Herinrichting productieruimte en 3D-scan bij een kaasverwerker | Dapp
settings-icon meer inzicht more insight and movement in your factory? +31(0)345 50 52 56

Herinrichting productieruimte en 3D-scan bij een kaasverwerker

Dapp heeft in de regio Midden-Nederland de herinrichting van een productieruimte voor een kaasverwerker uitgewerkt. De huidige situatie werd in kaart gebracht door middel van een 3D-scan, waarna deze scan werd gebruikt als basis voor een interactieve sessie met de klant, waarbij ideeën werden uitgewisseld en opties werden besproken. Uit deze sessie zijn diverse haalbare opties naar voren gekomen, die vervolgens verder werden geëvalueerd. Dankzij deze samenwerking kon de klant een weloverwogen beslissing nemen. De waarde van de sessie lag in het feit dat het team van de klant direct ideeën kon toetsen aan de feitelijke situatie, waardoor mogelijke oplossingen snel konden worden beoordeeld en knelpunten snel konden worden geïdentificeerd, mede dankzij de beschikbaarheid van de 3D-scan.

total projects

0

completed projects in dairy

0

completed projects in fresh produce

0

completed projects in food & beverage

0

completed projects in non-food & logistics