Uitdagingen in de food; één technologie als oplossing? | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
22 min 22 minuten Leestijd

Uit­da­gin­gen in de food; één tech­no­lo­gie als op­los­sing?

Geschreven door: Team Dapp
op op 22 augustus 2023
Uitdagingen in de food; één technologie als oplossing?

Uitdagingen voor de voedingsindustrie: 3D scannen omarmen voor verandering

De voedingsindustrie is een hoeksteen van de samenleving en voorziet miljoenen mensen wereldwijd van voedsel. Maar terwijl de industrie zich blijft ontwikkelen en uitbreiden, wordt ze geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen die haar vermogen om efficiënt en duurzaam kwaliteitsproducten te produceren in de weg kunnen staan. In de vorige blogpost van deze serie zijn we dieper ingegaan op deze uitdagingen en hebben we gezien hoe belangrijk het is om deze uitdagingen proactief aan te pakken om het succes en de groei van de voedingsindustrie te blijven garanderen. De belangrijkste uitdagingen voor voedselfabrieken op een rij:

  1. Duurzaamheid: Naarmate het milieubewustzijn toeneemt, zijn consumenten steeds meer op zoek naar duurzame en milieuvriendelijke producten. De voedingsindustrie, met haar aanzienlijke impact op het milieu, staat onder toenemende druk om duurzame praktijken toe te passen. Van het verantwoord inkopen van grondstoffen tot het minimaliseren van voedselverspilling, het bereiken van duurzaamheidsdoelen vereist een allesomvattende en geïntegreerde aanpak. Voedselfabrieken moeten energie-efficiënte processen implementeren, milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen gebruiken en hernieuwbare energiebronnen onderzoeken om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en natuurlijke hulpbronnen te behouden.

  2. Kostenefficiëntie: In een concurrerende markt is kostenefficiëntie een kritieke factor voor het succes van voedselfabrieken. Stijgende productiekosten, fluctuerende grondstofprijzen en toegenomen concurrentie zetten fabrikanten onder druk om hun activiteiten te optimaliseren en hun kosten te verlagen. Het implementeren van technologie en automatisering, het stroomlijnen van toeleveringsketens en het toepassen van optimalisatie-principes zijn enkele strategieën die voedingsfabrieken kunnen toepassen om de kostenefficiëntie te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de productkwaliteit.

  3. Optimalisatie van productieprocessen en ruimtegebruik: Efficiënte productieprocessen en ruimtegebruik zijn essentieel voor het maximaliseren van de output en het minimaliseren van verspilling. Voedselfabrieken hebben vaak te maken met complexe productieworkflows en moeten ervoor zorgen dat apparatuur, middelen en arbeid optimaal worden gebruikt. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals 3D-scannen en gegevensanalyse kunnen fabrikanten hun productielijnen en fabrieksindelingen analyseren, mogelijkheden voor verbetering identificeren, knelpunten verminderen en de algehele efficiëntie verbeteren.

  4. Voedselveiligheid: Voedselveiligheid is een onmisbaar aspect van de voedingsindustrie. Nu consumenten zich steeds meer zorgen maken over de kwaliteit en veiligheid van producten, moeten voedselfabrieken zich houden aan strenge voorschriften en rigoureuze kwaliteitscontrolemaatregelen handhaven. Verontreinigingsrisico's, allergenenbeheer en goede hygiënepraktijken zijn cruciale gebieden die fabrikanten moeten aanpakken om door voedsel overgedragen ziekten te voorkomen en het vertrouwen van de consument te beschermen.

  5. Bevoorradingsketen (supply chain) en logistieke verstoringen: De voedingsindustrie is sterk afhankelijk van een ingewikkelde wereldwijde toeleveringsketen om ingrediënten, verpakkingsmaterialen en producten te distribueren. Verstoringen door natuurrampen, transportproblemen, politieke instabiliteit of andere onvoorziene gebeurtenissen kunnen het beheer van een soepele toeleveringsketen aanzienlijk bemoeilijken. Voedselfabrieken moeten robuuste noodplannen ontwikkelen, sterke relaties met leveranciers onderhouden en investeren in technologie om verstoringen van de toeleveringsketen effectief te controleren en hierop te reageren.

  6. Consumententrends en -voorkeuren: Consumentenvoorkeuren in de voedingsindustrie veranderen voortdurend. Factoren zoals veranderende eetgewoonten, de vraag naar gezondere opties, de voorkeur voor biologische en natuurlijke producten en de toenemende belangstelling voor duurzame en ethisch verantwoorde voedingsmiddelen bepalen het marktlandschap. Voedselfabrieken moeten wendbaar blijven en zich snel aanpassen aan deze veranderende trends om relevant en concurrerend te blijven op de markt.

Het samenspel van deze uitdagingen creëert een dynamische en complexe omgeving voor de voedingsindustrie. Om deze hindernissen te overwinnen en te gedijen in dit steeds veranderende landschap, moeten voedingsfabrieken innovatieve technologieën en oplossingen omarmen. In deze blogpost gaan we dieper in op één zo'n baanbrekende technologie die de potentie heeft om een 'revolutie' teweeg te brengen in de voedingsindustrie: 3D-scannen. Deze geavanceerde technologie biedt een groot aantal voordelen, waaronder verbeterde voedselveiligheid, verhoogde efficiëntie, verbeterde traceerbaarheid, verbeterde productkwaliteit en de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de steeds veranderende eisen van de consument. Laten we 3D scannen in detail bekijken, te beginnen met een overzicht van de technologie zelf en de verschillende methodes.


3D-scantechnologie: Een overzicht

Korte geschiedenis en ontwikkeling van 3D scannen

De wortels van 3D scannen liggen in het begin van de jaren 1960, toen de eerste 3D profielanalysatoren werden ontwikkeld. Deze vroege scanners gebruikten op licht gebaseerde systemen om 3D-gegevenspunten van objecten vast te leggen, zij het met beperkte nauwkeurigheid en resolutie. In de loop der jaren hebben technologische vooruitgang en innovaties in de sensortechnologie geleid tot de ontwikkeling van verschillende 3D-scanmethoden, waardoor de mogelijkheden en bruikbaarheid sterk toenamen.

In de jaren 1980 werd 3D scannen met behulp van lasers een baanbrekende technologie. Door laserstralen te gebruiken om afstanden te meten en precieze 3D-modellen van objecten te maken, verbeterden laserscanners de nauwkeurigheid en snelheid van het vastleggen van 3D-gegevens aanzienlijk. Naarmate de rekenkracht toenam, nam ook de verwerkingscapaciteit van 3D scansystemen toe, waardoor complexere gegevensanalyse en visualisatie mogelijk werden.

Met de komst van scannen met gestructureerd licht werd een nieuwe sprong voorwaarts gemaakt in de 3D-scantechnologie. Bij deze methode worden lichtpatronen of strepen geprojecteerd op het oppervlak van het object en wordt de vervorming van deze patronen vastgelegd met camera's. Scannen met gestructureerd licht leverde 3D-gegevens met een nog hogere resolutie op, waardoor het bijzonder waardevol werd voor het vastleggen van ingewikkelde details en precieze geometrieën. Deze technologie vond toepassingen in sectoren zoals architectuur, design en kunstconservering.

De laatste jaren heeft het time-of-flight (ToF) scannen aan populariteit gewonnen, vooral in consumentenapparatuur zoals smartphones en spelconsoles. ToF scannen werkt volgens het principe van het meten van de tijd die een lichtsignaal nodig heeft om naar het oppervlak van het object te reizen en terug naar de sensor, waardoor 3D gegevens snel en efficiënt kunnen worden vastgelegd. Hoewel ToF scanning niet dezelfde nauwkeurigheid bereikt als laser-based of Structured Light Scanning, maken de toegankelijkheid en het gebruiksgemak het geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder augmented reality en gebarenherkenning.

Hoe werkt 3D scannen? De grondbeginselen en principes

3D scannen is een contactloos, niet-destructief proces dat de fysieke vorm en afmetingen van objecten of omgevingen vastlegt. Het basisprincipe van 3D scannen bestaat uit het uitzenden van een energiebron, zoals laserlicht of gestructureerde lichtpatronen, op het oppervlak van het object en het meten van de gereflecteerde of vastgelegde gegevenspunten.

Bij 3D scannen met een laser wordt een laserstraal geprojecteerd op het oppervlak van het object en een sensor meet de tijd die het duurt voordat het laserlicht terugkaatst. Door deze tijd-van-vluchtmeting te combineren met positiegegevens van de beweging van de scanner, wordt een 3D puntenwolk gegenereerd die de vorm en geometrie van het object weergeeft.

Op dezelfde manier projecteert het scannen met gestructureerd licht patronen of strepen op het oppervlak van het object. Camera's leggen de vervorming van deze patronen vast en gespecialiseerde software verwerkt de vastgelegde gegevens om een 3D-model te maken. De nauwkeurigheid van het 3D-model hangt af van de resolutie van de geprojecteerde patronen en het vermogen van de camera om precieze vervormingen vast te leggen.

Soorten 3D-scantechnologieën en hun toepassingen

Laser-based 3D scanning: Laser-based 3D scanning, ook bekend als LiDAR (Light Detection and Ranging), maakt gebruik van laserstralen om afstanden te meten en nauwkeurige 3D modellen van objecten te maken. Deze technologie is vooral nuttig voor het scannen van omgevingen op grote schaal, zoals landbouwvelden, bossen en magazijnen. In de voedingsindustrie kan 3D-scannen met behulp van laser gebruikt worden voor het optimaliseren van fabrieksindelingen, het meten van ruimtegroottes en het maken van digitale weergaven van machines. Bijvoorbeeld, bij het herconfigureren van productielijnen of magazijnlayouts kan laser-gebaseerd 3D scannen nauwkeurige metingen leveren van beschikbare ruimte en machineafmetingen, wat efficiënt ruimtegebruik vergemakkelijkt.

Structured light scanning: Bij Structured Light Scanning worden lichtpatronen of strepen geprojecteerd op het oppervlak van het object en wordt de vervorming van deze patronen vastgelegd met camera's. Deze methode is uitstekend geschikt voor het vastleggen van hoge resolutie 3D-beelden. Deze methode is uitstekend voor het vastleggen van 3D-gegevens met een hoge resolutie en wordt vaak gebruikt voor het kleinschalig scannen van objecten. In de voedingsindustrie kan het scannen met gestructureerd licht helpen bij kwaliteitscontrole-inspecties van voedingsmiddelen, zodat deze voldoen aan strenge normen. Bij de inspectie van ingewikkelde voedingsmiddelen, zoals gebakken producten of snoepgoed, kan gestructureerd licht scannen bijvoorbeeld nauwkeurig oppervlaktedetails vastleggen, waardoor de productkwaliteit en -consistentie worden gegarandeerd.

Time-of-Flight (ToF) scannen: Time-of-flight 3D scanning werkt volgens het principe van het meten van de tijd die een lichtsignaal nodig heeft om naar het oppervlak van het object te reizen en terug naar de sensor. Dit type scanning wordt vaak gebruikt in consumenten 3D sensoren, zoals die in smartphones en game-apparaten. In de voedingsindustrie kan ToF scannen gebruikt worden voor het snel en efficiënt scannen van kleine objecten of voor eenvoudige metingen. ToF scanning kan bijvoorbeeld helpen bij het bepalen van precieze afmetingen van voedselingrediënten en het ontwikkelen van recepten ondersteunen en daarmee zorgen voor nauwkeurige portiegroottes.

Fotogrammetrie: Bij fotogrammetrie worden 3D-gegevens vastgelegd door middel van foto's die vanuit meerdere hoeken zijn genomen. Gespecialiseerde software verwerkt deze beelden om een 3D-model van het object te maken. Fotogrammetrie wordt veel gebruikt op gebieden zoals architectuur, monumentenzorg en virtual reality. In de voedingsindustrie kan fotogrammetrie worden toegepast om digitale prototypes van nieuwe ontwerpen voor voedingsmiddelen te maken of om gedetailleerde visualisaties van verpakkingsconcepten te genereren. Voedselfabrikanten kunnen bijvoorbeeld fotogrammetrie gebruiken om realistische digitale beelden van nieuwe verpakkingsontwerpen te maken, waardoor een betere evaluatie van visuele esthetiek en functionaliteit mogelijk wordt.

Elk type 3D-scantechnologie heeft zijn eigen unieke sterke punten en toepassingen, waardoor 3D-scannen een veelzijdig hulpmiddel is voor de voedingsindustrie. Van het optimaliseren van ruimtegebruik tot het verbeteren van kwaliteitscontrole en het aanjagen van innovatie. 3D scanning stelt voedingsfabrieken in staat om uitdagingen te overwinnen en te gedijen in een dynamische en steeds veranderende markt.


3D scannen inzetten voor efficiëntie en toekomstige ruimtegebruik

Fabrieken hebben veel uitdagingen zoals hiervoor al is aangestipt. Het creëren van efficiënte lay-outs en stromen voor uw fabriek is een specialisme. We zullen daarom dieper ingaan op het specifieke onderwerp van het optimaliseren van fabrieklayouts met behulp van 3D-scanning. Een van de belangrijkste voordelen van 3D-scantechnologie ligt in de mogelijkheid om zeer nauwkeurige digitale weergaven van de fabriek en haar omgeving te creëren. Door de fysieke ruimte en apparatuur te scannen, kunnen fabrieken waardevolle inzichten krijgen in het ruimtegebruik en potentiële verbeterpunten identificeren. De nauwkeurige 3D-modellen maken gedetailleerde analyses van de gehele fabriek (integraal) mogelijk waardoor fabrieken hun machinepark, workflows en logistiek kunnen optimaliseren en hun activiteiten kunnen stroomlijnen.

Fabriekslayout optimaliseren:

De layout van een fabriek speelt een cruciale rol in de efficiëntie en productiviteit ervan. Een goed geoptimaliseerde layout minimaliseert de afstand die werknemers, grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten afleggen, waardoor de operationele kosten en doorlooptijden afnemen. 3D scanning kan een uitgebreid beeld geven van de fabriek. Dit biedt management en directie inzicht in de huidige layout, mogelijke knelpunten of verbeterpunten. Ook bij voorgenomen veranderingen van de fabriek, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuwe productielijn, de herinrichting van het magazijn of het optimaliseren van stromen biedt een 3D layout inzicht en vergemakkelijkt de besluitvorming van toekomstige veranderingen.

Planning voor machineplaatsing:

Efficiënte plaatsing van machines is essentieel voor soepele productieprocessen. Slecht geplaatste machines kunnen leiden tot onderbrekingen in de workflow, veiligheidsrisico's en onnodige stilstand. 3D scannen kan fabrieken helpen bij het plannen en optimaliseren van de plaatsing van machines in de fabriek. Door 3D-modellen van bestaande machines en apparatuur te maken, kan de mogelijke (toekomstige) layout gevisualiseerd worden en eventueel virtueel getest. Zo kan er geexperimenteerd worden met verschillende scenario's en die layout te kiezen die de productiviteit en veiligheid maximaliseert en tegelijkertijd het ruimtegebruik minimaliseert.

Potentiële ruimteoptimalisatie identificeren:

Naast de lay-out van de fabriek en de plaatsing van machines kan 3D-scannen gebieden identificeren waar het ruimtegebruik kan worden geoptimaliseerd. Fabrieken hebben vaak ongebruikte of onderbenutte ruimtes die opnieuw kunnen worden gebruikt voor efficiëntere activiteiten. Door de hele fabriek integraal te scannen, onthult 3D scanning potentiële mogelijkheden voor ruimteoptimalisatie.
De gegevens die gegenereerd worden door 3D scannen kunnen bijvoorbeeld geanalyseerd worden om gebieden te identificeren waar apparatuur herschikt of aangepast kan worden om waardevolle vloerruimte vrij te maken. Daarnaast kan de technologie potentiële gebieden voor uitbreiding of de installatie van nieuwe apparatuur aanwijzen, zodat fabrieken kunnen plannen voor toekomstige groei en zich kunnen aanpassen aan veranderende productiebehoeften.
Verder kan 3D-scannen helpen bij het ontwikkelen van 3D-modellen van bestaande machines en apparatuur, waardoor inzicht wordt verkregen in hun ruimtelijke vereisten en spelingen. Deze informatie is van onschatbare waarde bij het plannen van de layout van nieuwe productielijnen of het introduceren van extra machines in de fabriek. Door te zorgen voor voldoende ruimte rond machines voor veilig gebruik en onderhoud, helpt 3D scannen het risico op ongevallen en verwondingen als gevolg van onvoldoende ruimte te minimaliseren.

Voorraadbeheer stroomlijnen:

Voorraadbeheer is essentieel voor elke voedingsmiddelenfabriek om optimale voorraadniveaus te handhaven en verspilling te minimaliseren. Door opslagruimtes en magazijnen 3D te scannen, kunnen voedingsmiddelenfabrieken nauwkeurige metingen van de beschikbare ruimte en opslagcapaciteit verkrijgen. Met deze gegevens kan de voorraad nauwkeuriger worden gepland, zodat precies de juiste hoeveelheid grondstoffen en eindproducten in voorraad wordt gehouden en overtollige voorraad en verspilling worden tegengegaan.
Bovendien kan 3D scannen helpen om de organisatie van goederen in opslagruimtes te optimaliseren. Door producten virtueel te herschikken in het 3D-model kunnen fabrieken de meest efficiënte opslagconfiguraties identificeren, waardoor materialen makkelijker toegankelijk worden en orderverzamelprocessen soepeler verlopen.

Omarmen van 3D-scannen: Uitdagingen en overwegingen

Hoewel 3D-scannen veel voordelen biedt, kan de implementatie ervan uitdagingen met zich meebrengen. Voedselfabrieken moeten mogelijke obstakels aanpakken, zoals potentieel hoge initiële kosten en de behoefte aan gespecialiseerde expertise. Het aanschaffen en onderhouden van geavanceerde 3D scanapparatuur vergt een aanzienlijke investering, maar de voordelen op de lange termijn wegen vaak op tegen de initiële kosten. Daarnaast is het trainen en opleiden van specialisten in het effectief gebruik van de technologie cruciaal voor het maximaliseren van het potentieel.
Verder kan de integratie van 3D-scantechnologie in bestaande processen en workflows aanpassingen vereisen. Een naadloze compatibiliteit en gegevensuitwisseling tussen 3D-scansystemen en andere software die in voedingsfabrieken wordt gebruikt, is essentieel voor een soepele overgang.
Een andere overweging is de privacy en beveiliging van gegevens. 3D scannen genereert een enorme hoeveelheid gegevens, waaronder gedetailleerde 3D modellen van producten, apparatuur en omgevingen. Het beschermen van deze gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en potentiële cyberbedreigingen is van het grootste belang, zeker gezien de gevoelige aard van de voedingsmiddelenindustrie. Veelal heeft de fabriek geen specialist aan boord om 3D-scannen in te zetten dan wel wil of kan de investering in apparatuur niet doen. Een flexibel alternatief hiervoor is te gaan samenwerken met de juiste gespecialiseerde partner. Zij beschikken over de juiste kennis van 3D-scannen in combinatie met kennis van fabrieken.


Grijp de toekomst: Verander uw fabriek met 3D-scannen

Het potentieel van 3D-scantechnologie om een 'revolutie' teweeg te brengen in de voedingsindustrie is onmiskenbaar. Het biedt talloze voordelen, van het verbeteren van de voedselveiligheid en het verhogen van de efficiëntie tot het stimuleren van innovatie en het voldoen aan de eisen van de consument. Door gebruik te maken van 3D-scantechnologie kunnen voedingsfabrieken een wereld aan mogelijkheden ontsluiten voor het optimaliseren van hun activiteiten en het behalen van duurzaamheidsdoelen.

Laser-based 3D scannen, Structured Light Scanning, time-of-flight scannen en fotogrammetrie zijn beschikbare opties, elk met specifieke toepassingen die zijn afgestemd op verschillende behoeften van de fabriek. Door gebruik te maken van 3D scanning krijgen fabrieken waardevolle inzichten in ruimtegebruik, gestroomlijnde workflows en een veiligere werkomgeving. Bovendien verbetert 3D scanning de kwaliteitscontrole, zodat alleen producten van de hoogste kwaliteit de consument bereiken, wat het vertrouwen in en de loyaliteit aan het merk indirekt bevordert. Het stimuleert ook innovatie, waardoor snel kan worden ingespeeld op veranderende consumententrends en de concurrentiepositie op de markt behouden blijft.

De toekomst van de voedingsmiddelenindustrie ligt in de handen van degenen die verandering durven omarmen. Dus als u de efficiëntie wilt optimaliseren, voedselveiligheid wilt garanderen en wilt gedijen in een steeds veeleisender markt, is het tijd om de sprong te wagen in de wereld van 3D scannen. Omarm deze baanbrekende technologie en voorzie uw voedingsmiddelenfabriek van de tools die het nodig heeft om de komende jaren te floreren. De reis naar een duurzamere, efficiëntere en consumentgerichtere toekomst begint nu - met 3D-scannen aan het roer van innovatie en vooruitgang.

Blijf op de hoogte van de volgende en laatste blog over 3D-scannen... "Foute 3D-scanning leidt tot onjuiste strategische beslissingen en inefficiënte fabriekslayouts met alle gevolgen van dien, hoe dit te voorkomen?"


sluiten