Professionals 

in Food

Are you looking for a project manager? We can deliver the right professional with the right technical background. A strong project manager who blends in with the culture of your company

De belangrijkste trends in de Food voor 2019

Aan het begin van alweer een nieuw jaar kijken we traditioneel terug op het voorbij jaar en proberen we enkele trends te identificeren waarvan wij denken dat die het komende jaar wel eens door zouden kunnen breken. Wat zijn interessante ontwikkelingen, waarmee moeten we in de wereld van de food en foodproductie rekening houden. We hebben onze glazen bol er maar weer eens bij gepakt.  Voordat we dat doen kijken we nog even terug op onze voorspellingen aan het begin van 2018. Zaten we een beetje goed met onze voorspellingen?


1.Insecten als nieuwe voedingsbron. Een jaar geleden voorspelden wij dat we in 2018  wel eens grootschalig insecten zouden kunnen gaan consumeren. We vroegen ons af of we bij een grote hamburger een meelwormburger zouden kunnen bestellen. Nou, dat is bepaald nog niet het geval. Het blijkt niet eenvoudig om de consument over te halen de insect toe te voegen aan het dagelijks menu. Dat heeft toch te maken met onze cultuur. Vooralsnog eten we insecteneiwitten in een gemalen vorm, als ingrediënt in andere producten.  

2.Smart agro. De grote technologische verandering in de agrarische wereld waar wij vorig jaar over schreven zet door. Steeds vaker zien wij IT- en softwarebedrijven in de wereld van de landbouw een positie innemen. Internet of things, big data, sensordriven production en dronetechnologie worden op een steeds grotere schaal toegepast. Dit zal de landbouw ook het komende jaar en verder structureel veranderen.

3.Blockchain. In 2017 fors gehyped, verwachtten wij 2018 de opkomst van blockchain in de wereld van food. Wij vroegen ons daarbij af hoe die toepassing eruit zou moeten zien. We moeten, een jaar later, concluderen dat we er in 2018 niet heel erg veel van gezien hebben. Kennelijk liggen de toepassingsmogelijkheden toch niet zo voor de hand. Veelzeggend was een publicatie van een Nederlandse chocoladeproducent die na een diepgaande studie tot de conclusie kwam dat blockchain-technologie voor traceerbaarheid nog in de kinderschoenenstaat en dat zij het om die reden voor de korte termijn even voor gezien houden. We blijven benieuwd naar de ontwikkelingen in dit gebied in 2019.

4.Concentratie in de voedselproductie. Ook in het afgelopen jaar zijn weer de nodige overnames aangekondigd. Denk bijvoorbeeld aan de overname eind december 2018 van de Vegetarische Slager door Unilever. Wij verwachten dat dit proces van consolidatie en concentratie niet ten einde is en dat we ook in 2019 het nodige nieuws van het overnamefront zullen horen. Wij verwachten daarbij geconfronteerd te zullen worden met combinaties van bedrijven die niet zozeer voor de hand liggend zijn.


Wat zijn nieuwe trends die we in 2019 verwachten?

5.Voedselverspilling. Er is in het publieke domein inmiddels veel meer aandacht voor het fenomeen voedselverspilling. Langzaam maar zeker bereikt die bewustwording ook de retail en de producent. Recent heeft een grote groep (80!) bedrijven (o.a. Albert Heijn, Unilever, DSM en Lamb Weston) aangekondigd de voedselverspilling te willen gaan terugdringen.  Een speciaal daarvoor opgerichte stichting (Samen tegen Voedselverspilling) gaat de komende jaren enkele tientallen miljoenen investeren met als doelstelling het halveren van de voedselverspilling in 2030. Het gaat met name om het stoppen van het weggooien van brood, zuivel, fruit en vlees. Naar verwachting zullen in het komende jaar en de jaren daarna steeds meer bedrijven zich aansluiten bij dit initiatief. Dat is ook nodig om kritische massa te bereiken. Daarom heeft de stichting zich ten doel gesteld in 2020 meer dan 200 voedselproducerende bedrijven achter haar streven te hebben verzameld.

6.Toenemende bewustwording rondom vlees. De consument krijgt steeds meer informatie aangereikt over wat vlees ons eigenlijk kost. Dat leidt er toe dat meer en meer mensen er voor kiezen af en toe een vegetarische maaltijd op tafel te zetten. Ie ontwikkeling leidt er ook toe dat er in de keuken weer meer waardering ontstaat voor groenten als belangrijk ingrediënt in de maaltijd.

7.Gezond eten opnieuw gedefinieerd. De  ontwikkeling die we hierboven hebben beschreven wordt nog eens versterkt wordt door dat de consument gezondheid en welzijn steeds belangrijker vindt. Gezond kunnen we daarbij koppelen aan het fenomeen kwaliteit waar steeds meer de focus op komt te liggen. Kwaliteit kan op velerlei wijzen geïnterpreteerd worden. Het gaat om de kwaliteit van het product zelf en evenzeer om de kwaliteit van het productieproces. Door diverse incidenten rondom voedselveiligheid de afgelopen jaren, is de consument op zoek naar betrouwbaar voedsel. Die producent die maximaal transparant is ten aanzien van productie en samenstelling van zijn voedsel kan rekenen op toenemende belangstelling vanuit de consument. Over kansen gesproken.

8.Duurzaamheid. Is dat nog wel een trend te noemen, of is het inmiddels mainstream geworden? Bij “gezond” denkt de consument natuurlijk in de eerste plaats aan wat voedsel voor hemzelf betekent, maar ook steeds vaker aan wat de productie van dat voedsel betekent voor onze planeet. Het communiceren over duurzaamheid en het ook laten zien dat je duurzaam produceert wordt een steeds belangrijker item voor elke voedselproducent. Beelden van de plastic soup in onze oceanen hebben een onmiskenbare impact en verhogen de roep om reductie van alles wat met plastic te maken heeft: van het verbannen van plastic rietjes, het stoppen met excessieve plastic verpakking tot aan het niet langer gebruiken van single use voorwerpen als plastic waterflesjes. Geen producent kan het zich veroorloven niet na te denken over op welke wijze het product wordt aangeboden.


Tot zover de belangrijkste ontwikkelingen die wij zien. Hoe dan ook, 2019 beloofd een boeiend jaar te worden voor de voedingsmiddelenindustrie. Wij houden vanuit DAPP voor u de vinger aan de pols.


Post a comment

Comment(s)

There are no comments yet. Be the first to post a comment

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief