Professionals 

in Food

Are you looking for a project manager? We can deliver the right professional with the right technical background. A strong project manager who blends in with the culture of your company

Vertical Farming, een veelbelovende ontwikkeling?

De grootste verticale boerderij van Europa start in de tweede helft van dit jaar in Dronten. In wat nu nog een proefopstelling is, gaan een aantal partijen aan de slag met de productie van 30.000 kroppen sla per week, van het zaadje tot een volwassen krop. De 900 m2 grote, verticale kwekerij omvat meer dan 3000 m2 teeltruimte. In deze zogenaamde sla-flat is  er ruimte voor stellages van acht/negen verdiepingen. In de stellages wordt de sla (kroppen rode sla, rucola en krulsla) geteeld in kokospluggen met water en puur onder ledverlichting. Daglicht komt er niet aan te pas. Alles is volledig onder controle: kwekers hebben geen last van slecht weer, insecten en schimmels. Dat betekent dat er geproduceerd kan worden zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook is de benodigde hoeveelheid water aanzienlijk kleiner.

Een ander voorbeeld van deze ontwikkeling is de start van een eerste stadsboerderij in Amsterdam-Zuid. Ook hier hel-paarse ledverlichting in een aantal etages. De boerderij is in feite een afgeschermde box waarin het klimaat volledig beheerst kan worden inclusief de lichtdosering en planten op verschillende niveaus kunnen groeien. Dit alles is in de vorm van modules opgezet zodat het naar de toekomst toe schaalbaar is. Eenmaal in werking is deze meerlaagse boerderij goed voor 180 ton salades en kruiden per jaar.

De verticale boerderij is heel simpel gezegd een kas in een gebouw in de stad. Het fenomeen zit duidelijk in de lift. Is dit het antwoord op de uitdagingen waar de wereld nu voor staat, het voeden van ruim 7 miljard mensen nu? Feit is dat per vierkante meter drie maal zoveel voedsel geproduceerd kan worden als normaal, mede doordat er meerdere oogsten kunnen plaatsvinden. De aarde is vervangen door het in de glastuinbouw al veel gebruikte steenwol. De voedingsstoffen worden nauwkeurig gedoseerd bij exact de juiste planten gebracht.

De ontwikkelingen rondom Vertical Farming gaan razendsnel, maar staat nog wel in de kinderschoenen. Geestelijk vader van verticale landbouw is de Amerikaan Dickson Despommier (1940), verbonden aan de universiteit Columbia. Hij is zelf ook verrast over de snelheid waarmee zijn idee overal op de wereld wordt opgepakt. Sinds een jaar of 7 worden overal ter wereld vertical farms in gebruik genomen. Interessant is daarbij de verschillen in de achterliggende motivatie te zien: in Japan is er sinds Fukushima een enorm wantrouwen dat alle voedsel besmet is door radio actieve stof; in Singapore is het veel meer de wil om op het gebied van voedselvoorziening meer onafhankelijk te zijn van China: voor New York is het verkorten van de aanvoerlijnen de belangrijkste aanjager van de ontwikkeling en voor Chicago is het veel meer de behoefte om in de koude winters betaalbare groenten in de schappen te hebben.

Wat zijn de voordelen van Vertical Farming? We zetten die op een rij.

  1. Vertical Farming creëert een nieuwe manier van vastgoedbeheer door een alternatief te bieden aan oude leegstaande fabrieken en bedrijfshallen.
  2. Je produceert local 4 local het voedsel.
  3. Voedsel komt nu vaak naar ons toe uit alle windstreken, soms via het vliegtuig, soms via weg- of railtransport. Vertical Farming ontlast het transport over wegen en reduceert het gebruik van fossiele brandstof.
  4. Het voedsel is vrij van ziekte en pesticiden.
  5. Minder druk op het aanwezige landbouwareaal, waardoor deze voor andere doelen aangewend kan worden: recreatie, omzetten in bos.


Er zijn ook nadelen.

  1. De benodigde aanloopinvesteringen zijn hoog.
  2. De diversiteit van de te kweken gewassen is laag. Voorlopig kan alleen geteeld worden met bladgroenten, cannabis en kruiden.
  3. Veel gewassen kunnen (in ieder geval nog voorlopig) goedkoper buiten geproduceerd worden. De zon kost niets en de ledverlichting op grote schaal inzetten betekent een forse energierekening.

Is Vertical Farming hét antwoord op de groei van de wereldbevolking? Despommier voorspelt dat in het jaar 2050 bijna 80% van de wereldbevolking in steden leeft. De meest conservatieve voorspellingen omtrent de omvang van de wereldbevolking in 2050 gaan uit van een toename van 2,3 miljard mensen tussen nu en dat jaar. Om deze toename met traditionele landbouwmethoden te kunnen voeden is er een areaal nodig dat 1,2 maal de oppervlakte van Brazilië beslaat. Hoewel we steeds efficiënter worden in productiemethodes en de zaadveredeling is het schier onmogelijk hiermee te kunnen voldoen aan de groeiende vraag. In dat licht is verticale landbouw één van de oplossingen voor dit probleem. Op termijn, zo verwacht Despommier, is verticale landbouw 10 tot 100 keer efficiënter. Ook al zal de verticale landbouw de horizontale niet verdringen. Wat wel verwacht mag worden is dat met name rondom de grote metropolen verticale landbouw steeds belangrijker zal gaan worden. In Newark, niet ver van New York staat een enorme verticale boerderij op een groot oud industrieterrein. Vroeger was het complex een staalfabriek en de ombouw koste veertig miljoen dollar. Het zou wel eens de grootste boerderij van de wereld kunnen zijn. De eigenaar zegt dat deze boerderij meer dan honderdduizend mensen volledig van voedsel kan voorzien.

Getuige de initiatieven die er in Nederland en daarbuiten zijn, kan worden gesteld dat Vertical Farming een veelbelovende aanvulling is op de manier waarop wij ons voedsel produceren. Het zal de traditionele manier van landbouw niet verdringen. Kansrijk zijn vooral die initiatieven in de buurt van grote steden. Door de korte aanvoerlijnen kan de producent snel reageren op locale voorkeuren in eetgewoontes.


Post a comment

Comment(s)

There are no comments yet. Be the first to post a comment

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief