3D-scanning: Een kansrijke technologie in de voedingsindustrie? | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56

3D-scan­ning: Een kans­rij­ke tech­no­lo­gie in de voe­dings­in­du­strie?

Geschreven door: Team Dapp
op op 18 maart 2024
3D-scanning: Een kansrijke technologie in de voedingsindustrie?

3D-scanning: Een kansrijke technologie in de voedingsindustrie?

In deze blog proberen we de achterhalen of 3D-scanning een oplossing kan bieden voor uitdagingen in de foodbranche. De voedingsindustrie speelt natuurlijk een vitale rol in de voedselvoorziening van onze samenleving.  Voedselfabrieken worden echter geconfronteerd met tal van uitdagingen die hun vermogen om efficiënt kwaliteitsproducten te produceren in de weg kunnen staan. De toekomstige fabriek kan niet zonder het gebruik van technologie om direct inzicht te hebben in haar efficiëntie en effectiviteit om zo de juiste dagelijkse beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat haar ontwikkeling strategisch is afgestemd. Het toepassen van 3D-scanning kan dan ook oplossing bieden. Door de belangrijkste uitdagingen effectief aan te pakken met behulp van nieuwe technologieën, zoals 3D-scanning, kunnen voedingsmiddelenfabrieken hun efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid verhogen.

Een voorproefje van uitmuntendheid: Een verkenning van de Nederlandse voedingsindustrie

De Nederlandse voedingsindustrie is een belangrijke sector van de Nederlandse economie en is één van de grootste exporteurs van levensmiddelen ter wereld. De industrie wordt gekenmerkt door een sterke focus op efficiëntie, innovatie, duurzaamheid en voedselveiligheid. Nederland heeft een sterk geïntegreerd voedselsysteem, met een verscheidenheid aan landbouwproducten die in eigen land worden geproduceerd en uit andere landen worden ingevoerd. De industrie bestaat uit een mix van grote multinationals en kleinere, gespecialiseerde bedrijven, met een sterke focus op samenwerking en kennisdeling. De Nederlandse levensmiddelenindustrie staat bekend om haar producten van hoge kwaliteit, met name in de zuivel-, vlees- en groentesector. De sector is sterk gericht op duurzaamheid: veel bedrijven passen duurzame productiemethoden toe en investeren in hernieuwbare energie en afvalvermindering. Voedselveiligheid is ook een topprioriteit voor de Nederlandse voedselindustrie, met strenge veiligheidsprotocollen en een sterk regelgevend kader om de veiligheid en kwaliteit van voedselproducten te waarborgen.

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse voedingsindustrie ingespeeld op veranderende consumentenvoorkeuren en -trends, waaronder de toenemende vraag naar plantaardig voedsel, biologisch en niet genetisch gemodificeerd voedsel en lokaal geproduceerde ingrediënten. De industrie heeft ook geïnvesteerd in nieuwe technologieën en innovatieve productiemethoden om de efficiëntie te verbeteren en verspilling tegen te gaan. Over het geheel genomen is de Nederlandse voedingsindustrie een dynamische en innovatieve sector met een sterke focus op efficiëntie, duurzaamheid, voedselveiligheid en samenwerking.

Belangrijkste uitdagingen binnen de levensmiddelenindustrie

De levensmiddelenindustrie staat voor verschillende uitdagingen. Denk dan bijvoorbeeld aan:

Duurzaamheid: De voedingsindustrie staat onder toenemende druk om duurzame praktijken toe te passen om haar impact op het milieu te verminderen. Dit omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het besparen van water en energie, en het minimaliseren van voedselverspilling.

•    Beschikt jouw bedrijf in de voedingsindustrie over een gedocumenteerde duurzaamheidsstrategie?

•    Volg en meet je jouw uitstoot van broeikasgassen, water- en energieverbruik en voedselverspilling?

•    Heb jij initiatieven geïmplementeerd om jouw milieu-impact te verminderen, zoals het inkopen van lokale ingrediënten of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen?

Kosten en efficiëntie: De voedingsindustrie werkt met kleine marges, en de kostendruk kan intens zijn. Om winstgevend te blijven, moeten bedrijven manieren vinden om efficiënt te werken, verspilling te minimaliseren en de kosten te beheersen terwijl de kwaliteit en veiligheid op een hoog niveau blijven.

•    Heb jij de kostenstructuur van je bedrijf geanalyseerd en vastgesteld waar de kosten kunnen worden verlaagd?

•    Controleer en meet je de belangrijkste prestatie-indicatoren, zoals productie-efficiëntie en afvalvermindering, om ervoor te zorgen dat jouw activiteiten efficiënt verlopen?

•    Heb jij initiatieven voor continue verbetering geïmplementeerd om processen te optimaliseren en afval te minimaliseren met behoud van kwaliteits- en veiligheidsnormen?

Optimalisatie van productieprocessen en ruimtegebruik: Een van de belangrijkste redenen waarom het optimaliseren van productieprocessen en ruimtegebruik zo'n uitdaging is voor levensmiddelenfabrieken, is dat het een aanzienlijke hoeveelheid tijd, planning en nauwkeurigheid vereist in de voorbereidingsfase. Bovendien is het optimaliseren van productieprocessen en ruimtegebruik een continu proces, wat betekent dat fabrieken hun activiteiten voortdurend moeten controleren en waar nodig verbeteringen moeten aanbrengen. Dit is een kritiek aspect van de werking van voedingsmiddelenfabrieken, en als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot aanzienlijke verspilling, verminderde efficiëntie en verloren inkomsten. 

•    Zijn er machines die niet optimaal worden benut?

•    Is er voldoende ruimte rond de machines voor een veilige werking en onderhoud?

•    Zijn er mogelijkheden om de productieprocessen te stroomlijnen of de ruimte efficiënter te gebruiken?

Voedselveiligheid: Het waarborgen van de veiligheid van voedsel is een topprioriteit voor de voedingsindustrie. Besmetting met bacteriën, virussen, chemicaliën of andere schadelijke stoffen kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid, en uitbraken van door voedsel overgedragen ziekten kunnen het vertrouwen van de consument in de sector schaden.

•    Heb jij een uitgebreid voedselveiligheidsprogramma opgesteld en geïmplementeerd dat voldoet aan de industriële normen en voorschriften?

•    Controleer en test je jouw producten en faciliteiten regelmatig op mogelijke verontreinigingen of gevaren?

•    Heb je noodplannen en -procedures ontwikkeld voor het geval zich een voedselveiligheidsincident voordoet, en zijn uw werknemers opgeleid in deze protocollen om doeltreffend te kunnen reageren?

Supply chain en logistieke verstoringen: De voedingsindustrie is afhankelijk van een complex netwerk van leveranciers, fabrikanten, distributeurs en detailhandelaren om producten bij de consument te krijgen. Verstoringen van deze toeleveringsketen, zoals die welke worden veroorzaakt door natuurrampen, pandemieën of geopolitieke spanningen, kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de industrie. Ook in de fabriek zelf moet de logistiek de productieprocessen en de integrale prestaties van de fabriek volledig ondersteunen.

Daarnaast moeten levensmiddelenfabrieken doeltreffende strategieën ontwikkelen om voldoende ruimte rond de machines te garanderen. Dit kan betekenen dat de lay-out van de fabriek wordt herzien en gewijzigd, dat er speciale toegangs- of vrijgaveprocedures worden ontwikkeld en dat de werknemers een goede opleiding en veiligheidsprotocollen krijgen. Door deze strategieën toe te passen, kunnen levensmiddelenfabrieken een veiligere werkomgeving creëren en het risico van ongevallen en verwondingen als gevolg van onvoldoende ruimte rond machines verminderen.

•    Zijn er incidenten met werknemers? Hoe is de veiligheid van werknemers en machines geregeld?

•    Zijn er obstakels of smalle looppaden die de veilige werking van machines kunnen belemmeren? 

•    Zijn de werknemers opgeleid in de juiste veiligheidsprotocollen bij het bedienen en onderhouden van machines? Zijn alle machines CE-gecertificeerd, ook na revisie?

Consumententrends en -voorkeuren: De voorkeuren en verwachtingen van de consument veranderen voortdurend, en de voedingsindustrie moet deze veranderingen bijhouden om concurrerend te blijven. Dit houdt ook in dat moet worden ingespeeld op trends zoals plantaardige diëten, biologische en non-GGO voedingsmiddelen en lokaal geproduceerde ingrediënten.

•    Heb je marktonderzoek gedaan om op de hoogte te blijven van de veranderende consumententrends en -voorkeuren?

•    Bied je verschillende opties om tegemoet te komen aan verschillende dieetbehoeften en voorkeuren, zoals plantaardige of glutenvrije opties?

•    Heb je overwogen om biologische, non-GMO en lokaal geproduceerde ingrediënten in uw producten op te nemen om gezondheids- en milieubewuste consumenten aan te spreken?

Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen waar de voedingsindustrie vandaag de dag voor staat. De aanpak van deze uitdagingen vereist samenwerking en innovatie vanuit de fabriek met een integrale mindset. Technologie kan hierbij helpen.


Niets doen om de uitdagingen aan te pakken is geen optie, maar wat kun je wel doen?

Er zijn verschillende stappen die de voedingsindustrie kan nemen om de uitdagingen waarvoor ze staat aan te pakken:

Omarm de technologie: Technologie kan een krachtig hulpmiddel zijn om de voedselveiligheid te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en verspilling tegen te gaan. De voedingsindustrie kan het gebruik van technologieën zoals blockchain, IoT, AI en robotica onderzoeken om de traceerbaarheid te verbeteren, voedselverspilling te verminderen en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Adopteer duurzame praktijken: De voedingsindustrie kan stappen ondernemen om haar milieu-impact te verminderen door duurzame praktijken aan te nemen, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het besparen van water en energie, en het minimaliseren van voedselverspilling. Dit kan samenwerking met leveranciers inhouden, investeren in duurzame verpakkingen en duurzame productieprocessen ontwikkelen.

Geef prioriteit aan voedselveiligheid: Het waarborgen van de veiligheid van voedsel is een topprioriteit voor de voedingsindustrie. Dit omvat het implementeren van strenge veiligheidsprotocollen, het investeren in voedselveiligheidstraining, en het inzetten van technologie om de traceerbaarheid te verbeteren en het risico op besmetting te verminderen.

Reageer op veranderende consumentenvoorkeuren: De voedingsindustrie kan concurrerend blijven door in te spelen op de veranderende voorkeuren en verwachtingen van de consument. Dit kan de ontwikkeling van nieuwe producten, de herformulering van bestaande producten of de invoering van nieuwe productiemethoden inhouden om te voldoen aan de vraag naar plantaardig voedsel, biologisch en niet genetisch gemodificeerd voedsel en lokaal geproduceerde ingrediënten.

Werk samen met partners: De voedingsindustrie moet samenwerken met betrouwbare partners op verschillende gebieden waar de fabriek mijn moeite heeft om alle kennis in huis te hebben. Technologie is een typisch gebied waar een groeiend gebrek aan kennis optreedt. De mentaliteit van een fabriek is om producten te maken en niet volledig op de hoogte te zijn van nieuwe technologie.


De digitale fabriek: Hoe technologie de voedingsindustrie verandert

Het gebruik van technologie biedt de voedingsindustrie juist verschillende voordelen, waaronder:

Verbeterde voedselveiligheid: Technologie kan de voedselindustrie helpen de voedselveiligheid te verbeteren door real-time monitoring en gegevensanalyse om potentiële gevaren te identificeren, producten door de hele toeleveringsketen te volgen en snel te reageren op eventuele veiligheidsproblemen.

Verhoogde efficiëntie: Technologie kan de voedingsindustrie helpen de efficiëntie te verhogen en verspilling te verminderen door processen te automatiseren, leveringsketens te optimaliseren en het voorraadbeheer te verbeteren.

Verbeterde traceerbaarheid: Technologie kan de traceerbaarheid in de hele voedselvoorzieningsketen verbeteren, zodat bedrijven producten van boer tot bord kunnen volgen, de oorsprong van kwaliteits- of veiligheidsproblemen kunnen achterhalen en snel kunnen reageren op terugroepacties of andere problemen.

Verbeterde productkwaliteit: Technologie kan de voedingsindustrie helpen de kwaliteit van haar producten te verbeteren door real-time gegevens over productieprocessen te verstrekken, waardoor bedrijven gebieden voor verbetering kunnen identificeren en hun activiteiten kunnen optimaliseren.

Meer betrokkenheid van de consument: Technologie kan de voedingsindustrie helpen de consument aan zich te binden en vertrouwen op te bouwen door meer transparantie en informatie over producten te bieden, waaronder hun oorsprong, voedingsinhoud en productiemethoden.

Innovatie: Technologie kan de innovatie in de voedingsindustrie stimuleren, waardoor bedrijven nieuwe producten en productiemethoden kunnen ontwikkelen, kunnen inspelen op veranderende consumentenvoorkeuren en nieuwe zakelijke kansen kunnen creëren.

In het algemeen kan het gebruik van technologie de voedingsindustrie helpen de veiligheid, efficiëntie, traceerbaarheid, kwaliteit en innovatie te verbeteren, waardoor zij beter kan voldoen aan de behoeften van consumenten en belanghebbenden.


De toekomst is nu: Technologie aanpassen voor een efficiënte en duurzame fabriek

Technologie kan de voedingsindustrie helpen haar activiteiten te optimaliseren, de transparantie te verbeteren en nieuwe kansen te creëren. Het kan bedrijven in staat stellen producten van hoge kwaliteit te produceren die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de consument, terwijl ook de milieueffecten worden verminderd en de efficiëntie van het voedselsysteem wordt verbeterd.

Het is echter belangrijk op te merken dat de invoering van technologie in de voedingssector doordacht en zorgvuldig moet gebeuren, met de nadruk op het aanpakken van de uitdagingen en kansen die specifiek zijn voor de sector. De invoering van technologie moet ook gepaard gaan met passende opleiding en training en juiste partners om ervoor te zorgen dat de technologie effectief en veilig wordt gebruikt.

Gelukkig is er een oplossing voor de uitdagingen die voedselfabrieken kunnen helpen meer efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid te bereiken. Wij denken namelijk dat 3D-scanning dé oplossing kan zijn voor veel uitdagingen in de food industrie. In het vervolg van dit artikel gaan we dieper in op 3D-scanning en bespreken we hoe dit kan worden toegepast op de uitdagingen waarmee voedselfabrieken tegenwoordig geconfronteerd worden. 


Een korte geschiedenis en ontwikkeling van 3D scannen

De wortels van 3D scannen liggen in het begin van de jaren 1960, toen de eerste 3D profielanalysatoren werden ontwikkeld. Deze vroege scanners gebruikten op licht gebaseerde systemen om 3D-gegevenspunten van objecten vast te leggen, zij het met beperkte nauwkeurigheid en resolutie. In de loop der jaren hebben technologische vooruitgang en innovaties in de sensortechnologie geleid tot de ontwikkeling van verschillende 3D-scanmethoden, waardoor de mogelijkheden en bruikbaarheid sterk toenamen.

In de jaren 1980 werd 3D scannen met behulp van lasers een baanbrekende technologie. Door laserstralen te gebruiken om afstanden te meten en precieze 3D-modellen van objecten te maken, verbeterden laserscanners de nauwkeurigheid en snelheid van het vastleggen van 3D-gegevens aanzienlijk. Naarmate de rekenkracht toenam, nam ook de verwerkingscapaciteit van 3D scansystemen toe, waardoor complexere gegevensanalyse en visualisatie mogelijk werden.

Met de komst van scannen met gestructureerd licht werd een nieuwe sprong voorwaarts gemaakt in de 3D-scantechnologie. Bij deze methode worden lichtpatronen of strepen geprojecteerd op het oppervlak van het object en wordt de vervorming van deze patronen vastgelegd met camera's. Scannen met gestructureerd licht leverde 3D-gegevens met een nog hogere resolutie op, waardoor het bijzonder waardevol werd voor het vastleggen van ingewikkelde details en precieze geometrieën. Deze technologie vond toepassingen in sectoren zoals architectuur, design en kunstconservering.

De laatste jaren heeft het time-of-flight (ToF) scannen aan populariteit gewonnen, vooral in consumentenapparatuur zoals smartphones en spelconsoles. ToF scannen werkt volgens het principe van het meten van de tijd die een lichtsignaal nodig heeft om naar het oppervlak van het object te reizen en terug naar de sensor, waardoor 3D gegevens snel en efficiënt kunnen worden vastgelegd. Hoewel ToF scanning niet dezelfde nauwkeurigheid bereikt als laser-based of Structured Light Scanning, maken de toegankelijkheid en het gebruiksgemak het geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder augmented reality en gebarenherkenning.


Hoe werkt 3D scannen? De grondbeginselen en principes

3D scannen is een contactloos, niet-destructief proces dat de fysieke vorm en afmetingen van objecten of omgevingen vastlegt. Het basisprincipe van 3D scannen bestaat uit het uitzenden van een energiebron, zoals laserlicht of gestructureerde lichtpatronen, op het oppervlak van het object en het meten van de gereflecteerde of vastgelegde gegevenspunten.

Bij 3D scannen met een laser wordt een laserstraal geprojecteerd op het oppervlak van het object en een sensor meet de tijd die het duurt voordat het laserlicht terugkaatst. Door deze tijd-van-vluchtmeting te combineren met positiegegevens van de beweging van de scanner, wordt een 3D puntenwolk gegenereerd die de vorm en geometrie van het object weergeeft.

Op dezelfde manier projecteert het scannen met gestructureerd licht patronen of strepen op het oppervlak van het object. Camera's leggen de vervorming van deze patronen vast en gespecialiseerde software verwerkt de vastgelegde gegevens om een 3D-model te maken. De nauwkeurigheid van het 3D-model hangt af van de resolutie van de geprojecteerde patronen en het vermogen van de camera om precieze vervormingen vast te leggen.


Soorten 3D-scantechnologieën en hun toepassingen

Laser-based 3D scanning: Laser-based 3D scanning, ook bekend als LiDAR (Light Detection and Ranging), maakt gebruik van laserstralen om afstanden te meten en nauwkeurige 3D modellen van objecten te maken. Deze technologie is vooral nuttig voor het scannen van omgevingen op grote schaal, zoals landbouwvelden, bossen en magazijnen. In de voedingsindustrie kan 3D-scannen met behulp van laser gebruikt worden voor het optimaliseren van fabrieksindelingen, het meten van ruimtegroottes en het maken van digitale weergaven van machines. Bijvoorbeeld, bij het herconfigureren van productielijnen of magazijnlayouts kan laser-gebaseerd 3D scannen nauwkeurige metingen leveren van beschikbare ruimte en machineafmetingen, wat efficiënt ruimtegebruik vergemakkelijkt.

Structured Light Scanning: Bij Structured Light Scanning worden lichtpatronen of strepen geprojecteerd op het oppervlak van het object en wordt de vervorming van deze patronen vastgelegd met camera's. Deze methode is uitstekend geschikt voor het vastleggen van hoge resolutie 3D-beelden. Deze methode is uitstekend voor het vastleggen van 3D-gegevens met een hoge resolutie en wordt vaak gebruikt voor het kleinschalig scannen van objecten. In de voedingsindustrie kan het scannen met gestructureerd licht helpen bij kwaliteitscontrole-inspecties van voedingsmiddelen, zodat deze voldoen aan strenge normen. Bij de inspectie van ingewikkelde voedingsmiddelen, zoals gebakken producten of snoepgoed, kan gestructureerd licht scannen bijvoorbeeld nauwkeurig oppervlaktedetails vastleggen, waardoor de productkwaliteit en -consistentie worden gegarandeerd.

Time-of-Flight (ToF) scannen: Time-of-flight 3D scanning werkt volgens het principe van het meten van de tijd die een lichtsignaal nodig heeft om naar het oppervlak van het object te reizen en terug naar de sensor. Dit type scanning wordt vaak gebruikt in consumenten 3D-sensoren, zoals die in smartphones en game-apparaten. In de voedingsindustrie kan ToF scannen gebruikt worden voor het snel en efficiënt scannen van kleine objecten of voor eenvoudige metingen. ToF scanning kan bijvoorbeeld helpen bij het bepalen van precieze afmetingen van voedselingrediënten en het ontwikkelen van recepten ondersteunen en daarmee zorgen voor nauwkeurige portiegroottes.

Fotogrammetrie: Bij fotogrammetrie worden 3D-gegevens vastgelegd door middel van foto's die vanuit meerdere hoeken zijn genomen. Gespecialiseerde software verwerkt deze beelden om een 3D-model van het object te maken. Fotogrammetrie wordt veel gebruikt op gebieden zoals architectuur, monumentenzorg en virtual reality. In de voedingsindustrie kan fotogrammetrie worden toegepast om digitale prototypes van nieuwe ontwerpen voor voedingsmiddelen te maken of om gedetailleerde visualisaties van verpakkingsconcepten te genereren. Voedselfabrikanten kunnen bijvoorbeeld fotogrammetrie gebruiken om realistische digitale beelden van nieuwe verpakkingsontwerpen te maken, waardoor een betere evaluatie van visuele esthetiek en functionaliteit mogelijk wordt.

Elk type 3D-scantechnologie heeft zijn eigen unieke sterke punten en toepassingen, waardoor 3D-scannen een veelzijdig hulpmiddel is voor de voedingsindustrie. Van het optimaliseren van ruimtegebruik tot het verbeteren van kwaliteitscontrole en het aanjagen van innovatie. 3D scanning stelt voedingsfabrieken in staat om uitdagingen te overwinnen en te gedijen in een dynamische en steeds veranderende markt.


3D scannen inzetten voor efficiëntie en toekomstige ruimtegebruik

Fabrieken hebben veel uitdagingen zoals hiervoor al is aangestipt. Het creëren van efficiënte lay-outs en stromen voor jouw fabriek is een specialisme. We zullen daarom dieper ingaan op het specifieke onderwerp van het optimaliseren van fabrieklayouts met behulp van 3D-scanning. Eén van de belangrijkste voordelen van 3D-scantechnologie ligt in de mogelijkheid om zeer nauwkeurige digitale weergaven van de fabriek en haar omgeving te creëren. Door de fysieke ruimte en apparatuur te scannen, kunnen fabrieken waardevolle inzichten krijgen in het ruimtegebruik en potentiële verbeterpunten identificeren. De nauwkeurige 3D-modellen maken gedetailleerde analyses van de gehele fabriek (integraal) mogelijk waardoor fabrieken hun machinepark, workflows en logistiek kunnen optimaliseren en hun activiteiten kunnen stroomlijnen.

Fabriekslayout optimaliseren

De layout van een fabriek speelt een cruciale rol in de efficiëntie en productiviteit ervan. Een goed geoptimaliseerde layout minimaliseert de afstand die werknemers, grondstoffen, halffabricaten en eindproducten afleggen, waardoor de operationele kosten en doorlooptijden afnemen. 3D-scanning kan een uitgebreid beeld geven van de fabriek. Dit biedt management en directie inzicht in de huidige layout, mogelijke knelpunten of verbeterpunten. Ook bij voorgenomen veranderingen van de fabriek, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuwe productielijn, de herinrichting van het magazijn of het optimaliseren van stromen biedt een 3D layout inzicht en vergemakkelijkt de besluitvorming van toekomstige veranderingen.

Planning voor machineplaatsing

Efficiënte plaatsing van machines is essentieel voor soepele productieprocessen. Slecht geplaatste machines kunnen leiden tot onderbrekingen in de workflow, veiligheidsrisico's en onnodige stilstand. 3D scannen kan fabrieken helpen bij het plannen en optimaliseren van de plaatsing van machines in de fabriek. Door 3D-modellen van bestaande machines en apparatuur te maken, kan de mogelijke (toekomstige) layout gevisualiseerd worden en eventueel virtueel getest. Zo kan er geëxperimenteerd worden met verschillende scenario's en die layout te kiezen die de productiviteit en veiligheid maximaliseert en tegelijkertijd het ruimtegebruik minimaliseert.

Potentiële ruimteoptimalisatie identificeren

Naast de lay-out van de fabriek en de plaatsing van machines kan 3D-scannen gebieden identificeren waar het ruimtegebruik kan worden geoptimaliseerd. Fabrieken hebben vaak ongebruikte of onderbenutte ruimtes die opnieuw kunnen worden gebruikt voor efficiëntere activiteiten. Door de hele fabriek integraal te scannen, onthult 3D scanning potentiële mogelijkheden voor ruimteoptimalisatie.

De gegevens die gegenereerd worden door 3D scannen kunnen bijvoorbeeld geanalyseerd worden om gebieden te identificeren waar apparatuur herschikt of aangepast kan worden om waardevolle vloerruimte vrij te maken. Daarnaast kan de technologie potentiële gebieden voor uitbreiding of de installatie van nieuwe apparatuur aanwijzen, zodat fabrieken kunnen plannen voor toekomstige groei en zich kunnen aanpassen aan veranderende productiebehoeften.

Verder kan 3D-scannen helpen bij het ontwikkelen van 3D-modellen van bestaande machines en apparatuur, waardoor inzicht wordt verkregen in hun ruimtelijke vereisten en spelingen. Deze informatie is van onschatbare waarde bij het plannen van de layout van nieuwe productielijnen of het introduceren van extra machines in de fabriek. Door te zorgen voor voldoende ruimte rond machines voor veilig gebruik en onderhoud, helpt 3D scannen het risico op ongevallen en verwondingen als gevolg van onvoldoende ruimte te minimaliseren.

Voorraadbeheer stroomlijnen

Voorraadbeheer is essentieel voor elke voedingsmiddelenfabriek om optimale voorraadniveaus te handhaven en verspilling te minimaliseren. Door opslagruimtes en magazijnen 3D te scannen, kunnen voedingsmiddelenfabrieken nauwkeurige metingen van de beschikbare ruimte en opslagcapaciteit verkrijgen. Met deze gegevens kan de voorraad nauwkeuriger worden gepland, zodat precies de juiste hoeveelheid grondstoffen en eindproducten in voorraad wordt gehouden en overtollige voorraad en verspilling worden tegengegaan.

Bovendien kan 3D scannen helpen om de organisatie van goederen in opslagruimtes te optimaliseren. Door producten virtueel te herschikken in het 3D-model kunnen fabrieken de meest efficiënte opslagconfiguraties identificeren, waardoor materialen makkelijker toegankelijk worden en orderverzamelprocessen soepeler verlopen.


Omarmen van 3D-scannen: Uitdagingen en overwegingen

Hoewel 3D-scannen veel voordelen biedt, kan de implementatie ervan uitdagingen met zich meebrengen. Voedselfabrieken moeten mogelijke obstakels aanpakken, zoals potentieel hoge initiële kosten en de behoefte aan gespecialiseerde expertise. Het aanschaffen en onderhouden van geavanceerde 3D-scanapparatuur vergt een aanzienlijke investering, maar de voordelen op de lange termijn wegen vaak op tegen de initiële kosten. Daarnaast is het trainen en opleiden van specialisten in het effectief gebruik van de technologie cruciaal voor het maximaliseren van het potentieel.

Verder kan de integratie van 3D-scantechnologie in bestaande processen en workflows aanpassingen vereisen. Een naadloze compatibiliteit en gegevensuitwisseling tussen 3D-scansystemen en andere software die in voedingsfabrieken wordt gebruikt, is essentieel voor een soepele overgang.

Een andere overweging is de privacy en beveiliging van gegevens. 3D scannen genereert een enorme hoeveelheid gegevens, waaronder gedetailleerde 3D modellen van producten, apparatuur en omgevingen. Het beschermen van deze gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en potentiële cyberbedreigingen is van het grootste belang, zeker gezien de gevoelige aard van de voedingsmiddelenindustrie. Veelal heeft de fabriek geen specialist aan boord om 3D-scannen in te zetten dan wel wil of kan de investering in apparatuur niet doen. Een flexibel alternatief hiervoor is te gaan samenwerken met de juiste gespecialiseerde partner. Zij beschikken over de juiste kennis van 3D-scannen in combinatie met kennis van fabrieken.


Grijp de toekomst: Verander uw fabriek met 3D-scannen

Het potentieel van 3D-scantechnologie om een 'revolutie' teweeg te brengen in de voedingsindustrie is onmiskenbaar. Het biedt talloze voordelen, van het verbeteren van de voedselveiligheid en het verhogen van de efficiëntie tot het stimuleren van innovatie en het voldoen aan de eisen van de consument. Door gebruik te maken van 3D-scantechnologie kunnen voedingsfabrieken een wereld aan mogelijkheden ontsluiten voor het optimaliseren van hun activiteiten en het behalen van duurzaamheidsdoelen.

Laser-based 3D scannen, Structured Light Scanning, time-of-flight scannen en fotogrammetrie zijn beschikbare opties, elk met specifieke toepassingen die zijn afgestemd op verschillende behoeften van de fabriek. Door gebruik te maken van 3D scanning krijgen fabrieken waardevolle inzichten in ruimtegebruik, gestroomlijnde workflows en een veiligere werkomgeving. Bovendien verbetert 3D scanning de kwaliteitscontrole, zodat alleen producten van de hoogste kwaliteit de consument bereiken, wat het vertrouwen in en de loyaliteit aan het merk indirect bevordert. Het stimuleert ook innovatie, waardoor snel kan worden ingespeeld op veranderende consumententrends en de concurrentiepositie op de markt behouden blijft.

De toekomst van de voedingsmiddelenindustrie ligt dus in de handen van degenen die verandering durven omarmen. Dus als jij je efficiëntie wilt optimaliseren, voedselveiligheid wilt garanderen en wilt gedijen in een steeds veeleisender markt, is het tijd om de sprong te wagen in de wereld van 3D scannen. Echter moet men zich realiseren dat er mogelijk ook valkuilen bij 3D-scanning komen kijken.


De valkuilen van 3D-scannen

De implementatie van 3D-scantechnologie kan uitdagingen met zich meebrengen, zoals initiële kosten en vereiste expertise. Aan de andere kant zijn de voordelen op lange termijn aanzienlijk. Fabrieken die 3D-scanning omarmen, kunnen niet alleen efficiëntie maximaliseren, maar ook innoveren en zich aanpassen aan veranderende consumententrends. Uiteraard is het niet vanzelfsprekend dat jouw 3D-scanning project een succes wordt. Onderstaand schetsen we enkele valkuilen die betrekking hebben op 3D-scanning. Deze vind je allereerst kort samengevat hieronder, waarna we verder in zullen zoomen op ieder van deze valkuilen.

1.    Onvolledige scangegevens

Het succes van 3D-scanning staat of valt met de volledigheid van de verkregen gegevens. Een onvolledige scan kan leiden tot onnauwkeurige modellen en potentieel verkeerde besluitvorming. Het is cruciaal ervoor te zorgen dat alle aspecten van de fabrieksgebieden, inclusief machines en ruimtes, grondig worden gescand. In dit segment gaan we dieper in op de mogelijke oorzaken van onvolledige scangegevens en bieden we strategieën om deze uitdagingen te overwinnen.

2.    Gebrek aan expertise

Eén van de grootste obstakels bij de implementatie van 3D-scantechnologie is het gebrek aan expertise. Effectief gebruik van scanners en interpretatie van verzamelde gegevens vereisen gespecialiseerde kennis. We onderzoeken waarom expertise essentieel is, welke gevolgen een gebrek aan kennis kan hebben, en hoe je dit kunt aanpakken door middel van training en samenwerking met ervaren professionals.

3.    Kosten en budgetoverschrijding

Hoewel 3D-scantechnologie op lange termijn aanzienlijke voordelen biedt, kunnen de initiële kosten hoog zijn. We bespreken de potentiële kosten en baten, benadrukken het belang van een realistische kosten-batenanalyse, en bieden inzichten over hoe u binnen het budget kunt blijven zonder concessies te doen aan kwaliteit.

In het vervolg van dit artikel gaan we dieper in op elk van deze valkuilen, waarbij we ook praktische oplossingen en adviezen aanreiken.


Onvolledige scangegevens: De risico’s van onnauwkeurig 3D-scannen

Productieverlies

Onnauwkeurige modellen als gevolg van onvolledige scangegevens kunnen aanzienlijke verstoringen veroorzaken in de productieprocessen. Denk aan situaties waarin cruciale machines of transportroutes verkeerd worden geplaatst vanwege ontbrekende informatie. Dit kan leiden tot onverwachte stilstand, vertragingen en inefficiënt gebruik van middelen. Het minimaliseren van productieverlies vereist een grondige aanpak van het scangegevensproces.

Besluitvormingsfouten

Organisaties vertrouwen vaak op 3D-scangegevens voor strategische besluitvorming met betrekking tot fabrieksindeling en apparatuur plaatsing. Onvolledige gegevens kunnen echter leiden tot verkeerde conclusies en beslissingen. Bijvoorbeeld, het besluiten tot het toevoegen van extra machines op basis van onvolledige informatie kan resulteren in overbelasting van bepaalde gebieden, met mogelijke veiligheidsrisico's en verminderde efficiëntie als gevolg.


Hoe voorkom je onvolledige gegevens van je 3D-scan?

Grondige scanningstechnieken

Het verminderen van het risico van onvolledige gegevens begint bij de scanningstechnieken. Zorg voor een gedetailleerd scanproces waarbij alle relevante gebieden grondig worden vastgelegd. Train de medewerkers om aandacht te besteden aan details en mogelijke blinde vlekken te identificeren. Herhaaldelijke scans en cross-validatie van resultaten kunnen de nauwkeurigheid vergroten.

Controle en validatie

Implementeer strikte controle- en validatieprocedures na het scannen om onnauwkeurigheden te detecteren en corrigeren. Dit omvat vergelijkingen met bestaande plattegronden, fysieke inspecties van gescande gebieden en regelmatige updates van de 3D-modellen. Een continue validatieproces verzekert dat de verkregen gegevens representatief en betrouwbaar blijven.

Deze strategieën vormen een solide basis om de gevolgen van onnauwkeurige modellen te minimaliseren en de betrouwbaarheid van 3D-scangegevens te waarborgen.


Gebrek aan expertise in 3D-scanning: Het belang van kennis

Het gebrek aan expertise in het effectief toepassen van 3D-scantechnologie kan een aanzienlijke hindernis vormen voor organisaties binnen de voedingsindustrie. In dit segment onderzoeken we de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met een gebrek aan kennis en hoe dit de succesvolle implementatie van 3D-scanning kan beïnvloeden.

Onderschatting van technologische complexiteit

Een veelvoorkomende fout is het onderschatten van de technologische complexiteit van 3D-scanning. Organisaties kunnen geconfronteerd worden met onvoorziene obstakels bij het implementeren van deze geavanceerde technologie. Dit kan variëren van het selecteren van geschikte scanners tot het interpreteren van gegenereerde gegevens. Het effectief omgaan met deze complexiteit vereist een diepgaand begrip van de technologie.

Trainingsnoodzaak voor medewerkers

Het succesvol benutten van 3D-scantechnologie vereist goed opgeleide medewerkers. Een gebrek aan kennis kan leiden tot suboptimale scankwaliteit, interpretatiefouten en inefficiënte gegevensverwerking. Het is essentieel om te investeren in gerichte trainingen voor personeel op verschillende niveaus, van operatoren tot besluitvormers.

Kennis van verwante programma’s

Naast het juist uitvoeren van 3D-scanning is het verwerken van het 3D-model naar bijvoorbeeld een 2D-plattegrond een essentiële stap in het vergaren van de juiste inzichten in jouw fabriek. Het is dan ook noodzakelijk dat de vereiste kennis van bijvoorbeeld AutoCAD aanwezig is zodat je naadloos jouw 3D-modellen om kunt zetten naar een 2D view van je fabriek. 


