toptaak-icon

Industrial Engineering

toptaak-icon

Facility Layout

toptaak-icon

Vlekkenplan

toptaak-icon

Logistiek

Industrial Engineering & Project
management in Food

MES als sleutel voor efficiënte en flexibelere productie

MES als sleutel voor efficiënte en flexibelere productie

Een groot internationaal zuivelbedrijf bouwde recentelijk in Nederland een nieuwe fabriek voor de productie van babyvoeding. Onderdeel van de werkzaamheden was het implementeren van de softwarematige aansturing van de productielijnen. DAPP werd gevraagd een projectleider te leveren die de realisatie van het daarbij behorende Manufacturing Executive system (MES) kon realiseren en het project rondom de integratie daarvan met de ERP-laag en de besturingssystemen kon leiden.

Onze projectleider startte zijn opdracht met het definiëren van de user requirements en voerde vervolgens, na een stevig RFP traject, de leveranciersselectie uit. Dit leidde vervolgens naar de implementatie van de gekozen softwareoplossing. Tezamen met het projectteam, de gekozen leverancier en andere betrokken leveranciers werd de noodzakelijke functionele analyses uitgevoerd. Via de noodzakelijke FAT- en SAT-testen is het systeem gefaseerd in gebruik genomen.

Onze DAPP-projectleider maakte deel uit van de multidisciplinaire projectorganisatie van de klant, verantwoordelijk voor de gehele bouw van de fabriek. Dit projectteam wisselde, afhankelijk van de fase waarin men zat, in omvang. Tijdens de loop van het project varieerde de samenstelling ervan tussen de 15 en 25 mensen. Het MES-team binnen de projectorganisatie bestond initieel uit 2 à 3 specialisten. Tijdens de realisatiefase werd het team uitgebreid naar 6 mensen.

Inmiddels draaien delen van het MES systeem naar tevredenheid. Nog niet alles is afgerond hetgeen betekent dat onze projectleider parttime verbonden blijft aan het project.

Het belangrijkste wat onze klant dankzij het operationele MES systeem inmiddels veel beter kan is dat er door de diverse automatische checks minder kans op fouten in de productie is. Verder zijn met de komst van het MES-systeem de noodzakelijke rapportages voor de diverse kwaliteitsaudits aanzienlijk vereenvoudigd. Maar het allergrootste voordeel is wel dat de klant dankzij MES veel efficiënter en flexibeler kan produceren.

Plaats uw reactie

Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties! Plaats als eerste een reactie

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief