toptaak-icon

Industrial Engineering

toptaak-icon

Facility Layout

toptaak-icon

Vlekkenplan

toptaak-icon

Logistiek

Industrial Engineering & Project
management in Food

De toekomst van de projectmanager

De toekomst van de projectmanager

Project Management


De toekomst van de projectmanager


Inleiding

Al meerdere keren is beweerd dat het vak van de projectmanager zou uitsterven. Wat zou je nog aan een projectmanager hebben nu de wereld kennis heeft gemaakt met kleine specialistische zelfsturende teams die met behulp van sprints de volgende stap in hun project bepalen? Wat moet een projectmanager nog als er een scrummaster en een product-owner rondlopen? En even zo vele keren is de projectmanager als beroep weer uit de graf opgestaan. In het rapport “De Nederlandse vacaturemarkt in Q1 2016” van Jobfeed stonden vacatures voor projectleiders op plaats drie van alle vacatures van hoger opgeleiden. Hoezo een uitstervend vak?

In deze nieuwsbrief vindt u naast deze bijdrage over het vak van de project manager een artikel over Agile/Scrum. Wat zijn de ontwikkelingen van de laatste jaren en hoe kies je daar jouw eigen plek in? Kun je door met je huidige kennis en ervaring of wordt het tijd de bakens te verzetten en de nieuwe ontwikkelingen te omarmen?

Waterval of Agile?

Het vakgebied van de project manager is volop in beweging en ontwikkeling. Veel nieuwe methodieken en benaderingen zijn vanuit aanpalende vakgebieden doorgesijpeld naar het werkveld van de project manager en veranderen voorgoed de manier waarop projecten (be)geleid worden. Nadat we jaren, met wisselend succes, gewerkt hebben vanuit het Prince2 gedachtegoed is de belangrijkste toevoeging van de laatste jaren de Agile projectaanpak.

Agile, afkomstig uit de IT, heeft de manier waarop een project verloopt flink op zijn kop gezet. Dat heeft voor veel project managers grote consequenties, ook voor hen die in de voedingsmiddelenindustrie werken.

Wat is het verschil tussen lineair (ook wel waterval genoemd) en de Agile aanpak? Onderstaand schema maakt aan de hand van de vier aspecten uit het bekende projectmanagementdilemma duidelijk wat het verschil is.

Agile

Fig. 1 Waterval versus Agile

Agile is bijzonder omdat het zich heel flexibel aanpast aan veranderingen die ongepland langskomen in het project. Door het toepassen van korte cycli (de sprint) van één à hooguit twee weken kan het project door alle medewerkers gezamenlijk constant worden bijgestuurd en aangepast. De functionaliteit ligt, anders dan bij een waterval project, niet vast. Dat is niet erg want de eindgebruiker van het project blijft tijdens het project aangesloten en is daarmee op de hoogte van wat hij opgeleverd gaat krijgen. Verrassingen zijn in die zin uitgesloten.

Bij de watervalaanpak is het project na het afgeven van de specificaties en wensen een hele tijd uit zicht om bij de gebruiker weer terug te komen nadat alles klaar is. Groot risico daarbij is dat de gebruiker iets anders verwacht dan wat hij terugkrijgt. Dat kan aan allerlei zaken liggen (niet voldoende uitgediept, niet voldoende gecommuniceerd, verandering in werkwijze van de organisatie e.d.) Nog een kenmerk van de watervalaanpak, de planning en het budget worden regelmatig niet gehaald omdat het moeilijk is het project kordaat af te sluiten.

Bij Agile ligt dat anders, daar liggen de planning en het budget vast. Verrassingen zijn op die beide terreinen uitgesloten. Zoals geteld is de functionaliteit daar de variabele.

Onderstaand model geeft weer hoe tussen andere methodes waterval en agile kunnen worden geplot op de twee assen van proceszekerheid in combinatie met productonzekerheid.

Creatieprocessen

Fig. 1 Positie van waterval en agile in relatie tot proceszekerheid en productonzekerheid. Schulich School of business. York University, Toronto (2001)


Wat betekent dit nu?

Het bovenstaande betoog over Agile betekent overigens niet dat waterval niet meer gebruikt zou kunnen worden. Er zijn diverse situaties denkbaar waar je met de aanpak prima resultaten kunt neerzetten. Met name als…..

• het op te leveren product moeilijk is op te delen in kleine brokken;

• het verbeteringen betreft die niet in een paar weken zijn uit te voeren;

• de onzekerheden over de productspecificaties en haalbaarheid laag zijn;

….is de watervalmethode een prima aanpak. Veel van de projecten die wij in de voedingsmiddelenindustrie zien, voldoen aan bovenstaande criteria en kunnen met de watervalaanpak ook vandaag de dag nog prima gemanaged worden.


Desondanks kan het geen kwaad kennis te nemen en indien mogelijk ervaring op te doen met een Agile georiënteerd project. Het maakt dat je als projectmanager de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien. Zo hou je je employability in de toekomst op peil.
Plaats uw reactie

Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties! Plaats als eerste een reactie

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief