toptaak-icon

Industrial Engineering

toptaak-icon

Facility Layout

toptaak-icon

Vlekkenplan

toptaak-icon

Logistiek

Industrial Engineering & Project
management in Food

Wat is het belang van Food Engineering?

Wat is het belang van Food Engineering?

MachineWat is het belang van Food Engineering?

Food Engineering wordt beschouwd als een specialistische afgeleide van engineering. In de breedste zin van het woord worden engineers opgeleid in de toepassing van wetenschappelijke principes (wiskundige en natuurkundige) om economisch gedreven oplossingen te bieden voor technische problemen.

Productontwerp en productontwikkeling zijn typische activiteiten waarvoor engineers wordt gevraagd. Hij dient de functionele eisen van het product aan te geven, mee te werken aan het ontwerp en betrokken te zijn bij het testen en de eindevaluatie. Daarnaast kan hij de verantwoordelijkheid hebben over de met het ontwerp gemoeide kosten, de noodzakelijke veiligheid en de betrouwbaarheid van het ontwerp, indien nodig. Over het algemeen is deze omschrijving van toepassing op productontwerpen, ongeacht de aard van het product. Het kan bijvoorbeeld gaan om een machine, een voedingsmiddel of een chemische stof.

Engineers kunnen werkzaam zijn op test-, productie- of onderhoudsgebieden, zij kunnen toezicht houden op de productie in fabrieken, de oorzaken van uitval van onderdelen bepalen en producten testen om de kwaliteit te behouden. Kosten en planning bij het doorlopen van projecten zijn andere taken die typisch zijn voor een engineer. Sommige engineers groeien door naar andere functies en worden operational manager, plantmanager, of zelfs verkoper. Enige bekendheid met verkooptechnieken geeft een individuele engineer de kennis en ervaring die nodig is om de technische aspecten met zijn opdrachtgever te bespreken en te helpen bij de product planning, de installatie en het gebruik van apparatuur.

De food engineer

Sinds het midden van de vorige eeuw is Food Engineering geïdentificeerd als een veelbelovend gebied voor engineers. Sinds decennia zet de vraag naar engineers met een specialisatie in de voedingsmiddelenindustrie zich onverminderd door. De komende uitdagingen van de 21ste eeuw bieden veel kansen voor engineers en projectmanagers met een Food Engineering opleiding. Om zich verder te ontwikkelen moet de food engineer zijn traditionele denkwijze achter zich laten, en dient een brede(re) visie van het toepassingsgebied te omarmen. Hij dient thuis te raken van end to end in allerlei aspecten: van design tot product, van industriële processen naar menselijke interactie, van productiemachines naar de ideale logistieke stroom, van verpakking tot de inzet van sensoren.

Er zijn vandaag de dag nogal wat uitdagingen te identificeren. Anno 2018 is een gedegen opleiding in Food Engineering van vitaal belang om de problemen als voedselverspilling, beschikbaarheid en kwaliteit van water, gezondheid en welzijn, voedselveiligheid, energieverbruik en duurzaamheid te helpen aanpakken. De ontwikkelingen van de 21e eeuw die deze uitdagingen genereren zijn onvermijdbaar. Het gaat om de groei van de wereldbevolking en de vergrijzing, het digitale universum ("big data" en informatica), personalisatie, eten, gezondheid en welzijn, voedselzekerheid, klimaatverandering, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Daar bovenop komt het innovatie-ecosysteem (open innovatie en partnerschappen van diverse (markt)partijen).

Het food-technisch onderwijs op de hogescholen en universiteiten zal moeten veranderen om gelijke tred te houden met de ongekende uitbreiding van kennis, de beschikbaarheid van steeds meer wetenschappelijke data, toenemende middelen (financiering en laboratoria), en de mogelijkheid van het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen de industrie en de academische wereld.

Het bovenstaande betekent dat de Food Engineer gedurende zijn carrière moet blijven werken aan zijn employability. Hij zal mee moeten ontwikkelen met de veranderende vragen die de moderne samenleving stelt en zal blijven stellen aan de voedingsmiddelenindustrie. Wij kunnen stellen dat gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt voor die food engineer die tijdig de bakens verzet en mee blijft groeien er nu én in de toekomst voldoende prachtige en uitdagen opdrachten zullen zijn.
Plaats uw reactie

Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties! Plaats als eerste een reactie

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief