toptaak-icon

Industrial Engineering

toptaak-icon

Facility Layout

toptaak-icon

Vlekkenplan

toptaak-icon

Logistiek

Industrial Engineering & Project
management in Food

De nieuwe werkelijkheid: samen produceren op anderhalve meter afstand. Hoe doe je dat?

De nieuwe werkelijkheid: samen produceren op anderhalve meter afstand. Hoe doe je dat?

“Deze maanden richten Nederlandse ondernemers zich op de "1,5-meter-economie". Branches [….] zullen zo worden ingericht dat het veilig is voor klanten, medewerkers en leveranciers. "Op die manier kunnen economische activiteiten [….] ook op een veilige manier doorgaan", aldus minister Eric Wiebes van Economische Zaken vrijdag 27 maart jl.  Sindsdien zijn ondernemers in diverse branches bezig concepten te ontwikkelen om de 1,5-meter-economie te laten werken en deze in de praktijk te brengen. Het doel is zoveel mogelijk de productie en logistieke activiteiten door te laten gaan, zolang het veilig kan. 


“Covid-19 is not going away”

De nieuwe werkelijkheid is inmiddels duidelijk. We moeten wennen aan “het nieuwe normaal”. De COVID-19 crisis is een situatie die niet snel voorbij zal gaan. We mogen er van uitgaan dat het meerdere jaren duurt voordat we terug kunnen naar de situatie van voor het uitbreken van de pandemie.

Dat betekent voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie dat de productie plaats vindt in een andere setting. Die van de anderhalve meter afstand. Uw medewerkers moeten zodanig beschermd worden dat ze veilig kunnen werken. De productie mag niet tot stilstand komen doordat medewerkers ziek worden. De kans op besmetting moet zo klein mogelijk gemaakt worden, het liefst teruggebracht naar nul. Dat wordt voor heel veel bedrijven een enorme uitdaging! Hoe organiseer je dat in zo volatiele omgevingen als productie, logistiek en magazijnopslag?

Maar de uitdaging is nóg groter. Er mogen ook in de anderhalve meter productie geen concessies gedaan worden aan kwaliteit van het product en zeker niet aan hygiëne.

De uitdaging voor uw onderneming is het vinden van de juiste balans tussen drie verschillende grootheden: de richtlijnen ten aanzien van uiteenlopende zaken zoals voedselveiligheid, BRCGS, ARBO, ISO en HACCP,  het welzijn en de gezondheid van uw medewerkers én een economisch zo gezond mogelijke, crisisbestendige onderneming. Daar komen nu de richtlijnen ten aanzien van COVID-19 als vierde integraal onderdeel bij. Het wordt allemaal nóg complexer.

COVID

Hoe creëer je binnen de bestaande criteria een veilige werkplek?

We kennen binnen de productie en in de logistiek de nodige richtlijnen en regels ten aanzien van een veilige en ergonomische werkplek. Daar komen de richtlijnen ten aanzien van COVID-19 bij. Hoe vertaal je de richtlijnen die vanuit de overheid en het RIVM op ons afkomen naar concrete, werkbare afspraken en keuzes? Dat we iets moeten doen met 1,5 meter markeringen in de fabriek, dat we de medewerkers zo veel mogelijk moeten spreiden, en dat we na moeten denken over looproutes is gezien de overdraagbaarheid van het virus voor de hand liggend en niets nieuws. Vanuit het belang van een gezonde medewerker is er veel meer te doen dan dat. U zult na moeten denken over wat moet en wat kán. Het gaat om vragen zoals: hoe breng ik alle uiteenlopende richtlijnen bij elkaar in één integrale aanpak, hoe maak ik het voor iedere medewerker zo veilig mogelijk op zijn en haar werkplek, hoe hou ik de hygiëne bij de productie op peil en hoe zorg ik dat aan de kwaliteit geen concessie wordt gedaan?

De gemiddelde directie van een voedingsmiddelenbedrijf zal niet uit virologen bestaan. Als het gaat om het beantwoorden van deze vragen zult u echter zelf het wiel moeten uitvinden of wilt u terug kunnen vallen op creatieve ideeën die elders bedacht zijn? Een checklist die u met kleine aanpassingen of veranderingen, kunt toepassen in uw productieomgeving of in uw warehouse. Een checklist die rekening houdt met bestaande regels én richtlijnen ten aanzien van het werken in de voedingsindustrie.

Het Integrale DAPP Stappenplan

Wij hebben bij DAPP niet stil gezeten, de afgelopen weken meerdere vragen gekregen over de nieuwe situatie en veel tijd besteed om ideeën bij elkaar te brengen over hoe de anderhalve meter productie zo veilig mogelijk ingericht kan worden, naast de bestaande criteria waaraan moet worden voldaan. Dit heeft geresulteerd in een stappenplan dat u helpt bij het snel en efficiënt aanpassen van werkplekken, met name in de productie, in de logistiek én in het warehouse.

Hoe kunnen we u helpen om de nieuwe situatie  rondom COVID-19 samen met de andere voorwaarden in de food zo goed mogelijk voor te bereiden en in te richten?

DAPP levert u kennis in de vorm van een projectleider en een uitgebreide checklist. De checklist is samengesteld op basis van best practices die inmiddels voor handen zijn en is opgedeeld in een fasen matrix. Per fase geven wij voorstellen, ideeën en oplossingen voor bruikbare aanpassingen. Op basis van een intakegesprek kunnen wij samen bepalen in welke fase u momenteel verkeert en wat er dient te gebeuren om de volgende fase te bereiken.

Onze projectleider zorgt dat u met uw team kunt besluiten wat voor u de keuzes zijn die zorgen voor de optimale bescherming van uw medewerkers en van uw productie of opslag.

Voor u van belang: 

  • Wij brengen visie en creëren awareness. We proberen samen met u smart te maken wat de impact is van de maatregelen die u gaat nemen;
  • Wij zorgen dat er een werkgroep samengesteld wordt uit uw organisatie. Wij denken en adviseren mee wie met welke kennis daarin zou moeten participeren;
  • Samen met de werkgroep doorlopen we het stappenplan. Waar zit u bij de start van dit traject en waar wilt u naar toe? Welke ambities heeft u daarbij;
  • Wij inventariseren welke bijzondere en afwijkende situaties aandacht vragen. Hoe nemen wij die mee en hoe lossen we die op;
  • En last but not least, hoe zorgen we voor goede interne communicatie en instructies naar de betrokkenen?


Ons stappenplan valt uiteen in drie fasen: de korte termijn (tot 5 maanden), de middellange termijn (tot 9 maanden)  en een benadering voor de lange termijn (vanaf 9 maanden).

Onze betrokkenheid neemt toe naarmate u ons langer blijft betrekken bij de (invoering van) genomen maatregelen. In het startdocument van het stappenplan zijn een drietal hoofdthema’s terug te vinden:

  1. Mogelijke maatregelen per thema/omgeving;
  2. de handhaving van genomen keuzes. Wordt er gewerkt conform instructies en richtlijnen;
  3. beleidsherziening. Wat is de impact van de keuzes op het bedrijfsmodel/procesmodel.


Schematisch ziet onze aanpak er als volgt uit:

COVID

Hierna volgen twee vervolgdelen van het plan, specifieke maatregelen en voeding gerelateerde maatregelen. U kiest samen met uw team welke van alle mogelijke maatregelen van toepassing zijn en hoe dat naar uw specifieke situatie vertaald kan worden.

Wij staan u bij omtrent de wijze van communiceren over de genomen maatregelen en met de instructies per werkplek.

Overigens ontkomt u waarschijnlijk niet aan een gedwongen productiestop om de maatregelen daadwerkelijk door te voeren. Afhankelijk van de omvang daarvan is een stop van één of meerdere dagen nodig.

Voordelen voor u als klant

U hoeft het niet alleen te doen en u hoeft niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden. U wordt bijgestaan door een projectleider die samen met zijn DAPP-team veel aandacht besteed heeft aan oplossingen en maatregelen en die dat bij elkaar gebracht heeft in een gestructureerde en methodische benadering. Op deze manier versnelt u het hele aanpassingsproces in uw productie of in uw magazijn. U kunt snel beslissingen nemen en in een paar dagen tijd maatregelen uitrollen en concretiseren. Toch wel een prettige gedachte in deze moeilijke tijd.


Wilt u meer weten over het DAPP Stappenplan, neem dan contact op met ons. U kunt ons altijd bellen op 0345 – 50 52 56 voor een verkennend gesprek.

Plaats uw reactie

Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties! Plaats als eerste een reactie

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief