De mogelijke valkuilen van 3D-scanning | Dapp
settings-icon meer inzicht meer inzicht en beweging in je fabriek? +31(0)345 50 52 56
15 min 15 minuten Leestijd

De mo­ge­lij­ke valkui­len van 3D-scan­ning

Geschreven door: Team Dapp
op op 21 november 2023
De mogelijke valkuilen van 3D-scanning

3D-scanning: Valkuilen en hoe deze te voorkomen

Na het lezen van de twee voorgaande blogs heb je een goed beeld gekregen van de uitdagingen in de voedingsindustrie en hoe 3D-scanning hierbij kan helpen. Het laatste artikel in onze reeks over 3D-scanning beginnen we met een korte recap van het vorige artikel, waarin we geschreven hebben over de voordelen die 3D-scanning te bieden heeft. Dit artikel had een specifieke focus op het optimaliseren van fabriekslayouts en het stroomlijnen van productie- en logistieke processen. 3D-scannen biedt een gedetailleerde kijk op de fysieke ruimte en apparatuur, waardoor fabrieken waardevolle inzichten krijgen in het ruimtegebruik en mogelijke verbeterpunten kunnen identificeren. Hieronder een overzicht van de voordelen die 3D-scanning jouw fabriek kan bieden:

•    Fabriekslayout optimaliseren: Een efficiënt ontworpen fabriekslayout minimaliseert afstanden en bevordert een soepele workflow. 3D-scannen biedt gedetailleerde 3D-modellen, waardoor fabrieken hun machinepark, de workflows en logistiek kunnen optimaliseren en hun activiteiten kunnen stroomlijnen.

•    Planning voor machineplaatsing: 3D-scannen helpt bij het plannen en optimaliseren van de plaatsing van machines in de fabriek. Door virtueel te testen met 3D-modellen, kunnen fabrieken experimenteren met verschillende scenario's en de meest productieve en veilige machineplaatsing kiezen.

•    Potentiële ruimteoptimalisatie identificeren: Naast de layout van de fabriek en de plaatsing van machines kan 3D-scannen gebieden identificeren waar ruimtegebruik geoptimaliseerd kan worden. Door de hele fabriek integraal te scannen, onthult 3D-scanning potentiële mogelijkheden voor ruimteoptimalisatie.

•    Voorraadbeheer stroomlijnen: Voorraadbeheer is cruciaal in voedingsfabrieken, en 3D-scannen helpt bij het nauwkeurig meten van beschikbare ruimte en opslagcapaciteit. Het optimaliseert de organisatie van goederen, waardoor orderverzamelprocessen soepeler verlopen.

Hoewel de implementatie van 3D-scantechnologie uitdagingen met zich meebrengt, zoals initiële kosten en vereiste expertise, zijn de voordelen op lange termijn aanzienlijk. Fabrieken die deze technologie omarmen, kunnen niet alleen efficiëntie maximaliseren, maar ook innoveren en zich aanpassen aan veranderende consumententrends. Echter is het niet vanzelfsprekend dat jouw 3D-scanning project een succes wordt! In dit laatste artikel schetsen we enkele valkuilen die betrekking hebben op 3D-scanning. Deze vind je kort samengevat hieronder.

1.    Onvolledige scangegevens

Het succes van 3D-scanning staat of valt met de volledigheid van de verkregen gegevens. Een onvolledige scan kan leiden tot onnauwkeurige modellen en potentieel verkeerde besluitvorming. Het is cruciaal ervoor te zorgen dat alle aspecten van de fabrieksgebieden, inclusief machines en ruimtes, grondig worden gescand. In dit segment gaan we dieper in op de mogelijke oorzaken van onvolledige scangegevens en bieden we strategieën om deze uitdagingen te overwinnen.

2.    Gebrek aan expertise

Eén van de grootste obstakels bij de implementatie van 3D-scantechnologie is het gebrek aan expertise. Effectief gebruik van scanners en interpretatie van verzamelde gegevens vereisen gespecialiseerde kennis. We onderzoeken waarom expertise essentieel is, welke gevolgen een gebrek aan kennis kan hebben, en hoe je dit kunt aanpakken door middel van training en samenwerking met ervaren professionals.

3.    Kosten en budgetoverschrijding

Hoewel 3D-scantechnologie op lange termijn aanzienlijke voordelen biedt, kunnen de initiële kosten hoog zijn. We bespreken de potentiële kosten en baten, benadrukken het belang van een realistische kosten-batenanalyse, en bieden inzichten over hoe je binnen het budget kunt blijven zonder concessies te doen aan kwaliteit.

In het vervolg van dit artikel gaan we dieper in op elk van deze valkuilen, waarbij we ook praktische oplossingen en adviezen aanreiken.

Onvolledige scangegevens: De risico’s van onnauwkeurig scannen

Productieverlies

Onnauwkeurige modellen als gevolg van onvolledige scangegevens kunnen aanzienlijke verstoringen veroorzaken in de productieprocessen. Denk aan situaties waarin cruciale machines of transportroutes verkeerd worden geplaatst vanwege ontbrekende informatie. Dit kan leiden tot onverwachte stilstand, vertragingen en inefficiënt gebruik van middelen. Het minimaliseren van productieverlies vereist een grondige aanpak van het scangegevensproces.

Besluitvormingsfouten

Organisaties vertrouwen vaak op 3D-scangegevens voor strategische besluitvorming met betrekking tot fabrieksindeling en apparatuurplaatsing. Onvolledige gegevens kunnen echter leiden tot verkeerde conclusies en beslissingen. Bijvoorbeeld, het besluiten tot het toevoegen van extra machines op basis van onvolledige informatie kan resulteren in overbelasting van bepaalde gebieden, met mogelijke veiligheidsrisico's en verminderde efficiëntie als gevolg.

Hoe voorkom je onvolledige scangegevens?

Grondige scanningstechnieken

Het verminderen van het risico van onvolledige gegevens begint bij de scanningstechnieken. Zorg voor een gedetailleerd scanproces waarbij alle relevante gebieden grondig worden vastgelegd. Train de medewerkers om aandacht te besteden aan details en mogelijke blinde vlekken te identificeren. Herhaaldelijke scans en cross-validatie van resultaten kunnen de nauwkeurigheid vergroten.

Controle en validatie

Implementeer strikte controle- en validatieprocedures na het scannen om onnauwkeurigheden te detecteren en corrigeren. Dit omvat vergelijkingen met bestaande plattegronden, fysieke inspecties van gescande gebieden en regelmatige updates van de 3D-modellen. Een continue validatieproces verzekert dat de verkregen gegevens representatief en betrouwbaar blijven.

Deze strategieën vormen een solide basis om de gevolgen van onnauwkeurige modellen te minimaliseren en de betrouwbaarheid van 3D-scangegevens te waarborgen.

Gebrek aan expertise: Het belang van kennis

Het gebrek aan expertise in het effectief toepassen van 3D-scantechnologie kan een aanzienlijke hindernis vormen voor organisaties binnen de voedingsindustrie. In dit segment onderzoeken we de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met een gebrek aan kennis en hoe dit de succesvolle implementatie van 3D-scanning kan beïnvloeden.

Onderschatting van technologische complexiteit

Een veelvoorkomende fout is het onderschatten van de technologische complexiteit van 3D-scanning. Organisaties kunnen geconfronteerd worden met onvoorziene obstakels bij het implementeren van deze geavanceerde technologie. Dit kan variëren van het selecteren van geschikte scanners tot het interpreteren van gegenereerde gegevens. Het effectief omgaan met deze complexiteit vereist een diepgaand begrip van de technologie.

Trainingsnoodzaak voor medewerkers

Het succesvol benutten van 3D-scantechnologie vereist goed opgeleide medewerkers. Een gebrek aan kennis kan leiden tot suboptimale scankwaliteit, interpretatiefouten en inefficiënte gegevensverwerking. Het is essentieel om te investeren in gerichte trainingen voor personeel op verschillende niveaus, van operatoren tot besluitvormers.

Kennis van verwante programma’s

Naast het juist uitvoeren van 3D-scanning is het verwerken van het 3D-model naar bijvoorbeeld een 2D-plattegrond een essentiële stap in het vergaren van de juiste inzichten in jouw fabriek. Het is dan ook noodzakelijk dat de vereiste kennis van, bijvoorbeeld AutoCAD, aanwezig is zodat je naadloos jouw 3D-modellen om kunt zetten naar een 2D view van je fabriek. 

Strategieën om een gebrek aan expertise te tackelen

Gespecialiseerde opleidingen en trainingen

Organiseer regelmatig gespecialiseerde opleidingen en trainingen voor de medewerker(s). Dit omvat hands-on training met de gebruikte scanners, interpretatie van scanresultaten en effectieve integratie van 3D-scangegevens in dagelijkse operaties.

Samenwerking met experts

Waar expertise intern ontbreekt, overweeg samenwerking met externe experts op het gebied van 3D-scantechnologie. Externe consultants kunnen waardevolle inzichten bieden, zowel bij de initiële implementatie als bij het oplossen van complexe vraagstukken.

Continue evaluatie en  verbetering

Implementeer een cultuur van continue evaluatie en verbetering. Evalueer regelmatig de effectiviteit van de toegepaste 3D-scantechnologie, identificeer knelpunten en pas de strategieën dienovereenkomstig aan.

Het overwinnen van het gebrek aan expertise is cruciaal voor een succesvolle integratie van 3D-scantechnologie in de voedingsindustrie. Het vergt niet alleen investeringen in technologische kennis, maar ook in de ontwikkeling van de vaardigheden van het betrokken personeel.

Kosten en budgetoverschrijding: Balanceren tussen investering en opbrengst

Het implementeren van 3D-scantechnologie in de voedingsindustrie biedt aanzienlijke voordelen, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van kosten en budgetbeheersing. In dit gedeelte werpen we een kritische blik op de financiële aspecten die verband houden met 3D-scanning en hoe deze binnen de perken te houden.

Initiële investeringen versus langetermijnrendement

Een veelvoorkomende valkuil is de focus op de initiële investeringen zonder de langetermijnvoordelen in overweging te nemen. Hoewel de aanschaf van 3D-scantechnologie aanvankelijk kosten met zich meebrengt, kunnen de langetermijnvoordelen, zoals verbeterde efficiëntie en productiviteit, aanzienlijke rendementen opleveren.

Verborgen kosten

Naast de duidelijke kosten van hardware en software zijn er vaak verborgen kosten die kunnen opduiken tijdens de implementatiefase. Deze kunnen variëren van training van het personeel tot aanpassingen aan bestaande infrastructuur. Het identificeren en budgetteren van deze verborgen kosten is cruciaal.

Onderhoudskosten en upgrades

Het succes van 3D-scantechnologie hangt af van regelmatig onderhoud en mogelijke upgrades. Het negeren van deze doorlopende kosten kan leiden tot technologische veroudering en verminderde effectiviteit van de systemen.

Strategieën voor een effectieve kostenbeheersing en maximaal rendement

Grondige kostenanalyse vooraf

Voer een gedetailleerde kostenanalyse uit voordat u begint met de implementatie. Begrijp niet alleen de directe kosten, maar ook de indirecte kosten en mogelijke risico's.

Flexibele budgettering

Budgetten kunnen evolueren. Houd ruimte voor flexibiliteit en pas het budget aan op basis van nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden.

Het beheersen van kosten en het voorkomen van budgetoverschrijding zijn essentieel voor het succes van 3D-scanning in de voedingsindustrie. Een goed doordacht financieel plan legt de basis voor een rendabele implementatie van deze geavanceerde technologie.

Duik in de toekomst: Transformeer jouw fabriek met behulp van 3D-scanning!

De potentie van 3D-scantechnologie om een ware revolutie teweeg te brengen in de voedingsindustrie is onbetwistbaar. In ons vorige artikel heb je kunnen lezen dat 3D-scanning de deuren opent naar talloze voordelen, waaronder

•    Optimalisatie van de fabriekslayout

•    Het beter plannen van machineverplaatsingen

•    Identificatie van ruimteoptimalisatie

•    Een gestroomlijnd voorraadbeheer

Met opties zoals laser-based 3D-scannen, Structured Light Scanning, time-of-flight scannen en fotogrammetrie, zijn er diverse tools beschikbaar, elk met specifieke toepassingen afgestemd op verschillende behoeften van de fabriek. 3D-scannen biedt daarbij niet alleen waardevolle inzichten in ruimtegebruik en gestroomlijnde workflows, maar draagt ook bij aan een veiligere werkomgeving.

Echter zijn er ook valkuilen waar men waakzaam voor moet zijn wanneer 3D-scanning technologieën geïmplementeerd worden. In dit artikel heb je kunnen lezen dat onnauwkeurige scans, een gebrek aan expertise en het verkeerd inschatten van de (initiële) kosten tot de grootste valkuilen behoren. Ook heb je kunnen lezen hoe je je kunt behoeden voor deze valkuilen. Hiermee sluiten wij ook onze reeks over 3D-scanning af. 

De toekomst van de voedingsindustrie rust in de handen van degenen die durven te veranderen. Als je streeft naar geoptimaliseerde efficiëntie, veiligheid in je fabriek en succes in een steeds veeleisender wordende markt, is het nu tijd om de sprong te wagen in de wereld van 3D-scannen. Omarm deze baanbrekende technologie en voorzie jouw voedingsmiddelenfabriek van de tools die het nodig heeft om te floreren in de komende jaren. De reis naar een toekomst begint nu, met 3D-scannen aan het roer van innovatie en vooruitgang.


sluiten