News | Dapp
settings-icon meer inzicht more insight and movement in your factory? +31(0)345 50 52 56
Dapp

Dapp News

3D-scanning: Een kansrijke technologie in de voedingsindustrie?

3D-scan­ning: Een kans­rij­ke tech­no­lo­gie in de voe­dings­in­du­strie?


3D-scanning: Een kansrijke technologie in de voedingsindustrie? In deze blog proberen we de achterhalen of 3D-scanning een oplossing kan bieden voor uitdagingen in de foodbranche. De voedingsindustrie speelt natuurlijk een vitale rol in de voedselvoorziening van onze samenleving.  Voedselfabrieken worden echter geconfronteerd met tal van uitdagingen die hun vermogen om efficiënt kwaliteitsproducten te produceren in de weg kunnen staan. De toekomstige fabriek kan niet zonder het gebruik van technologie om direct inzicht te hebben in haar efficiëntie en effectiviteit om zo de juiste dagelijkse beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat haar ontwikkeling strategisch is afgestemd. Het toepassen van 3D-scanning kan dan ook oplossing bieden. Door de belangrijkste uitdagingen effectief aan te pakken met behulp van nieuwe technologieën, zoals 3D-scanning, kunnen voedingsmiddelenfabrieken hun efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid verhogen. Een voorproefje van uitmuntendheid: Een verkenning van de Nederlandse voedingsindustrie De Nederlandse voedingsindustrie is een belangrijke sector van de Nederlandse economie en is één van de grootste exporteurs van levensmiddelen ter wereld. De industrie wordt gekenmerkt door een sterke focus op efficiëntie, innovatie, duurzaamheid en voedselveiligheid. Nederland heeft een sterk geïntegreerd voedselsysteem, met een verscheidenheid aan landbouwproducten die in eigen land worden geproduceerd en uit andere landen worden ingevoerd. De industrie bestaat uit een mix van grote multinationals en kleinere, gespecialiseerde bedrijven, met een sterke focus op samenwerking en kennisdeling. De Nederlandse levensmiddelenindustrie staat bekend om haar producten van hoge kwaliteit, met name in de zuivel-, vlees- en groentesector. De sector is sterk gericht op duurzaamheid: veel bedrijven passen duurzame productiemethoden toe en investeren in hernieuwbare energie en afvalvermindering. Voedselveiligheid is ook een topprioriteit voor de Nederlandse voedselindustrie, met strenge veiligheidsprotocollen en een sterk regelgevend kader om de veiligheid en kwaliteit van voedselproducten te waarborgen. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse voedingsindustrie ingespeeld op veranderende consumentenvoorkeuren en -trends, waaronder de toenemende vraag naar plantaardig voedsel, biologisch en niet genetisch gemodificeerd voedsel en lokaal geproduceerde ingrediënten. De industrie heeft ook geïnvesteerd in nieuwe technologieën en innovatieve productiemethoden om de efficiëntie te verbeteren en verspilling tegen te gaan. Over het geheel genomen is de Nederlandse voedingsindustrie een dynamische en innovatieve sector met een sterke focus op efficiëntie, duurzaamheid, voedselveiligheid en samenwerking. Belangrijkste uitdagingen binnen de levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie staat voor verschillende uitdagingen. Denk dan bijvoorbeeld aan: Duurzaamheid: De voedingsindustrie staat onder toenemende druk om duurzame praktijken toe te passen om haar impact op het milieu te verminderen. Dit omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het besparen van water en energie, en het minimaliseren van voedselverspilling. •    Beschikt jouw bedrijf in de voedingsindustrie over een gedocumenteerde duurzaamheidsstrategie? •    Volg en meet je jouw uitstoot van broeikasgassen, water- en energieverbruik en voedselverspilling? •    Heb jij initiatieven geïmplementeerd om jouw milieu-impact te verminderen, zoals het inkopen van lokale ingrediënten of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen? Kosten en efficiëntie: De voedingsindustrie werkt met kleine marges, en de kostendruk kan intens zijn. Om winstgevend te blijven, moeten bedrijven manieren vinden om efficiënt te werken, verspilling te minimaliseren en de kosten te beheersen terwijl de kwaliteit en veiligheid op een hoog niveau blijven. •    Heb jij de kostenstructuur van je bedrijf geanalyseerd en vastgesteld waar de kosten kunnen worden verlaagd? •    Controleer en meet je de belangrijkste prestatie-indicatoren, zoals productie-efficiëntie en afvalvermindering, om ervoor te zorgen dat jouw activiteiten efficiënt verlopen? •    Heb jij initiatieven voor continue verbetering geïmplementeerd om processen te optimaliseren en afval te minimaliseren met behoud van kwaliteits- en veiligheidsnormen? Optimalisatie van productieprocessen en ruimtegebruik: Een van de belangrijkste redenen waarom het optimaliseren van productieprocessen en ruimtegebruik zo'n uitdaging is voor levensmiddelenfabrieken, is dat het een aanzienlijke hoeveelheid tijd, planning en nauwkeurigheid vereist in de voorbereidingsfase. Bovendien is het optimaliseren van productieprocessen en ruimtegebruik een continu proces, wat betekent dat fabrieken hun activiteiten voortdurend moeten controleren en waar nodig verbeteringen moeten aanbrengen. Dit is een kritiek aspect van de werking van voedingsmiddelenfabrieken, en als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot aanzienlijke verspilling, verminderde efficiëntie en verloren inkomsten.  •    Zijn er machines die niet optimaal worden benut? •    Is er voldoende ruimte rond de machines voor een veilige werking en onderhoud? •    Zijn er mogelijkheden om de productieprocessen te stroomlijnen of de ruimte efficiënter te gebruiken? Voedselveiligheid: Het waarborgen van de veiligheid van voedsel is een topprioriteit voor de voedingsindustrie. Besmetting met bacteriën, virussen, chemicaliën of andere schadelijke stoffen kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid, en uitbraken van door voedsel overgedragen ziekten kunnen het vertrouwen van de consument in de sector schaden. •    Heb jij een uitgebreid voedselveiligheidsprogramma opgesteld en geïmplementeerd dat voldoet aan de industriële normen en voorschriften? •    Controleer en test je jouw producten en faciliteiten regelmatig op mogelijke verontreinigingen of gevaren? •    Heb je noodplannen en -procedures ontwikkeld voor het geval zich een voedselveiligheidsincident voordoet, en zijn uw werknemers opgeleid in deze protocollen om doeltreffend te kunnen reageren? Supply chain en logistieke verstoringen: De voedingsindustrie is afhankelijk van een complex netwerk van leveranciers, fabrikanten, distributeurs en detailhandelaren om producten bij de consument te krijgen. Verstoringen van deze toeleveringsketen, zoals die welke worden veroorzaakt door natuurrampen, pandemieën of geopolitieke spanningen, kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de industrie. Ook in de fabriek zelf moet de logistiek de productieprocessen en de integrale prestaties van de fabriek volledig ondersteunen. Daarnaast moeten levensmiddelenfabrieken doeltreffende strategieën ontwikkelen om voldoende ruimte rond de machines te garanderen. Dit kan betekenen dat de lay-out van de fabriek wordt herzien en gewijzigd, dat er speciale toegangs- of vrijgaveprocedures worden ontwikkeld en dat de werknemers een goede opleiding en veiligheidsprotocollen krijgen. Door deze strategieën toe te passen, kunnen levensmiddelenfabrieken een veiligere werkomgeving creëren en het risico van ongevallen en verwondingen als gevolg van onvoldoende ruimte rond machines verminderen. •    Zijn er incidenten met werknemers? Hoe is de veiligheid van werknemers en machines geregeld? •    Zijn er obstakels of smalle looppaden die de veilige werking van machines kunnen belemmeren?  •    Zijn de werknemers opgeleid in de juiste veiligheidsprotocollen bij het bedienen en onderhouden van machines? Zijn alle machines CE-gecertificeerd, ook na revisie? Consumententrends en -voorkeuren: De voorkeuren en verwachtingen van de consument veranderen voortdurend, en de voedingsindustrie moet deze veranderingen bijhouden om concurrerend te blijven. Dit houdt ook in dat moet worden ingespeeld op trends zoals plantaardige diëten, biologische en non-GGO voedingsmiddelen en lokaal geproduceerde ingrediënten. •    Heb je marktonderzoek gedaan om op de hoogte te blijven van de veranderende consumententrends en -voorkeuren? •    Bied je verschillende opties om tegemoet te komen aan verschillende dieetbehoeften en voorkeuren, zoals plantaardige of glutenvrije opties? •    Heb je overwogen om biologische, non-GMO en lokaal geproduceerde ingrediënten in uw producten op te nemen om gezondheids- en milieubewuste consumenten aan te spreken? Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen waar de voedingsindustrie vandaag de dag voor staat. De aanpak van deze uitdagingen vereist samenwerking en innovatie vanuit de fabriek met een integrale mindset. Technologie kan hierbij helpen. Niets doen om de uitdagingen aan te pakken is geen optie, maar wat kun je wel doen? Er zijn verschillende stappen die de voedingsindustrie kan nemen om de uitdagingen waarvoor ze staat aan te pakken: Omarm de technologie: Technologie kan een krachtig hulpmiddel zijn om de voedselveiligheid te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en verspilling tegen te gaan. De voedingsindustrie kan het gebruik van technologieën zoals blockchain, IoT, AI en robotica onderzoeken om de traceerbaarheid te verbeteren, voedselverspilling te verminderen en de operationele efficiëntie te verbeteren. Adopteer duurzame praktijken: De voedingsindustrie kan stappen ondernemen om haar milieu-impact te verminderen door duurzame praktijken aan te nemen, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het besparen van water en energie, en het minimaliseren van voedselverspilling. Dit kan samenwerking met leveranciers inhouden, investeren in duurzame verpakkingen en duurzame productieprocessen ontwikkelen. Geef prioriteit aan voedselveiligheid: Het waarborgen van de veiligheid van voedsel is een topprioriteit voor de voedingsindustrie. Dit omvat het implementeren van strenge veiligheidsprotocollen, het investeren in voedselveiligheidstraining, en het inzetten van technologie om de traceerbaarheid te verbeteren en het risico op besmetting te verminderen. Reageer op veranderende consumentenvoorkeuren: De voedingsindustrie kan concurrerend blijven door in te spelen op de veranderende voorkeuren en verwachtingen van de consument. Dit kan de ontwikkeling van nieuwe producten, de herformulering van bestaande producten of de invoering van nieuwe productiemethoden inhouden om te voldoen aan de vraag naar plantaardig voedsel, biologisch en niet genetisch gemodificeerd voedsel en lokaal geproduceerde ingrediënten. Werk samen met partners: De voedingsindustrie moet samenwerken met betrouwbare partners op verschillende gebieden waar de fabriek mijn moeite heeft om alle kennis in huis te hebben. Technologie is een typisch gebied waar een groeiend gebrek aan kennis optreedt. De mentaliteit van een fabriek is om producten te maken en niet volledig op de hoogte te zijn van nieuwe technologie. De digitale fabriek: Hoe technologie de voedingsindustrie verandert Het gebruik van technologie biedt de voedingsindustrie juist verschillende voordelen, waaronder: Verbeterde voedselveiligheid: Technologie kan de voedselindustrie helpen de voedselveiligheid te verbeteren door real-time monitoring en gegevensanalyse om potentiële gevaren te identificeren, producten door de hele toeleveringsketen te volgen en snel te reageren op eventuele veiligheidsproblemen. Verhoogde efficiëntie: Technologie kan de voedingsindustrie helpen de efficiëntie te verhogen en verspilling te verminderen door processen te automatiseren, leveringsketens te optimaliseren en het voorraadbeheer te verbeteren. Verbeterde traceerbaarheid: Technologie kan de traceerbaarheid in de hele voedselvoorzieningsketen verbeteren, zodat bedrijven producten van boer tot bord kunnen volgen, de oorsprong van kwaliteits- of veiligheidsproblemen kunnen achterhalen en snel kunnen reageren op terugroepacties of andere problemen. Verbeterde productkwaliteit: Technologie kan de voedingsindustrie helpen de kwaliteit van haar producten te verbeteren door real-time gegevens over productieprocessen te verstrekken, waardoor bedrijven gebieden voor verbetering kunnen identificeren en hun activiteiten kunnen optimaliseren. Meer betrokkenheid van de consument: Technologie kan de voedingsindustrie helpen de consument aan zich te binden en vertrouwen op te bouwen door meer transparantie en informatie over producten te bieden, waaronder hun oorsprong, voedingsinhoud en productiemethoden. Innovatie: Technologie kan de innovatie in de voedingsindustrie stimuleren, waardoor bedrijven nieuwe producten en productiemethoden kunnen ontwikkelen, kunnen inspelen op veranderende consumentenvoorkeuren en nieuwe zakelijke kansen kunnen creëren. In het algemeen kan het gebruik van technologie de voedingsindustrie helpen de veiligheid, efficiëntie, traceerbaarheid, kwaliteit en innovatie te verbeteren, waardoor zij beter kan voldoen aan de behoeften van consumenten en belanghebbenden. De toekomst is nu: Technologie aanpassen voor een efficiënte en duurzame fabriek Technologie kan de voedingsindustrie helpen haar activiteiten te optimaliseren, de transparantie te verbeteren en nieuwe kansen te creëren. Het kan bedrijven in staat stellen producten van hoge kwaliteit te produceren die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de consument, terwijl ook de milieueffecten worden verminderd en de efficiëntie van het voedselsysteem wordt verbeterd. Het is echter belangrijk op te merken dat de invoering van technologie in de voedingssector doordacht en zorgvuldig moet gebeuren, met de nadruk op het aanpakken van de uitdagingen en kansen die specifiek zijn voor de sector. De invoering van technologie moet ook gepaard gaan met passende opleiding en training en juiste partners om ervoor te zorgen dat de technologie effectief en veilig wordt gebruikt. Gelukkig is er een oplossing voor de uitdagingen die voedselfabrieken kunnen helpen meer efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid te bereiken. Wij denken namelijk dat 3D-scanning dé oplossing kan zijn voor veel uitdagingen in de food industrie. In het vervolg van dit artikel gaan we dieper in op 3D-scanning en bespreken we hoe dit kan worden toegepast op de uitdagingen waarmee voedselfabrieken tegenwoordig geconfronteerd worden.  Een korte geschiedenis en ontwikkeling van 3D scannen De wortels van 3D scannen liggen in het begin van de jaren 1960, toen de eerste 3D profielanalysatoren werden ontwikkeld. Deze vroege scanners gebruikten op licht gebaseerde systemen om 3D-gegevenspunten van objecten vast te leggen, zij het met beperkte nauwkeurigheid en resolutie. In de loop der jaren hebben technologische vooruitgang en innovaties in de sensortechnologie geleid tot de ontwikkeling van verschillende 3D-scanmethoden, waardoor de mogelijkheden en bruikbaarheid sterk toenamen. In de jaren 1980 werd 3D scannen met behulp van lasers een baanbrekende technologie. Door laserstralen te gebruiken om afstanden te meten en precieze 3D-modellen van objecten te maken, verbeterden laserscanners de nauwkeurigheid en snelheid van het vastleggen van 3D-gegevens aanzienlijk. Naarmate de rekenkracht toenam, nam ook de verwerkingscapaciteit van 3D scansystemen toe, waardoor complexere gegevensanalyse en visualisatie mogelijk werden. Met de komst van scannen met gestructureerd licht werd een nieuwe sprong voorwaarts gemaakt in de 3D-scantechnologie. Bij deze methode worden lichtpatronen of strepen geprojecteerd op het oppervlak van het object en wordt de vervorming van deze patronen vastgelegd met camera's. Scannen met gestructureerd licht leverde 3D-gegevens met een nog hogere resolutie op, waardoor het bijzonder waardevol werd voor het vastleggen van ingewikkelde details en precieze geometrieën. Deze technologie vond toepassingen in sectoren zoals architectuur, design en kunstconservering. De laatste jaren heeft het time-of-flight (ToF) scannen aan populariteit gewonnen, vooral in consumentenapparatuur zoals smartphones en spelconsoles. ToF scannen werkt volgens het principe van het meten van de tijd die een lichtsignaal nodig heeft om naar het oppervlak van het object te reizen en terug naar de sensor, waardoor 3D gegevens snel en efficiënt kunnen worden vastgelegd. Hoewel ToF scanning niet dezelfde nauwkeurigheid bereikt als laser-based of Structured Light Scanning, maken de toegankelijkheid en het gebruiksgemak het geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder augmented reality en gebarenherkenning. Hoe werkt 3D scannen? De grondbeginselen en principes 3D scannen is een contactloos, niet-destructief proces dat de fysieke vorm en afmetingen van objecten of omgevingen vastlegt. Het basisprincipe van 3D scannen bestaat uit het uitzenden van een energiebron, zoals laserlicht of gestructureerde lichtpatronen, op het oppervlak van het object en het meten van de gereflecteerde of vastgelegde gegevenspunten. Bij 3D scannen met een laser wordt een laserstraal geprojecteerd op het oppervlak van het object en een sensor meet de tijd die het duurt voordat het laserlicht terugkaatst. Door deze tijd-van-vluchtmeting te combineren met positiegegevens van de beweging van de scanner, wordt een 3D puntenwolk gegenereerd die de vorm en geometrie van het object weergeeft. Op dezelfde manier projecteert het scannen met gestructureerd licht patronen of strepen op het oppervlak van het object. Camera's leggen de vervorming van deze patronen vast en gespecialiseerde software verwerkt de vastgelegde gegevens om een 3D-model te maken. De nauwkeurigheid van het 3D-model hangt af van de resolutie van de geprojecteerde patronen en het vermogen van de camera om precieze vervormingen vast te leggen. Soorten 3D-scantechnologieën en hun toepassingen Laser-based 3D scanning: Laser-based 3D scanning, ook bekend als LiDAR (Light Detection and Ranging), maakt gebruik van laserstralen om afstanden te meten en nauwkeurige 3D modellen van objecten te maken. Deze technologie is vooral nuttig voor het scannen van omgevingen op grote schaal, zoals landbouwvelden, bossen en magazijnen. In de voedingsindustrie kan 3D-scannen met behulp van laser gebruikt worden voor het optimaliseren van fabrieksindelingen, het meten van ruimtegroottes en het maken van digitale weergaven van machines. Bijvoorbeeld, bij het herconfigureren van productielijnen of magazijnlayouts kan laser-gebaseerd 3D scannen nauwkeurige metingen leveren van beschikbare ruimte en machineafmetingen, wat efficiënt ruimtegebruik vergemakkelijkt. Structured Light Scanning: Bij Structured Light Scanning worden lichtpatronen of strepen geprojecteerd op het oppervlak van het object en wordt de vervorming van deze patronen vastgelegd met camera's. Deze methode is uitstekend geschikt voor het vastleggen van hoge resolutie 3D-beelden. Deze methode is uitstekend voor het vastleggen van 3D-gegevens met een hoge resolutie en wordt vaak gebruikt voor het kleinschalig scannen van objecten. In de voedingsindustrie kan het scannen met gestructureerd licht helpen bij kwaliteitscontrole-inspecties van voedingsmiddelen, zodat deze voldoen aan strenge normen. Bij de inspectie van ingewikkelde voedingsmiddelen, zoals gebakken producten of snoepgoed, kan gestructureerd licht scannen bijvoorbeeld nauwkeurig oppervlaktedetails vastleggen, waardoor de productkwaliteit en -consistentie worden gegarandeerd. Time-of-Flight (ToF) scannen: Time-of-flight 3D scanning werkt volgens het principe van het meten van de tijd die een lichtsignaal nodig heeft om naar het oppervlak van het object te reizen en terug naar de sensor. Dit type scanning wordt vaak gebruikt in consumenten 3D-sensoren, zoals die in smartphones en game-apparaten. In de voedingsindustrie kan ToF scannen gebruikt worden voor het snel en efficiënt scannen van kleine objecten of voor eenvoudige metingen. ToF scanning kan bijvoorbeeld helpen bij het bepalen van precieze afmetingen van voedselingrediënten en het ontwikkelen van recepten ondersteunen en daarmee zorgen voor nauwkeurige portiegroottes. Fotogrammetrie: Bij fotogrammetrie worden 3D-gegevens vastgelegd door middel van foto's die vanuit meerdere hoeken zijn genomen. Gespecialiseerde software verwerkt deze beelden om een 3D-model van het object te maken. Fotogrammetrie wordt veel gebruikt op gebieden zoals architectuur, monumentenzorg en virtual reality. In de voedingsindustrie kan fotogrammetrie worden toegepast om digitale prototypes van nieuwe ontwerpen voor voedingsmiddelen te maken of om gedetailleerde visualisaties van verpakkingsconcepten te genereren. Voedselfabrikanten kunnen bijvoorbeeld fotogrammetrie gebruiken om realistische digitale beelden van nieuwe verpakkingsontwerpen te maken, waardoor een betere evaluatie van visuele esthetiek en functionaliteit mogelijk wordt. Elk type 3D-scantechnologie heeft zijn eigen unieke sterke punten en toepassingen, waardoor 3D-scannen een veelzijdig hulpmiddel is voor de voedingsindustrie. Van het optimaliseren van ruimtegebruik tot het verbeteren van kwaliteitscontrole en het aanjagen van innovatie. 3D scanning stelt voedingsfabrieken in staat om uitdagingen te overwinnen en te gedijen in een dynamische en steeds veranderende markt. 3D scannen inzetten voor efficiëntie en toekomstige ruimtegebruik Fabrieken hebben veel uitdagingen zoals hiervoor al is aangestipt. Het creëren van efficiënte lay-outs en stromen voor jouw fabriek is een specialisme. We zullen daarom dieper ingaan op het specifieke onderwerp van het optimaliseren van fabrieklayouts met behulp van 3D-scanning. Eén van de belangrijkste voordelen van 3D-scantechnologie ligt in de mogelijkheid om zeer nauwkeurige digitale weergaven van de fabriek en haar omgeving te creëren. Door de fysieke ruimte en apparatuur te scannen, kunnen fabrieken waardevolle inzichten krijgen in het ruimtegebruik en potentiële verbeterpunten identificeren. De nauwkeurige 3D-modellen maken gedetailleerde analyses van de gehele fabriek (integraal) mogelijk waardoor fabrieken hun machinepark, workflows en logistiek kunnen optimaliseren en hun activiteiten kunnen stroomlijnen. Fabriekslayout optimaliseren De layout van een fabriek speelt een cruciale rol in de efficiëntie en productiviteit ervan. Een goed geoptimaliseerde layout minimaliseert de afstand die werknemers, grondstoffen, halffabricaten en eindproducten afleggen, waardoor de operationele kosten en doorlooptijden afnemen. 3D-scanning kan een uitgebreid beeld geven van de fabriek. Dit biedt management en directie inzicht in de huidige layout, mogelijke knelpunten of verbeterpunten. Ook bij voorgenomen veranderingen van de fabriek, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuwe productielijn, de herinrichting van het magazijn of het optimaliseren van stromen biedt een 3D layout inzicht en vergemakkelijkt de besluitvorming van toekomstige veranderingen. Planning voor machineplaatsing Efficiënte plaatsing van machines is essentieel voor soepele productieprocessen. Slecht geplaatste machines kunnen leiden tot onderbrekingen in de workflow, veiligheidsrisico's en onnodige stilstand. 3D scannen kan fabrieken helpen bij het plannen en optimaliseren van de plaatsing van machines in de fabriek. Door 3D-modellen van bestaande machines en apparatuur te maken, kan de mogelijke (toekomstige) layout gevisualiseerd worden en eventueel virtueel getest. Zo kan er geëxperimenteerd worden met verschillende scenario's en die layout te kiezen die de productiviteit en veiligheid maximaliseert en tegelijkertijd het ruimtegebruik minimaliseert. Potentiële ruimteoptimalisatie identificeren Naast de lay-out van de fabriek en de plaatsing van machines kan 3D-scannen gebieden identificeren waar het ruimtegebruik kan worden geoptimaliseerd. Fabrieken hebben vaak ongebruikte of onderbenutte ruimtes die opnieuw kunnen worden gebruikt voor efficiëntere activiteiten. Door de hele fabriek integraal te scannen, onthult 3D scanning potentiële mogelijkheden voor ruimteoptimalisatie. De gegevens die gegenereerd worden door 3D scannen kunnen bijvoorbeeld geanalyseerd worden om gebieden te identificeren waar apparatuur herschikt of aangepast kan worden om waardevolle vloerruimte vrij te maken. Daarnaast kan de technologie potentiële gebieden voor uitbreiding of de installatie van nieuwe apparatuur aanwijzen, zodat fabrieken kunnen plannen voor toekomstige groei en zich kunnen aanpassen aan veranderende productiebehoeften. Verder kan 3D-scannen helpen bij het ontwikkelen van 3D-modellen van bestaande machines en apparatuur, waardoor inzicht wordt verkregen in hun ruimtelijke vereisten en spelingen. Deze informatie is van onschatbare waarde bij het plannen van de layout van nieuwe productielijnen of het introduceren van extra machines in de fabriek. Door te zorgen voor voldoende ruimte rond machines voor veilig gebruik en onderhoud, helpt 3D scannen het risico op ongevallen en verwondingen als gevolg van onvoldoende ruimte te minimaliseren. Voorraadbeheer stroomlijnen Voorraadbeheer is essentieel voor elke voedingsmiddelenfabriek om optimale voorraadniveaus te handhaven en verspilling te minimaliseren. Door opslagruimtes en magazijnen 3D te scannen, kunnen voedingsmiddelenfabrieken nauwkeurige metingen van de beschikbare ruimte en opslagcapaciteit verkrijgen. Met deze gegevens kan de voorraad nauwkeuriger worden gepland, zodat precies de juiste hoeveelheid grondstoffen en eindproducten in voorraad wordt gehouden en overtollige voorraad en verspilling worden tegengegaan. Bovendien kan 3D scannen helpen om de organisatie van goederen in opslagruimtes te optimaliseren. Door producten virtueel te herschikken in het 3D-model kunnen fabrieken de meest efficiënte opslagconfiguraties identificeren, waardoor materialen makkelijker toegankelijk worden en orderverzamelprocessen soepeler verlopen. Omarmen van 3D-scannen: Uitdagingen en overwegingen Hoewel 3D-scannen veel voordelen biedt, kan de implementatie ervan uitdagingen met zich meebrengen. Voedselfabrieken moeten mogelijke obstakels aanpakken, zoals potentieel hoge initiële kosten en de behoefte aan gespecialiseerde expertise. Het aanschaffen en onderhouden van geavanceerde 3D-scanapparatuur vergt een aanzienlijke investering, maar de voordelen op de lange termijn wegen vaak op tegen de initiële kosten. Daarnaast is het trainen en opleiden van specialisten in het effectief gebruik van de technologie cruciaal voor het maximaliseren van het potentieel. Verder kan de integratie van 3D-scantechnologie in bestaande processen en workflows aanpassingen vereisen. Een naadloze compatibiliteit en gegevensuitwisseling tussen 3D-scansystemen en andere software die in voedingsfabrieken wordt gebruikt, is essentieel voor een soepele overgang. Een andere overweging is de privacy en beveiliging van gegevens. 3D scannen genereert een enorme hoeveelheid gegevens, waaronder gedetailleerde 3D modellen van producten, apparatuur en omgevingen. Het beschermen van deze gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en potentiële cyberbedreigingen is van het grootste belang, zeker gezien de gevoelige aard van de voedingsmiddelenindustrie. Veelal heeft de fabriek geen specialist aan boord om 3D-scannen in te zetten dan wel wil of kan de investering in apparatuur niet doen. Een flexibel alternatief hiervoor is te gaan samenwerken met de juiste gespecialiseerde partner. Zij beschikken over de juiste kennis van 3D-scannen in combinatie met kennis van fabrieken. Grijp de toekomst: Verander uw fabriek met 3D-scannen Het potentieel van 3D-scantechnologie om een 'revolutie' teweeg te brengen in de voedingsindustrie is onmiskenbaar. Het biedt talloze voordelen, van het verbeteren van de voedselveiligheid en het verhogen van de efficiëntie tot het stimuleren van innovatie en het voldoen aan de eisen van de consument. Door gebruik te maken van 3D-scantechnologie kunnen voedingsfabrieken een wereld aan mogelijkheden ontsluiten voor het optimaliseren van hun activiteiten en het behalen van duurzaamheidsdoelen. Laser-based 3D scannen, Structured Light Scanning, time-of-flight scannen en fotogrammetrie zijn beschikbare opties, elk met specifieke toepassingen die zijn afgestemd op verschillende behoeften van de fabriek. Door gebruik te maken van 3D scanning krijgen fabrieken waardevolle inzichten in ruimtegebruik, gestroomlijnde workflows en een veiligere werkomgeving. Bovendien verbetert 3D scanning de kwaliteitscontrole, zodat alleen producten van de hoogste kwaliteit de consument bereiken, wat het vertrouwen in en de loyaliteit aan het merk indirect bevordert. Het stimuleert ook innovatie, waardoor snel kan worden ingespeeld op veranderende consumententrends en de concurrentiepositie op de markt behouden blijft. De toekomst van de voedingsmiddelenindustrie ligt dus in de handen van degenen die verandering durven omarmen. Dus als jij je efficiëntie wilt optimaliseren, voedselveiligheid wilt garanderen en wilt gedijen in een steeds veeleisender markt, is het tijd om de sprong te wagen in de wereld van 3D scannen. Echter moet men zich realiseren dat er mogelijk ook valkuilen bij 3D-scanning komen kijken. De valkuilen van 3D-scannen De implementatie van 3D-scantechnologie kan uitdagingen met zich meebrengen, zoals initiële kosten en vereiste expertise. Aan de andere kant zijn de voordelen op lange termijn aanzienlijk. Fabrieken die 3D-scanning omarmen, kunnen niet alleen efficiëntie maximaliseren, maar ook innoveren en zich aanpassen aan veranderende consumententrends. Uiteraard is het niet vanzelfsprekend dat jouw 3D-scanning project een succes wordt. Onderstaand schetsen we enkele valkuilen die betrekking hebben op 3D-scanning. Deze vind je allereerst kort samengevat hieronder, waarna we verder in zullen zoomen op ieder van deze valkuilen. 1.    Onvolledige scangegevens Het succes van 3D-scanning staat of valt met de volledigheid van de verkregen gegevens. Een onvolledige scan kan leiden tot onnauwkeurige modellen en potentieel verkeerde besluitvorming. Het is cruciaal ervoor te zorgen dat alle aspecten van de fabrieksgebieden, inclusief machines en ruimtes, grondig worden gescand. In dit segment gaan we dieper in op de mogelijke oorzaken van onvolledige scangegevens en bieden we strategieën om deze uitdagingen te overwinnen. 2.    Gebrek aan expertise Eén van de grootste obstakels bij de implementatie van 3D-scantechnologie is het gebrek aan expertise. Effectief gebruik van scanners en interpretatie van verzamelde gegevens vereisen gespecialiseerde kennis. We onderzoeken waarom expertise essentieel is, welke gevolgen een gebrek aan kennis kan hebben, en hoe je dit kunt aanpakken door middel van training en samenwerking met ervaren professionals. 3.    Kosten en budgetoverschrijding Hoewel 3D-scantechnologie op lange termijn aanzienlijke voordelen biedt, kunnen de initiële kosten hoog zijn. We bespreken de potentiële kosten en baten, benadrukken het belang van een realistische kosten-batenanalyse, en bieden inzichten over hoe u binnen het budget kunt blijven zonder concessies te doen aan kwaliteit. In het vervolg van dit artikel gaan we dieper in op elk van deze valkuilen, waarbij we ook praktische oplossingen en adviezen aanreiken. Onvolledige scangegevens: De risico’s van onnauwkeurig 3D-scannen Productieverlies Onnauwkeurige modellen als gevolg van onvolledige scangegevens kunnen aanzienlijke verstoringen veroorzaken in de productieprocessen. Denk aan situaties waarin cruciale machines of transportroutes verkeerd worden geplaatst vanwege ontbrekende informatie. Dit kan leiden tot onverwachte stilstand, vertragingen en inefficiënt gebruik van middelen. Het minimaliseren van productieverlies vereist een grondige aanpak van het scangegevensproces. Besluitvormingsfouten Organisaties vertrouwen vaak op 3D-scangegevens voor strategische besluitvorming met betrekking tot fabrieksindeling en apparatuur plaatsing. Onvolledige gegevens kunnen echter leiden tot verkeerde conclusies en beslissingen. Bijvoorbeeld, het besluiten tot het toevoegen van extra machines op basis van onvolledige informatie kan resulteren in overbelasting van bepaalde gebieden, met mogelijke veiligheidsrisico's en verminderde efficiëntie als gevolg. Hoe voorkom je onvolledige gegevens van je 3D-scan? Grondige scanningstechnieken Het verminderen van het risico van onvolledige gegevens begint bij de scanningstechnieken. Zorg voor een gedetailleerd scanproces waarbij alle relevante gebieden grondig worden vastgelegd. Train de medewerkers om aandacht te besteden aan details en mogelijke blinde vlekken te identificeren. Herhaaldelijke scans en cross-validatie van resultaten kunnen de nauwkeurigheid vergroten. Controle en validatie Implementeer strikte controle- en validatieprocedures na het scannen om onnauwkeurigheden te detecteren en corrigeren. Dit omvat vergelijkingen met bestaande plattegronden, fysieke inspecties van gescande gebieden en regelmatige updates van de 3D-modellen. Een continue validatieproces verzekert dat de verkregen gegevens representatief en betrouwbaar blijven. Deze strategieën vormen een solide basis om de gevolgen van onnauwkeurige modellen te minimaliseren en de betrouwbaarheid van 3D-scangegevens te waarborgen. Gebrek aan expertise in 3D-scanning: Het belang van kennis Het gebrek aan expertise in het effectief toepassen van 3D-scantechnologie kan een aanzienlijke hindernis vormen voor organisaties binnen de voedingsindustrie. In dit segment onderzoeken we de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met een gebrek aan kennis en hoe dit de succesvolle implementatie van 3D-scanning kan beïnvloeden. Onderschatting van technologische complexiteit Een veelvoorkomende fout is het onderschatten van de technologische complexiteit van 3D-scanning. Organisaties kunnen geconfronteerd worden met onvoorziene obstakels bij het implementeren van deze geavanceerde technologie. Dit kan variëren van het selecteren van geschikte scanners tot het interpreteren van gegenereerde gegevens. Het effectief omgaan met deze complexiteit vereist een diepgaand begrip van de technologie. Trainingsnoodzaak voor medewerkers Het succesvol benutten van 3D-scantechnologie vereist goed opgeleide medewerkers. Een gebrek aan kennis kan leiden tot suboptimale scankwaliteit, interpretatiefouten en inefficiënte gegevensverwerking. Het is essentieel om te investeren in gerichte trainingen voor personeel op verschillende niveaus, van operatoren tot besluitvormers. Kennis van verwante programma’s Naast het juist uitvoeren van 3D-scanning is het verwerken van het 3D-model naar bijvoorbeeld een 2D-plattegrond een essentiële stap in het vergaren van de juiste inzichten in jouw fabriek. Het is dan ook noodzakelijk dat de vereiste kennis van bijvoorbeeld AutoCAD aanwezig is zodat je naadloos jouw 3D-modellen om kunt zetten naar een 2D view van je fabriek.  Strategieën om een gebrek aan expertise in 3D-scanning te tackelen Gespecialiseerde opleidingen en trainingen Organiseer regelmatig gespecialiseerde opleidingen en trainingen voor de medewerker(s). Dit omvat hands-on training met de gebruikte scanners, interpretatie van scanresultaten en effectieve integratie van 3D-scangegevens in dagelijkse operaties. Samenwerking met experts Waar expertise intern ontbreekt, overweeg samenwerking met externe experts op het gebied van 3D-scantechnologie. Externe consultants kunnen waardevolle inzichten bieden, zowel bij de initiële implementatie als bij het oplossen van complexe vraagstukken. Continue evaluatie en  verbetering Implementeer een cultuur van continue evaluatie en verbetering. Evalueer regelmatig de effectiviteit van de toegepaste 3D-scantechnologie, identificeer knelpunten en pas de strategieën dienovereenkomstig aan. Het overwinnen van het gebrek aan expertise is cruciaal voor een succesvolle integratie van 3D-scantechnologie in de voedingsindustrie. Het vergt niet alleen investeringen in technologische kennis, maar ook in de ontwikkeling van de vaardigheden van het betrokken personeel. Kosten en budgetoverschrijding: Balanceren tussen investering en opbrengst van 3D-scanning Het implementeren van 3D-scantechnologie in de voedingsindustrie biedt aanzienlijke voordelen, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van kosten en budgetbeheersing. In dit gedeelte werpen we een kritische blik op de financiële aspecten die verband houden met 3D-scanning en hoe deze binnen de perken te houden. Initiële investeringen versus lange termijn rendement Een veelvoorkomende valkuil is de focus op de initiële investeringen zonder de lange termijn voordelen in overweging te nemen. Hoewel de aanschaf van 3D-scantechnologie aanvankelijk kosten met zich meebrengt, kunnen de lange termijn voordelen, zoals verbeterde efficiëntie en productiviteit, aanzienlijke rendementen opleveren. Verborgen kosten Naast de duidelijke kosten van hardware en software zijn er vaak verborgen kosten die kunnen opduiken tijdens de implementatiefase. Deze kunnen variëren van training van het personeel tot aanpassingen aan bestaande infrastructuur. Het identificeren en budgetteren van deze verborgen kosten is cruciaal. Onderhoudskosten en upgrades Het succes van 3D-scantechnologie hangt af van regelmatig onderhoud en mogelijke upgrades. Het negeren van deze doorlopende kosten kan leiden tot technologische veroudering en verminderde effectiviteit van de systemen. Strategieën voor een effectieve kostenbeheersing en maximaal rendement van 3D-scanning Grondige kostenanalyse vooraf Voer een gedetailleerde kostenanalyse uit voordat je begint met de implementatie. Begrijp niet alleen de directe kosten, maar ook de indirecte kosten en mogelijke risico's. Flexibele budgettering Budgetten kunnen evolueren. Houd ruimte voor flexibiliteit en pas het budget aan op basis van nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden. Het beheersen van kosten en het voorkomen van budgetoverschrijding zijn essentieel voor het succes van 3D-scanning in de voedingsindustrie. Een goed doordacht financieel plan legt de basis voor een rendabele implementatie van deze geavanceerde technologie. Duik in de toekomst: Transformeer uw fabriek met behulp van 3D-scanning! De potentie van 3D-scantechnologie om een ware revolutie teweeg te brengen in de voedingsindustrie is onbetwistbaar. In dit artikel heb je kunnen lezen dat 3D-scanning de deuren opent naar talloze voordelen, waaronder •    Optimalisatie van de fabriekslayout •    Het beter plannen van machineverplaatsingen •    Identificatie van ruimteoptimalisatie •    Een gestroomlijnd voorraadbeheer Met opties zoals laser-based 3D-scannen, Structured Light Scanning, time-of-flight scannen en fotogrammetrie, zijn er diverse tools beschikbaar, elk met specifieke toepassingen afgestemd op verschillende behoeften van de fabriek. 3D-scannen biedt daarbij niet alleen waardevolle inzichten in ruimtegebruik en gestroomlijnde workflows, maar draagt ook bij aan een veiligere werkomgeving. Echter zijn er ook valkuilen waar men waakzaam voor moet zijn wanneer 3D-scanning technologieën geïmplementeerd worden. In de voorgaande alinea’s heb je kunnen lezen dat onnauwkeurige scans, een gebrek aan expertise en het verkeerd inschatten van de (initiële) kosten tot de grootste valkuilen behoren. Ook heb je kunnen lezen hoe je jouw kunt behoeden voor deze valkuilen.  De toekomst van de voedingsindustrie rust in de handen van degenen die durven te veranderen. Als jij streeft naar geoptimaliseerde efficiëntie, veiligheid in uw fabriek en succes in een steeds veeleisender wordende markt, is het nu tijd om de sprong te wagen in de wereld van 3D-scannen. Omarm deze baanbrekende technologie en voorzie jouw voedingsmiddelenfabriek van de tools die het nodig heeft om te floreren in de komende jaren. De reis naar een toekomst begint nu, met 3D-scannen aan het roer van innovatie en vooruitgang.

18 March 2024
Beslissen op basis van data - Deel 1 - Introductie

Be­slis­sen op basis van data - Deel 1 - In­tro­duc­tie

Beslissingen nemen die (grote) gevolgen hebben voor jouw bedrijf kan lastig zijn. Op onze site verwijzen we op de pagina over data analyse al naar het welbekende onderbuikgevoel. Op basis van dit onderbuikgevoel kun je vaak al één en ander aanstippen als mogelijk verbeterpunt. Echter, wil je wel graag enige zekerheid hebben in de juistheid van de beslissing(en) die jij en je collega’s nemen. Het daarvoor gebruiken van data wint hierbij steeds meer aan populariteit. Dit noemt men Data Driven Decision Making (DDDM). Hierbij worden data, feiten en statistieken gebruikt om (strategische) beslissingen te nemen. Omdat je beslissingen maakt op basis van feiten kun je deze sterk onderbouwen. Dit is helemaal het geval als de informatie die je vergaart uit de data in lijn is met het eerdere onderbuikgevoel.  Ook in de foodbranche kan dit van grote toegevoegde waarde zijn! Praktisch ieder foodbedrijf verzamelt tegenwoordig enorm veel data: een overzicht van je productie, opslag en transport kan tegenwoordig in no-time uitgedraaid worden.  Een punt waar veel bedrijven hierna vastlopen is het daadwerkelijk omzetten van data naar (nieuwe) inzichten. Enerzijds omdat ze moeite hebben met het interpreteren van de data, anderzijds omdat de juiste resources (zowel tijd als kennis) niet aanwezig zijn. Dit is zonde, omdat er enorm veel (nieuwe) inzichten te verkrijgen zijn vanuit de beschikbare data. In de volgende delen van deze Dapp special over Data Driven Decision Making wordt er meer verteld over de good & bad practices van deze methode en de voordelen die DDDM met zich meebrengt.

01 July 2023
Beslissen op basis van data - Deel 2 - De do's & don'ts

Be­slis­sen op basis van data - Deel 2 - De do's & don'ts

Om je data succesvol te analyseren en interpreteren zijn er een paar zaken belangrijk. Deze zaken worden kort en bondig besproken in dit artikel. Op de eerste plaats is het belangrijk dat iedereen het nut van het gebruiken van data inziet. Dit betekent dat niet alleen de business analist hier belang aan hecht, maar ook de technische dienst, projectmanager en directeur. Het moet namelijk niet zo zijn dat je geld investeert in dure technologieën om hier vervolgens niet (optimaal) gebruik van te maken! Onderzoek toont aan dat bedrijven in 2018 biljoenen (!) hebben uitgegeven aan het moderniseren van hun systemen. Van deze investeringsprojecten is maar liefst 70% mislukt door een gebrek aan 'data cultuur'. De belangrijkste do is dus het creëren van een bedrijfscultuur waarin je data op waarde geschat wordt. Een grote don't is dus het doen van grote investeringen zonder duidelijke visie op wat je hiermee wilt bereiken. Om het maximale uit je data te halen is het ook belangrijk dat je weet wáár je moet zoeken. Je kunt bijvoorbeeld proberen zoveel mogelijk patronen te vinden in je data. Zijn er bepaalde weken waar je meer produceert dan normaal? En wat kan hier de oorzaak van zijn? Of misschien heb je een product dat sneller in kwaliteit verminderd dan andere producten. Ligt dit aan het product, of ligt dit misschien aan de plek waar je het product opslaat? Deze patronen geven in ieder geval een richting waarin gezocht moet worden tijdens de analyse. Daarnaast kun je ook een slag staan door de uitkomsten van je data te visualiseren.  Je kunt in onze referentieprojecten meer vinden over hoe wij jouw data visualiseren en deze zo inzichtelijk maken. Ook is het belangrijk dat je voor je data een representatieve tijdsperiode gebruikt om de beslissing op te baseren. Ga je bijvoorbeeld machinelijnen verhuizen, zorg er dan bijvoorbeeld voor dat je een piekperiode in je productie gebruikt om de omvang van de verhuizing te bepalen. Doe je dit niet, dan kom je later (waarschijnlijk) voor verrassingen te staan. 

01 May 2023
Beslissen op basis van data - Deel 3 - Voordelen van Data Driven Decision Making

Be­slis­sen op basis van data - Deel 3 - Voor­de­len van Data Dri­ven De­ci­si­on Ma­king

Er zijn talloze voordelen te noemen van het gebruikmaken van data voor het nemen van beslissingen. We hebben hier dan ook slechts een kleine greep van op een rijtje gezet. Allereerst kun je sneller beslissingen nemen. Je hebt namelijk alle benodigde info vlug voor handen. Daarnaast zullen je nauwkeuriger kunnen bepalen waar de uitdagingen liggen. Omdat je je baseert op de feiten (i.e. de data) kun je het hierboven genoemde onderbuikgevoel wegnemen of juist bevestigen. Deze factoren leiden ertoe dat je beslissingen ook met meer vertrouwen gemaakt kunnen worden. Op basis van het analyseren van de data zul je ook makkelijk(er) nieuwe trends kunnen herkennen. Waarschijnlijk kun je op basis van ervaring al enkele trends in (jouw tak van) de foodwereld opnoemen, maar als bedrijf kun je een grote slag slaan door al vroeg een nieuwe trend in de markt te ontdekken. Dit hangt dan weer samen met het beter in balans kunnen houden van je voorraad. Omdat je sneller inzicht hebt in de vraag naar producten zul je beter in staat zijn om te bepalen welke producten vooral ruimte innemen en in mindere mate bijdragen aan de omzet van het bedrijf. Door deze kennis verhoogt ook de proactiviteit van het bedrijf. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, want voor je gevoel reageer je juist op wat de data je vertelt. Echter kun je, door het herkennen van patronen en trends in de data, al met enige zekerheid een voorspelling doen, waardoor je voortijdig in kunt grijpen of juist al vroeg ziet dat een bepaalde keuze de juiste is, wat een voordeel oplevert ten opzichte van de concurrentie.   

01 March 2023
Ontdek de voordelen van 3D-scannen

Ont­dek de voor­de­len van 3D-scan­nen

In the world of technological innovation, 3D scanning is one of the most promising developments. This revolutionary process makes it possible to quickly, accurately and securely collect large amounts of data about an object or environment. As a result, 3D scanning offers a range of benefits to many different industries. One of the biggest advantages of 3D scanning is its speed and efficiency. Unlike traditional manual measurements, which require time and effort to collect data, 3D scanning can collect a large amount of data in a fraction of the time. This makes the process ideal for companies that want to work quickly and efficiently. Accuracy is also a key advantage of 3D scanning. Modern scanners can achieve high levels of accuracy, reducing the potential for human error in manual measurements. This is especially important in industries where precision is paramount, such as construction, industrial engineering and architecture. Safety is another important aspect of 3D scanning. Manual measurements in hard-to-reach or dangerous areas can be dangerous, but with 3D scanning, this data can be collected quickly and safely, without any danger to the operator. In addition, 3D scanning is also flexible; it can be performed remotely and can collect detailed information about an object or environment, making it useful for a wide range of applications, such as building construction, industrial engineering and architecture. 3D scanning can also produce point clouds or 3D models that can be easily shared and analyzed. This allows you to create digital twins, run simulations and detect changes over time. Finally, 3D scanning is also cost-effective; it eliminates the need for multiple visits and measurements, and also reduces the use of physical measurements and drawings. All in all, 3D scanning offers many advantages for companies that want to work quickly, accurately and safely.

01 November 2021
Factory layout with floor requires dynamic zoning plan

Fac­to­ry lay­out with floor re­quires dy­nam­ic zon­ing plan

Since the development of the FLS model, Dapp has always looked at how the model can approach the reality and customer issues even better. Something that has been tested in theory often runs into problems in reality; situations that are not considered until you are confronted with them. We spend a lot of time maintaining the model and always looking for applications to better implement the reality and the wishes of customers. One of those applications concerns the successful expansion of the model from one to several floors. In practice, the scarce space increasingly means that factories and companies are still going up. An additional advantage is that the material handling costs are lower when the height is built in. In theory, however, it is easier said than done; where 3D reality is already taken into account in practice, the step to deepening the theory is fundamentally different. Working with algorithms and modern software options is currently unknown territory for many professionals. Today there is an unimaginable amount of possibilities with modern applications. But then you should know that there are possibilities with which the layout of your factory can be better and more efficient. Optimizing a layout with one or more floors This also applies to a factory with one or more floors, for example. That too can be optimized relative to each other. “A two-storey building is nothing more than 2x a one-storey building but on top of each other?” Would you think. Unfortunately, in contrast to two one-storey buildings, where the buildings have no further relationship, this is certainly the case in a two-storey building; There is often a lot of exchange between the floors in terms of raw materials, products, packaging, waste, but also people. If one would choose to first optimize one floor and then the other, it must be determined in advance which space will be placed on which floor, something that is almost never fixed in practice. At the other end of the spectrum, it often does not mean in practice that all rooms can be placed haphazardly on any floor. Some spaces should be placed on the ground floor, such as an inbound goods space, other spaces should be located on the first floor, such as the offices. In short, the model must simultaneously include both floors in the optimization. How can you best tackle this issue? We also wanted to include some restrictions that could apply in practice for a multi-storey factory. This includes securing certain spaces on a certain floor, but also linking a set of spaces above and below each other and indicating that a space occupies several floors. We can also optimize multi-storey factories. See the image above. Want to learn more about how your factory layout can be customized? Contact [email protected] or via 0345 - 50 52 56.

12 January 2021
The do's and don'ts at New Construction in Food

The do's and don'ts at New Con­struc­tion in Food

The Dutch food industry is doing well. Many companies are experiencing significant growth and are therefore developing at a rapid pace. Not only because the market is good, but also because of the increasing attention to food safety and hygiene, changing regulations from the government and increasing competition, companies are experiencing turbulent times. In the food industry, we see that companies have shaped their growth by renovating and expanding the existing building. We call that building on the basis of what is if. At a certain point, these sudden expansions create a 'patchwork quilt' of workspaces with the additional inefficiency of walking routes, production and logistics processes. Part or complete new construction is the issue that comes up. In such a hectic pace, the outdated business premises with these inefficient processes feel like a pinching harness and the main obstacle to really spreading its wings. For many companies, this is the time to think about new construction or renovation. But where do you start when you consider such a step? What all comes to you and what do you have to think about? How do you take into account the requirements from HACCP, BRC, IFS and safety regulations? And how do you ensure that production can continue during the renovation activities? Quite difficult if you don't deal with this matter every day. Time to list some advice. What you should not do is build a new building around your current production process with no future expansion options. That can lead to choices that you will regret a lot later in time. It is advisable to start planning from the strategic choices made for the medium and long term. You start a good construction project from your own business planning. Which goals have you included, what are your expectations with regard to the life cycle of your product lines, which departments will grow, did you choose to do it yourself or did you want to outsource? The answers to these kinds of questions are of great importance in making the right choices for the future with regard to the design and layout of the new building. Just think of the scalability of the new building: is it set up in such a way that future growth and/or activities are possible? A good and thorough preparation is of the utmost importance in this process. As tempting as it is to put the first spa in the ground as quickly as possible, make sure you have done the necessary thinking and calculations first. When you build a completely new building, you have one of those rare moments when you can optimize all your processes (production, logistics, packaging flows, (intermediate) storage, waste flows, quality, hygiene, fire safety to name a few). Take the time to design this: make a clear Plan of Approach! Engage a team of experts on the specific key points. Many factors play a role when building a building. Much more than you can imagine with your own team. Therefore, purchase that experiential knowledge in the form of a team of experts. In addition to an experienced construction project manager, such a team can simply consist of a structural engineer, constructor, draftsman, electrical engineer, mechanical engineer, logistics engineer, HVACR specialist, a QESH specialist and a financial specialist. Because these specialists have worked with this ax more often, the figures and the proposed designs and scenarios are much more reliable and detailed in order to be able to make a good estimate of the costs at the earliest possible stage. Just to mention an experience figure, the optimal development of a plot is about 60%. So if you want a floor area of 3,000 m2, you will soon be looking for a plot with dimensions of about 5,000 m2. If you are going for new construction, it is important to think carefully about what your location will be. You may have an idea of the ideal region, but where in that region is the best place? Your most important sales market may be in and around Utrecht, but is it wise to be there? If so, which side of town? What about traffic flows there? You don't want traffic jams, but where are you? Clear selection criteria are crucial here; not only technically to arrive at an optimal business case, but also organisationally. Can everyone agree and is it clear why that location is chosen? But there are also other aspects that deserve your attention. What about the social aspect of the move? How do your employees receive the news that you want to move the company? Will you get everyone to the new place? An important question, especially ifpeople in key positions in your company are at risk of dropping out because of a proposed move. And if you nevertheless move to Utrecht, what is the position of the employee(s) on the labor market? Are you attractive enough to recruit new staff? What about the stock of employees who have the right training for your company? And what about the competition? Maybe they are already in the same area? Fish in the same pond? Build in at least one “Go/No Go” moment during the run-up phase. Isn't the proverb "better half turned than completely lost"? It doesn't hurt to look at what information is on the table at that moment with more distance at pre-agreed time(s) and then ask yourself: “is (re)construction still a good idea? Usually, the moment when a final design is presented, provided with the necessary financial data, is a good time to ask that question. Visualize the new building. Let your external party provide a 3D impression of the new building. Based on the idea that one picture is worth 1000 words, a three-dimensional design is very powerful in directing everyone involved in the same direction. An impression is a good way to visualize the new building, especially for visually oriented employees. Discussions about form and functionality become so much more accurate, which ultimately results in a better new building. You are going to build while the shop has to stay open. You would like to carry out your (re)construction in such a way that the customers will not notice. That may mean that you have to work from a less well-functioning process while on the other hand steps are taken to switch to a more efficient settlement. It is then important to have a good Transition Plan from old to new. This plan should be supported by a good Communication Plan that describes when and what will change for all functions involved. The Transition Plan must also pay attention to the risks and measures must be prepared if those risks do indeed occur. The plan should also include something about aftercare. All this is aimed at ensuring that the daily process transitions smoothly to the new location or new situation. Do you have plans for new construction yourself? Talk to DAPP about it. A single conversation  can be very enlightening for you.

14 October 2020
Did you know... 8 facts related to engineering

Did you know... 8 facts re­lat­ed to en­gi­neer­ing

For the proper functioning of the machines to be designed, a customer usually uses tools or auxiliary products. Think of lubricants, oils, cleaning agents or disinfectants. The manufacturer must design a machine in such a way that these liquids cannot come into contact with the foodstuffs to be processed, produced or packaged. Corrosion and deposits in the pipework can increase the cost of electricity consumption of pumps in heating and cooling systems by as much as 35% in the first years after installation. It is known that the Netherlands is the world's second largest exporter in the field of agro and food. Less well known is that we are the third largest exporter of machines for the food industry. 20% of the Dutch gross domestic product is earned with products and services related to agro and food. A dairy company recently applied a 1 mm layer. from its one liter of packaging and thus saved approximately 50,000 kilos of packaging material per year. The parts used in the machines that come into, or may come into contact with, foodstuffs must be made of materials that comply with the guidelines. This category of parts must be FDA compliant (the American Food & Drug Administration). What is the environment where a machine will run? Within machine building for the food industry, a distinction can be made between different environments. The environment for which it is designed has consequences for the selection of suitable components. There are numerous examples where a food producer was shut down after an inspection by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (nVWA) because of insufficient compliance with the hygiene rules.

01 December 2019
Realization of a new building of Refrigerated Warehouse Koningszuivel

Re­al­iza­tion of a new build­ing of Re­frig­er­at­ed Ware­house Kon­ingszuiv­el

Konings-Zuivel has selected DAPP to supervise the new construction project. Konings-Zuivel imports dairy products from various European countries and markets them with various parties in and outside the Netherlands. For example, in addition to other activities, dairy and other chilled products are supplied to the large Dutch supermarkets. Real estate developer WDP was commissioned to build a completely new DC of approximately 10,000 m2 at a location to be developed in Bleiswijk near the intersection of the HSL and the A12. The building was to have refrigerated storage and a large dispatch area. The building should be delivered in accordance with high-quality sustainability and energy requirements (BREEAM Very Good). The DC has a height of approximately 12 meters (equivalent to 5 pallet layers). DAPP has led the entire realization (engineering, logistics infrastructure and construction + technology) with a specialist project team. In addition to the DAPP project manager, the team consisted of specialists from DAPP's database in the field of quality & certification, logistics, construction, climate technology & energy and electricity & instrumentation. Konings-Zuivel has outsourced the entire construction and delivery process and has been able to limit its contributions to the regular coordination of requirements and wishes with regard to planning and quality. In fact, we are talking about a 'turn-key' solution here. Konings-Zuivel has moved to a completely working new DC. The DAPP project team was able to completely unburden the client. Very nice for a client if you can fall back on expertise that you have never had to deal with yourself. In terms of BREEAM, the building does indeed meet the applicable sustainability requirements. This also means, for example, that with a BREAAM-NL certificate, Konings-Zuivel can achieve a significant tax advantage on the investment made. The building is designed in such a way that it is scalable. Should Konings-Zuivel grow to such an extent in the coming years that the current facility becomes too small, one of the side walls can be removed quite easily to create a larger storage space.

31 March 2019
R&D in the 'driver seat' and Marketing as a navigator for innovations

R&D in the 'driv­er seat' and Mar­ket­ing as a nav­i­ga­tor for in­no­va­tions

A frequently heard statement in the press is that marketing and innovation is more than an obvious combination. Based on the idea that everyone is aware of this by now, it is special to see how often an innovation initiative is launched without marketing being involved. Perhaps this situation has to do with a frequently occurring reflex from production development to have much more free rein in innovation. It can be quite annoying when marketing dismisses any idea as “unrealistic” or “”commercially unfeasible”.  Then, if possible, you would rather not have those colleagues around. Isn't it wonderful to invent and realize something new without obstacles? However, from the point of view of the company's interest, the absence of marketing is difficult to defend. The Innovation Team should not lack a direct line with the market. It is important in the brainstorming phase to listen to signals from the market (what needs arise, do we see trends emerging?) and to test each step in the process afterwards for feasibility in the market. This way you can estimate, together with more realism, what the chances are of a new food product to be developed. The challenge here is that this reality check must not lead to the dreamers running away from the Innovation Team through the back door. You need dreamers to think out of the box. We already have enough thinkers who think within the whitewashed lines. Monitoring the balance between reality and dream is therefore an important task for the management of any Innovation Team. We are probably all familiar with the idea of the Chinese to use buses on the crowded roads that drive over the traffic jam at the top. The idea was presented last year with a simulation film at the High-tech Expo in Beijing. If you look at the chosen form of this bus, you can wonder how realistic this idea is, but if you are stuck in that traffic jam every day, that idea can suddenly look very attractive and its feasibility comes a lot closer. It is precisely in the visionary coupled with real needs that product development and marketing should go hand in hand. If a product or service from an innovation project achieves the intended success, that success is often explained more by marketing than by the brilliant idea. And not completely wrong. If you manage to reach the market in the right way (via advertising, via social media and/or target group messaging), this can greatly boost the sales of a new product. It is about the right choice of communication medium combined with the right message. The art of marketing is to stimulate a latent need in the consumer in such a way that it becomes an actual need. With this, a buyer takes action and proceeds to the purchase. Many products are subject to the “Me Too” law. This law explains the tendency of us humans to want to belong. We are real herd animals in it. If you see a lot of people in your area every day with the latest model of an Apple phone, you want one too. We call that the “me too” moment. Another example, closer to home and from the “own food market”, a few years ago we witnessed the rise of prosecco. Suddenly everyone wanted to drink prosecco on a hot summer day. As if other drinks no longer existed. Where does such an emerging need come from? Purely through an effective advertising campaign, followed by exemplary behavior of the early adopters. A nice example of marketing. But what is the position of R&D in the average innovation trajectory? We are used to the fact that a good Innovation Team is made up of representatives from the width of the organization (in addition to R&D, production, logistics, technology and marketing). But what role is there for R&D? I was recently on a company visit to Verstegen Spices in Rotterdam. And it was particularly interesting to hear how Verstegen merged the R&D department with marketing and sales. In the food world, we have the advantage that we can try to influence the taste of the consumer through well-timed actions. It is not news that there are trends and developments in the field of nutrition. And Verstegen influences the taste of our food in a very good and effective way. During the presentation it became clear that R&D spends a lot of time abroad looking for new flavors. Recent visits to countries such as Peru, Mexico and South Korea have yielded a wealth of new flavors (with accompanying spices). Those herbs were taken back to the Netherlands. However, you can't just introduce the taste of one country one-on-one to a country with completely different taste preferences. Just think how the Dutch Chinese restaurateurs prepared their dishes after the warhave adapted to the Dutch taste. The same applies to the taste of other exotic cuisines. Verstegen's R&D department has therefore developed new recipes together with top Dutch chefs that subtly incorporate the new flavors from Peru, Mexico and Korea. These recipes are served by Verstegen in its own kitchen to its own relations who are responsible for further distribution on the Dutch market. Marketing is emphatically involved in that presentation. The new dishes are prepared and served in a very attractive way in Verstegen's test kitchen.  For example, Verstegen Spices tries to open the Dutch market for new herbs in an effective way and thus not only increase its market share, but also grow in absolute terms. In our opinion, this is a very good example of how R&D is at the helm of innovation and steers the company in the right direction, while collaborating with marketing and sales in a very nice way. Isn't that a good example to follow? If you would like to discuss further with us about how R&D can get more behind the wheel, please get in touch. We are happy to think along with you.

30 July 2018
Building starts with a B

Build­ing starts with a B

Building a new distribution center or production warehouse is quite an exciting adventure for any company, large or small. In the distance, the dream goal beckons: the new and contemporary building, in which all bottlenecks of the current accommodation and furnishing are quickly forgotten…..But you cannot achieve that goal just like that, you have to do something for it. And oh yes, in the meantime the current process must also continue to run at full speed undisturbed. After all, the customer should not notice anything. Open due to relocation is the motto! Awareness The devil in this kind of complex trajectory is not in the tail, but in the beginning. Building starts with a B. It ends with it, by the way. Beforehand, the organization should consider the B of Awareness extensively. Standing still now means progress later. What is the long-term strategy of the business and what role does logistics play in this? Do it yourself or outsource? What added value does an external, independent project (supervisor) leader have? Movement Only then is it time for the B of Movement. This design and realization phase revolves around creativity, analytical skills and adequate management of time, money and quality. What are the design criteria? Which alternatives are worthwhile? What is the investment need and what are the current and future operating costs? Security Finally, it's all about the B of Borging. After all, with the delivery of the accommodation there is not yet a smooth running process and a smooth transition from old to new. How is the organization set up? What are the risks? How does the aftercare and transfer from project to operation proceed? It will come as no surprise that the first and last B in particular often get snowed under and that this is usually the underlying cause of unsuccessful routes. You now know B-ter, right? Questions? Own experiences? Inspired? Building plans? Please let us know!

23 February 2018