Vermindering Explosiegevaar - ATEX onderzoek | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
3 min 3 minuten Leestijd

Ver­min­de­ring Ex­plo­sie­ge­vaar - ATEX on­der­zoek

Geschreven door: Dennis Beijaard
op op 07 October 2022
Vermindering Explosiegevaar - ATEX onderzoek

Onze opdrachtgever is een landelijk bekende leverancier en producent van kruiden en specerijen. Dit bedrijf heeft om, de groeiende vraag bij te benen, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in uitbreiding van de bestaande behuizing en installaties. Het werd daardoor hoog tijd voor een nieuwe veiligheidscheck! Is alles wel veilig of kunnen we dingen beter doen?

DAPP kreeg de opdracht om een helder advies te geven inzake veiligheid, oftewel het maken van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RE&I). De projectmanager die DAPP hiervoor naar voren schoof heeft alle potentieel gevaarlijke situaties nauwkeurig geïnventariseerd en, waar mogelijk, meteen oplossingen gedefinieerd en (helpen) doorvoeren In korte tijd zijn o.a. de looppaden vrijgemaakt van obstakels, is struikelgevaar weggenomen en zijn op en rondom machines de nodige beveiligingsschakelaars aangebracht.

Het grootste gevaar dat tijdens de veiligheidscheck echter aan het licht kwam betrof stof-explosiegevaar (ATEX). De fijngemalen kruiden en specerijen worden onder hoge druk naar de  tanks geblazen. Bij vermenging met lucht leidt elektrificering van het stof tot een verhoogd risico op een stofexplosie. Na onderzoek van de situatie en een inventarisatie van mogelijke oplossingen heeft onze projectmanager een tweeledig advies uitgebracht:

1. Het verhoogd risico kon worden aangepakt door de kracht van een eventuele explosie te minimaliseren. De oplossing hier is  het FFvia een apart aangebracht explosieluik richten en afvoeren van de explosiedruk.

2. Er konden ook verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van stofvorming en –afzuiging. De centrale stofafzuiging in de productieruimte diende te worden voorzien van ATEX-proof componenten zodat ontstekingsgevaar werd geminimaliseerd. Verder diende de stofvorming te worden geminimaliseerd met behulp van een van filters voorziene stofafzuiging die boven de werkplekken werd geplaatst en die er voor zorgde dat het stof op een veilige wijze werd verzameld en werd afgevoerd.

Onze DAPP-projectmanager heeft binnen een periode van drie maanden een helder terzake doende en deskundig veiligheidsadvies opgeleverd, inclusief een Plan van Aanpak en een bijbehorende kostenindicatie. Na een periode van ‘explosieve’ groei voldoet onze opdrachtgever weer volledig aan de regelgeving omtrent veiligheid, gezondheid en welzijn in het bedrijf. Een hele prettige gedachte.

sluiten