toch niks anders dan 2x een gebouw met één verdieping maar dan op elkaar?” Zou je denken. Helaas, in tegenstelling tot twee gebouwen met één verdieping, waar de gebouwen verder geen onderlinge relatie hebben, is dat in een gebouw van twee verdiepingen wel degelijk aan de orde; er wordt tussen de verdiepingen vaak heel wat uitgewisseld qua grondstoffen, producten, verpakkingen, afval maar ook personen. Wanneer men er voor zou kiezen om eerst de ene verdieping te optimaliseren en dan de andere, moet van te voren dus al bepaald zijn welke ruimte op welke verdieping komt, iets wat in te praktijk vrijwel nooit vast staat. Aan de andere kant van het spectrum betekent het vaak in de praktijk niet dat alle ruimtes lukraak op welke verdieping dan ook kunnen worden geplaatst. Sommige ruimtes dienen op de begane grond geplaatst te worden, denk aan een inbound goods ruimte, andere ruimtes juist op de verdieping, de kantoren bijvoorbeeld. Kortom, het model moet gelijktijdig beide verdiepingen meenemen in de optimalisatie. Hoe kan je deze kwestie het beste aanpakken? Hierbij wilden we enkele restricties die in de praktijk voor een fabriek met meerdere verdiepingen konden gelden ook meenemen. Denk hierbij aan het vastzetten van bepaalde ruimtes op een bepaalde verdieping maar ook aan het linken van een set ruimtes boven en onder elkaar en aan het aangeven dat een ruimte meerdere verdiepingen inneemt. Fabrieken met meerdere verdiepingen kunnen we ook optimaliseren. Zie hiervoor de afbeelding hierboven. Wil je meer weten hoe jouw fabriekslayout aangepast kan worden? Neem contact op met [email protected] of via 0345 - 50 52 56.

12 januari 2021
De do's en don'ts bij Nieuwbouw in Food

De do's en don'ts bij Nieuw­bouw in Food

Het gaat goed met de Nederlandse foodindustrie. Veel bedrijven maken een forse groei door en ontwikkelen zich daardoor in een hoog tempo. Niet alleen doordat de markt goed is, ook door de toenemende aandacht voor voedselveiligheid en hygiëne, veranderende regelgeving vanuit de overheid en toenemende concurrentie maken bedrijven turbulente tijden mee. We zien in de foodindustrie dat bedrijven hun groei vorm hebben gegeven door het bestaande gebouw te verbouwen en uit te breiden. We noemen dat doorbouwen op basis van wat er als is. Door deze schoksgewijze uitbreidingen ontstaat op een bepaald moment een ‘lappendeken’ van werkruimten met de bijkomende inefficiëntie van looproutes, productie- en logistieke processen. Gedeeltelijke of gehele nieuwbouw is dan het vraagstuk dat langskomt. In een dergelijke hectiek voelt het verouderde bedrijfspand met deze inefficiënte processen als een knellend harnas en de voornaamste belemmering om écht de vleugels uit te slaan. Voor vele bedrijven is dat het moment om na te denken over nieuwbouw of vernieuwbouw. Maar waar begin je aan als je een dergelijke stap overweegt? Wat komt er allemaal op je af en waar moet je allemaal aan denken? Hoe hou je rekening met de eisen uit HACCP, BRC, IFS en veiligheidsvoorschriften? En hoe zorg je dat de productie tijdens de verbouwactiviteiten gewoon door kan? Best lastig als je niet elke dag met deze materie bezig bent. Tijd om een aantal adviezen op een rijtje te zetten. Wat u niet moet doen is een nieuw gebouw neerzetten om uw huidig productieproces heen zonder toekomstige uitbreidingsmogelijkheid. Dat kan leiden tot keuzes waar u later in de tijd veel spijt van krijgt. Het is aan te raden bij de planvorming te starten vanuit de gemaakte strategische keuzes voor de middellange- en lange termijn. Een goed bouwtraject start u vanuit uw eigen business planning. Welke doelen heeft u daarin opgenomen, wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de life cycle van uw productlijnen, welke afdelingen gaan groeien, kiest u voor zelf doen of wilde u juist gaan uitbesteden? De antwoorden op dit soort vragen zijn van groot belang om de juiste keuzes voor de toekomst te maken ten aanzien van opzet en inrichting van de nieuwbouw. Denk alleen al aan de schaalbaarheid van het nieuwe gebouw: is het zo opgezet dat toekomstige groei en/of activiteiten mogelijk zijn? Een goede en gedegen voorbereiding is bij dit proces van het allergrootste belang. Hoe verleidelijk het ook is om zo snel mogelijk de eerste spa in de grond te steken, zorg eerst dat u het benodigde denk- en rekenwerk gedaan hebt. Met het bouwen van een geheel nieuw gebouw heeft u één van die zeldzame momenten te pakken waarop u al uw processen (productie, logistiek, verpakkingsstromen, (tussen)opslag, afvalstromen, kwaliteit, hygiëne, brandveiligheid om enkele te noemen) kunt optimaliseren. Neem voor de design hiervan de tijd: maak een duidelijk Plan van Aanpak! Schakel hierbij een team van experts in op de specifieke kernpunten. Bij het bouwen van een pand spelen ongelooflijk veel factoren een rol. Veel meer dan dat u met uw eigen team kunt bedenken. Koop daarom die ervaringskennis in, in de vorm van een team van experts. Een dergelijk team kan naast een ervaren bouwprojectmanager zomaar bestaan uit een bouwkundig engineer, constructeur, tekenaar, elektrisch engineer, mechanisch engineer, logistiek engineer, HVACR specialist, een QESH specialist en een financieel specialist. Omdat deze specialisten vaker met dit bijltje hebben gehakt zijn de cijfers en de voorgestelde ontwerpen en scenario’s veel betrouwbaarder en gedetailleerder om in een zo vroeg mogelijk stadium een goede begroting te kunnen maken van de kosten. Om zo maar eens een ervaringscijfer te noemen, de optimale bebouwing van een kavel ligt op ongeveer 60%. Dus wilt u een vloeroppervlakte van 3.000 m2 dan zoekt u al snel een kavel met de afmetingen van zo’n 5.000 m2. Als u gaat voor nieuwbouw is het zaak goed na te denken over wat uw vestigingsplaats gaat worden. Mogelijk heeft u wel een beeld van de ideale regio, maar waar in die regio is nu de beste plek? Het kan zijn dat uw belangrijkste afzetmarkt ligt in en rondom Utrecht, maar is het verstandig daar te zitten? Als dat het geval is, aan welke kant van de stad? Hoe zit het daar met de verkeersstromen? U zit niet te wachten op files, maar waar dan wel? Duidelijke selectiecriteria zijn hierbij cruciaal; niet alleen technisch om te komen tot een optimale business case, maar ook organisatorisch. Kan iedereen zich erin vinden en is het duidelijk waarom die locatie wordt gekozen? Maar er zijn ook andere aspecten die uw aandacht verdienen. Hoe zit het met het sociale aspect van de verhuizing. Hoe ontvangen uw medewerkers het nieuws dat u het bedrijf wil gaan verhuizen? Krijgt u iedereen mee naar de nieuwe plek? Een belangrijke vraag, zeker als mensen op sleutelposities in uw bedrijf dreigen af te haken vanwege een voorgenomen verhuizing. En als u desondanks naar Utrecht verhuist, wat is de positie van de medewerker(s) op de arbeidsmarkt? Bent u aantrekkelijk genoeg om nieuw personeel te werven? Hoe zit het met de voorraad werknemers die de juiste scholing hebben voor uw bedrijf? En hoe zit het met de concurrentie? Zitten die misschien ook al in hetzelfde gebied? Vissen die in dezelfde vijver? Bouw minimaal één “Go/No Go” moment in, tijdens de aanloopfase. Is het spreekwoord niet “beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald”? Het kan geen kwaad op vooraf afgesproken moment(en) met meer afstand te kijken naar wat er op dat moment aan informatie op tafel ligt en om je dan de vraag te stellen: “is (ver)nieuwbouw nog steeds een goed idee?” Meestal is het moment waarop een definitief ontwerp op tafel komt, voorzien van de benodigde financiële gegevens een goed moment om u die vraag te stellen. Visualiseer de nieuwbouw. Laat uw externe partij zorgen voor een 3D impressie van het nieuwe pand. Vanuit de gedachte dat één plaatje meer zegt dan 1000 woorden is een driedimensionaal ontwerp heel krachtig in het richten van alle betrokkenen in dezelfde richting. Vooral voor visueel ingestelde medewerkers is een impressie een goede manier om zich een voorstelling te kunnen maken van de nieuwbouw. Discussies omtrent vorm en functionaliteit worden zo veel accurater waarmee uiteindelijk u een betere nieuwbouw krijgt. U gaat bouwen terwijl de winkel open moet blijven. U wilt graag uw (ver)nieuwbouw zo uitvoeren dat de klanten er niets van merken. Dat betekent misschien dat u moet werken vanuit een minder goed draaiend proces terwijl aan de andere kant stappen worden gezet om over te schakelen naar een meer efficiënte afwikkeling. Belangrijk is dan een goed Transitieplan van oud naar nieuw te hebben. Dit plan dient te worden ondersteund met een goed Communicatieplan waar voor alle betrokken functies staat beschreven wanneer wat gaat  veranderen. In het Transitieplan moet er ook aandacht zijn voor de risico’s en moeten maatregelen zijn voorbereid mochten die risico’s inderdaad optreden. Ook dient er in het plan iets te staan over de nazorg. Dit alles is er op gericht dat de het dagelijkse proces gelijkmatig overgaat naar de nieuwe locatie dan wel nieuwe situatie. Heeft u zelf plannen voor nieuwbouw? Praat er eens over met Dapp. Eén enkel gesprek kan mogelijk erg verhelderend uitpakken voor u.

14 oktober 2020
Wist u dat... 8 feitjes in relatie tot engineering

Wist u dat... 8 feitjes in re­la­tie tot en­gi­nee­ring

Voor het goed laten functioneren van de te ontwerpen machines, maakt een klant meestal gebruik van hulpmiddelen of hulpproducten. Denk hierbij aan smeermiddelen, oliën, reinigingsmiddelen of ontsmettingsmiddelen. De fabrikant dient een machine zo te ontwerpen dat deze vloeistoffen niet in contact kunnen komen met de te bewerken, te produceren of te verpakken voedingsmiddelen. Door corrosie en vuilafzetting in het leidingwerk kunnen de kosten van het elektriciteitsverbruik van pompen in verwarmings- en koelsystemen de eerste jaren na installatie toenemen met wel 35%. Bekend is dat Nederland wereldwijd de tweede exporteur is op het gebied van agro en food. Minder bekend is dat we de derde grootste exporteur zijn van machines voor de foodindustrie. 20% Van het Nederlands bruto binnenlands product wordt veFFrdiend met producten en diensten gerelateerd aan agro en food. Een zuivelbedrijf recentelijk een laagje van 1 mm. van zijn één liter verpakking af wist te halen en daarmee ongeveer 50.000 kilo verpakkingsmateriaal per jaar kon besparen. De onderdelen die in de machines gebruikt worden en in contact komen, of kunnen komen, met voedingsmiddelen, dienen gemaakt te zijn van materialen die aan de richtlijnen voldoen. Deze categorie onderdelen dienen FDA-compliant te zijn (het Amerikaanse Food & Drug Adminstration). Wat is de omgeving waar een machine gaat draaien? Binnen de machinebouw voor de voedingsmiddelenindustrie is onderscheid te maken tussen verschillende omgevingen. De omgeving waarvoor ontworpen wordt, heeft consequenties voor de selectie van de geschikte componenten. Er zijn talrijke voorbeelden waarbij een voedselproducent na controle door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) werd stilgelegd vanwege het onvoldoende naleven van de hygiëneregels.

01 december 2019
Masterplan & Realisatie Nieuwbouw Gekoeld Warehouse Koningszuivel

Mas­ter­plan & Re­a­li­sa­tie Nieuw­bouw Ge­koeld Wa­re­hou­se Ko­nings­zui­vel

Konings-Zuivel heeft DAPP geselecteerd om het nieuwbouw project te begeleiden. Konings-Zuivel importeert zuivelproducten uit verschillende Europese landen en vermarkt deze bij verschillende partijen in én buiten Nederland. Zo wordt er, naast andere activiteiten, zuivel en andere koelverse producten aan de grote Nederlandse supermarkten geleverd. Vastgoedontwikkelaar WDP kreeg de opdracht een compleet nieuw DC van ca 10.000m2 te bouwen op een nieuw te ontwikkelen locatie in Bleiswijk ter hoogte  van de kruising van de HSL en de A12. Het gebouw diende een gekoelde opslag te krijgen en een grote expeditieruimte. Het gebouw zou moeten worden opgeleverd volgens hoogwaardige duurzaamheids- en energie-eisen (BREEAM Very Good). Het DC kreeg een hoogte van ca. 12 meter (gelijk aan 5 palletlagen). DAPP heeft  de gehele realisatie (engineering, logistieke infra en bouw + techniek) met een specialistisch projectteam geleid. Naast de projectmanager van DAPP bestond het team uit specialisten uit het bestand van DAPP op het vlak van kwaliteit & certificering, logistiek, bouw, klimaattechniek & energie en elektra & instrumentatie. Konings-Zuivel heeft het gehele bouw- en oplevertraject uit handen gegeven en heeft haar bijdragen kunnen beperken tot het op gezette tijden afstemmen van eisen en wensen ten aanzien van planning en kwaliteit. In feite praten we hier over een ‘turn-key’ oplossing. Konings-Zuivel is verhuist naar een compleet werkend nieuw DC. Het DAPP-projectteam heeft de opdrachtgever compleet kunnen ontzorgen. Voor een opdrachtgever erg prettig als je terug kunt vallen op expertise waar je zelf nooit mee van doen hebt (gehad). Qua BREEAM voldoet het gebouw inderdaad aan de geldende duurzaamheidseisen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat Konings-Zuivel met een BREAAM-NL certificaat een aanzienlijk fiscaal voordeel kan behalen over de gedane investering. Het gebouw is zodanig ontworpen dat het schaalbaar is. Mocht Konings-Zuivel de komende jaren zodanig groeien dat de huidige faciliteit te klein wordt dan kan vrij eenvoudig één van de zijwanden verwijderd worden om een grotere opslagruimte te creëren.

31 maart 2019