Opstellen masterplan voor klant in de voedselproductie | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56

Opstellen masterplan voor klant in de voedselproductie

Voor een klant in de voedselproductie in de regio Utrecht heeft Dapp voor langdurige tijd geholpen bij het opstellen, overzien en uitwerken van een masterplan. De betreffende klant heeft Dapp gevraagd om te helpen nadat de fabriek logistiek gezien op meerdere vlakken vastliep. Dit uitte zich in een automatische transportbaan die vastliep omdat de baan de aangeleverde pallets niet meer af kon voeren, een overvol buitenterrein met spullen die eigenlijk binnen moeten staan en een volle externe opslag. De samenwerking betrof het meedenken in een kritisch meerjarig masterplan dat deze problemen moest verhelpen. Gedurende een periode van enkele maanden is Dapp geregeld on-site geweest om zaken te inventariseren, bestuderen, verifiëren en bespreken met de klant. Deze ‘data’ is als het ware gebruikt om op meerdere vlakken logistieke problemen op te lossen, te weten:

  • Een simulatie van de vastgelopen transportbaan heeft ervoor gezorgd dat enkele opties betrouwbaar konden worden uitgewerkt om de capaciteit van de transportbaan up-to-date te brengen met huidige en toekomstige productie. Door een simulatie toe te passen konden er makkelijk verschillende alternatieven bestudeerd worden om direct het effect van aanpassingen te kunnen toetsen. De simulatie is betrouwbaar omdat deze getest kan worden tegen de huidige situatie. Deze simulatie heeft ertoe geleid dat er een relatief kleinschalige oplossing voorgedragen kon worden die zowel huidige als toekomstige productie voorziet van voldoende capaciteit.
  • Een on-site studie en een data analyse hebben, in combinatie met de ervaring van Dapp en de klant, geleid tot een brainstorm aan ideeën om de logistieke problemen op het terrein, maar ook zeker in de fabriek op te lossen. Deze brainstorm opties zijn onderbouwd en visueel uitgewerkt door Dapp en gepresenteerd aan het kernteam van de klant. Samen zijn enkele opties uitgekozen om tot in groter detail uit te werken. Enkele opties worden tot op heden verder uitgewerkt en moeten geïmplementeerd gaan worden om de klant logistiek te verlichten.

Naast de bovengenoemde onderdelen heeft Dapp de klant ook ondersteund in het maken van 2D en 3D visualisaties, het analyseren en presenteren van data en het fungeren als sparringpartner.

totaal projecten

0

gerealiseerde projecten in zuivel

0

gerealiseerde projecten in AGF & food ingredients

0

gerealiseerde projecten in food & beverage

0

gerealiseerde projecten in non-food & logistics