Masterplan bij een marktleider in de aardappelverwerkende industrie | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56

Masterplan bij een marktleider in de aardappelverwerkende industrie

Dapp heeft een marktleider in de aardappelverwerkende industrie geholpen met het schrijven van een masterplan voor één van hun productielocaties. Hierbij is begonnen met een grondige analyse van de huidige situatie, gemaakt aan de hand van data, interviews en site visits. De wensen van de klant zijn in kaart gebracht, in combinatie met de verschillende uitbreidingsmogelijkheden. Ook is de verwachte toename in benodigde productiecapaciteit uitgebreid besproken en verder gedetailleerd. Na deze inventarisatiefase zijn verschillende scenario’s in kaart gebracht, welke alle aan de wensen en eisen van de klant voldeden. Door alle voorgestelde scenario’s visueel uit te werken had de klant een betere voorstelling van de lay-out van de toekomstige plant. Uiteindelijk zijn de scenario’s beoordeeld op verschillende facetten, waarna de klant tot een goed onderbouwde keuze gekomen is.

totaal projecten

0

gerealiseerde projecten in zuivel

0

gerealiseerde projecten in AGF & food ingredients

0

gerealiseerde projecten in food & beverage

0

gerealiseerde projecten in non-food & logistics