Strategieën om een gebrek aan expertise in 3D-scanning te tackelen

Gespecialiseerde opleidingen en trainingen

Organiseer regelmatig gespecialiseerde opleidingen en trainingen voor de medewerker(s). Dit omvat hands-on training met de gebruikte scanners, interpretatie van scanresultaten en effectieve integratie van 3D-scangegevens in dagelijkse operaties.

Samenwerking met experts

Waar expertise intern ontbreekt, overweeg samenwerking met externe experts op het gebied van 3D-scantechnologie. Externe consultants kunnen waardevolle inzichten bieden, zowel bij de initiële implementatie als bij het oplossen van complexe vraagstukken.

Continue evaluatie en  verbetering

Implementeer een cultuur van continue evaluatie en verbetering. Evalueer regelmatig de effectiviteit van de toegepaste 3D-scantechnologie, identificeer knelpunten en pas de strategieën dienovereenkomstig aan.

Het overwinnen van het gebrek aan expertise is cruciaal voor een succesvolle integratie van 3D-scantechnologie in de voedingsindustrie. Het vergt niet alleen investeringen in technologische kennis, maar ook in de ontwikkeling van de vaardigheden van het betrokken personeel.


Kosten en budgetoverschrijding: Balanceren tussen investering en opbrengst van 3D-scanning

Het implementeren van 3D-scantechnologie in de voedingsindustrie biedt aanzienlijke voordelen, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van kosten en budgetbeheersing. In dit gedeelte werpen we een kritische blik op de financiële aspecten die verband houden met 3D-scanning en hoe deze binnen de perken te houden.

Initiële investeringen versus lange termijn rendement

Een veelvoorkomende valkuil is de focus op de initiële investeringen zonder de lange termijn voordelen in overweging te nemen. Hoewel de aanschaf van 3D-scantechnologie aanvankelijk kosten met zich meebrengt, kunnen de lange termijn voordelen, zoals verbeterde efficiëntie en productiviteit, aanzienlijke rendementen opleveren.

Verborgen kosten

Naast de duidelijke kosten van hardware en software zijn er vaak verborgen kosten die kunnen opduiken tijdens de implementatiefase. Deze kunnen variëren van training van het personeel tot aanpassingen aan bestaande infrastructuur. Het identificeren en budgetteren van deze verborgen kosten is cruciaal.

Onderhoudskosten en upgrades

Het succes van 3D-scantechnologie hangt af van regelmatig onderhoud en mogelijke upgrades. Het negeren van deze doorlopende kosten kan leiden tot technologische veroudering en verminderde effectiviteit van de systemen.


Strategieën voor een effectieve kostenbeheersing en maximaal rendement van 3D-scanning

Grondige kostenanalyse vooraf

Voer een gedetailleerde kostenanalyse uit voordat je begint met de implementatie. Begrijp niet alleen de directe kosten, maar ook de indirecte kosten en mogelijke risico's.

Flexibele budgettering

Budgetten kunnen evolueren. Houd ruimte voor flexibiliteit en pas het budget aan op basis van nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden.

Het beheersen van kosten en het voorkomen van budgetoverschrijding zijn essentieel voor het succes van 3D-scanning in de voedingsindustrie. Een goed doordacht financieel plan legt de basis voor een rendabele implementatie van deze geavanceerde technologie.


Duik in de toekomst: Transformeer uw fabriek met behulp van 3D-scanning!

De potentie van 3D-scantechnologie om een ware revolutie teweeg te brengen in de voedingsindustrie is onbetwistbaar. In dit artikel heb je kunnen lezen dat 3D-scanning de deuren opent naar talloze voordelen, waaronder

•    Optimalisatie van de fabriekslayout

•    Het beter plannen van machineverplaatsingen

•    Identificatie van ruimteoptimalisatie

•    Een gestroomlijnd voorraadbeheer

Met opties zoals laser-based 3D-scannen, Structured Light Scanning, time-of-flight scannen en fotogrammetrie, zijn er diverse tools beschikbaar, elk met specifieke toepassingen afgestemd op verschillende behoeften van de fabriek. 3D-scannen biedt daarbij niet alleen waardevolle inzichten in ruimtegebruik en gestroomlijnde workflows, maar draagt ook bij aan een veiligere werkomgeving.

Echter zijn er ook valkuilen waar men waakzaam voor moet zijn wanneer 3D-scanning technologieën geïmplementeerd worden. In de voorgaande alinea’s heb je kunnen lezen dat onnauwkeurige scans, een gebrek aan expertise en het verkeerd inschatten van de (initiële) kosten tot de grootste valkuilen behoren. Ook heb je kunnen lezen hoe je jouw kunt behoeden voor deze valkuilen. 

De toekomst van de voedingsindustrie rust in de handen van degenen die durven te veranderen. Als jij streeft naar geoptimaliseerde efficiëntie, veiligheid in uw fabriek en succes in een steeds veeleisender wordende markt, is het nu tijd om de sprong te wagen in de wereld van 3D-scannen. Omarm deze baanbrekende technologie en voorzie jouw voedingsmiddelenfabriek van de tools die het nodig heeft om te floreren in de komende jaren. De reis naar een toekomst begint nu, met 3D-scannen aan het roer van innovatie en vooruitgang.


sluiten