Masterplan bij een Marokkaans groente processing- & packstation | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56

Masterplan bij een Marokkaans groente processing- & packstation

Voor een groente processing- en packstation in Marokko heeft Dapp mogelijke verbeterpunten aangedragen in een uitgebreid rapport. Dit rapport diende ertoe de huidige situatie in kaart te brengen, alsmede toekomstgericht advies te geven. Aan de hand van een grondige data analyse en simulatie, gevolgd door een bedrijfsbezoek, is de huidige situatie bij het bedrijf geïnventariseerd. Om van de huidige situatie naar de gewenste toekomstsituatie te gaan zijn er interviews met betrokkenen afgenomen en is er, op het vlak van zowel logistiek als techniek, bepaald wat verdere benodigdheden zijn om de beoogde volumes te verwerken, op te slaan en te vervoeren. Ook is met o.a. een 3D-scan het terrein in kaart gebracht, zodat wij precies wisten wat ons logistieke speelveld was. Hierdoor kon het geschetste toekomstscenario (gefaseerd) gevisualiseerd worden. Het gepresenteerde toekomstscenario is positief ontvangen en de uitvoering hiervan is reeds gestart. 

totaal projecten

0

gerealiseerde projecten in zuivel

0

gerealiseerde projecten in AGF & food ingredients

0

gerealiseerde projecten in food & beverage

0

gerealiseerde projecten in non-food & logistics