Professionals 

in Food

Are you looking for a project manager? We can deliver the right professional with the right technical background. A strong project manager who blends in with the culture of your company

Waarom is Innoveren zo lastig?

Innovatie, iedereen heeft de mond er van vol. Ik mocht recentelijk aanwezig zijn bij een congres over AgriFood en ik denk dat die dag het meest gebezigde woord “Innovatie” was. Wat is innovatie eigenlijk? Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. In de praktijk blijkt de definitie van innovatie niet zo eenduidig. Veel ondernemers denken bij innovatie eerst aan nieuwe (uit)vindingen, maar dat is niet terecht. Als je een product of een proces verbetert, innoveer je al.

Nu zijn we met zijn allen vol van het idee dat we moeten innoveren, dat we ons constant moeten focussen op de veranderingen die onze samenleving ons biedt. “Stilstand is achteruitgang” is een mooi Nederlands gezegde waar we met zijn allen stevig in geloven. En natuurlijk, het is waar. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het je niet anders kunt dan kritisch na te denken hoe dit soort ontwikkelingen te integreren in jouw business, hoe daar jouw voordeel uit te halen, dingen net iets slimmer te doen dan de concurrentie. Maar waarom is het dan zo ongelooflijk lastig te innoveren en jezelf opnieuw uit te vinden? Bijgaand een aanzet tot verklaren van de hoge moeilijkheidsgraad van innovatie.

Mijn eerste verklaring gaat over timing en het nemen van het initiatief. Innoveren komt zelden als een continu proces over een langere periode voor, bij bedrijven. Innovaties zijn zonder uitzondering sprongsgewijze, abrupte veranderingen. Begrijpelijk dat je dat niet constant kunt doen. Wat moet dan wel? Je moet continue alert zijn en blijven op veranderingen in jouw omgeving om de stap naar innovatie te zetten. Wanneer is het moment om initiatief te nemen bereikt? Het is onmogelijk hier een empirisch vast te stellen waarde voor te bepalen. Eenieder zal zelf het moment moeten kiezen. Zijn organisaties in deze tijd veroordeeld tot permanent innovatief gedrag of is er een vrije keuze om dat niet te doen? Al met al een lastig besluit.

Dan is er de sociaalpsychologische kant van innoveren. In hoeverre sta je als mens (en als lid van een innovatieteam) open voor verandering? Ben je bereid te accepteren dat jouw ideeën wel eens achterhaald zouden kunnen zijn door bijvoorbeeld technologische vooruitgang? Werkelijk hilarisch is het filmpje van Frans Bromet op Youtube dat hij in 1999(!!! Sic) maakte en waarin hij voorbijgangers vroeg of ze een mobiele telefoon hadden en waarom dan niet. “Stel je voor je bent aan het fietsen en je wordt gebeld” zegt een vrouw terwijl ze in de lach schiet. Er was niemand die ook maar één seconde serieus nadacht over de mogelijkheden die een mobiele telefoon met zich mee zou kunnen brengen. Het blijkt keer op keer heel moeilijk te zijn los te komen van ingesleten patronen.

Een derde verklaring waarom innoveren lastig is, is de samenstelling van het innovatieteam. Teams zijn vaak sterk homogeen van samenstelling. Een team met alleen techneuten heeft meer moeite met het loslaten van ideeën rondom de productielijn dan wanneer je het team laat bestaan uit mensen uit verschillende afdelingen, verschillende leeftijden en met verschillende creativiteitsenergie. Een heterogeen team brengt meer diversiteit in beelden over innovatie met zich mee. Verschillende ideeën, perspectieven en visies brengen een proces opgang van voortbouwen op elkaars ideeën en ingevingen. De ene gedachte brengt haast als vanzelf de volgende gedachte voort. Juist dat proces kan van waarde zijn. Wij zien heterogene teams helaas te weinig.

Dan het mandaat van het innovatieteam. “Gij zult innoveren, maar wel binnen de bestaande orde”, is een opdracht die veel teams mee krijgen. Met een dergelijk beperkt mandaat betekent Innovatie hooguit opschuiven per millimeter. Directies vinden het moeilijk hun medewerkers los te laten in een lege groene weide. En dat is precies dat meer zou moeten gebeuren: de mogelijkheid om tegen heilige huisjes aan te trappen, om vraagtekens te zetten bij de huidige processen, bij de huidige marktbenaderingen en de doelgroepafbakening. Dit vraagt om een ander besturingsmodel, mogelijk een ander businessmodel. Als je daar als management niet aan wil dan is het innoveren met de handen op de rug gebonden.

Een vijfde verklaring ligt in het ongrijpbare van de verandering, van de vernieuwing. Als er al een behoefte te definiëren valt aan “iets nieuws” bij de consument dan is dat het beste te omschrijven als een latente behoefte. Bij innovatie is het de kunst om toekomstige markten te definiëren in combinatie met net bestaande technologie en daarbinnen de behoefte aan niet bestaande producten te voorspellen van de consument die nu nog niets weten van dat niet bestaande product.

Is innoveren voor u ook zo’n lastig te managen proces dan is het een goed idee om met DAPP het gesprek aan te gaan. Mogelijk zijn wij in staat met u samen de status quo te doorbreken en uw innovatieproject te revitaliseren. Onze innovatiespecialisten staan voor u klaar.

Post a comment

Comment(s)

There are no comments yet. Be the first to post a comment

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief