Professionals 

in Food

Are you looking for a project manager? We can deliver the right professional with the right technical background. A strong project manager who blends in with the culture of your company

Lean en Duurzaamheid in food, doen en communiceer erover!

Ik mocht recentelijk aanwezig zijn bij een event waar studenten verslag deden van hun bedrijfsstage. Zij hadden de opdracht gekregen om met behulp van aan Lean  ontleende technieken in het productieproces efficiencyverbeteringen te identificeren en de noodzakelijke acties te definiëren. De diverse presentaties leverden interessante gezichtspunten op over hoe de uitgangspunten van Lean door bedrijven worden omarmd en worden toegepast als verbeterprogramma in de bedrijfsvoering.


Lean

Lean maakt deel uit van een soort drietrapsraket van veelgebruikte verbeterprogramma’s. De andere twee trappen zijn Total Productive Maintenance (TPM) en Six Sigma. De drie programma’s vormen gezamenlijk World Class Manufacturing. In de wereld van de voedingsmiddelen wordt weliswaar vaak begonnen met het inzetten van  de eerste trap, TPM, maar blijkt 5S , onderdeel van Lean, het fundament te vormen van een structurele verandering in de benadering van efficiency. Het verbeteren start met het op orde hebben van de bedrijfsprocessen. Het doorvoeren van 5S zorgt voor ownership en brengt in de organisatie de gesprekken over het verbeteren van de processen op de werkvloer op gang. En daarmee komt langzaam maar zeker een andere, meer gewenste,  cultuur het bedrijf binnen.

Duurzaamheid

Naast de opkomst van Lean is er een tweede tendens in de wereld van food: duurzaamheid. De laatste jaren heeft ons het inzicht gebracht dat als er niet iets structureels verandert aan onze wijze van productie én consumptie, wij de aarde in een sneltreinvaart uitputten. En dat niet alleen, de impact van ons menselijk handelen is zodanig dat wij ons wereldwijde klimaat steeds meer uit balans brengen met alle rampzalige gevolgen van dien. Dat verklaart de snelle opkomst van het denken in duurzaam produceren. Uit de Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015, een onderzoek van Motivaction, blijkt dat 86 procent van de ondervraagde bedrijven van mening is dat een onderneming de plicht heeft om goed na te denken over de impact op het milieu en de samenleving. Duurzaamheid is een verandering die de levenskwaliteit en veiligheid van de mensen direct (het smelten van het poolijs, meer orkanen) en indirect (door een gezonder milieu minder ziekten) beïnvloedt. Steeds meer bedrijven zien dat duurzaamheid economisch interessant is en kansen biedt.

Omgekeerd heeft Lean soms een hele mooie groene bijvangst. In de productie overschakelen op duurzame oplossingen kan leiden tot tegelijkertijd het verlagen van de kosten én een bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2 footprint. Zo hoorde ik een fraai voorbeeld dat een bedrijf voor het verkrijgen van zijn grondstoffen niet langer traditioneel naar de natuur keek, maar deed aan wat zij noemden “city mining”; het “delven” van de benodigde grondstoffen door hergebruik (circulatie)van weggeworpen  oude producten. Het betekende weliswaar forse aanpassingen en wijzigingen in het eigen productieproces maar op lange termijn, naast een economische win, een win voor ons allemaal.

Lessons learned

Uit de diverse presentaties kwamen, als je Lean en duurzaamheid met elkaar wilt verbinden, een aantal lessons learned naar voren. Ik wil ze u niet onthouden.

1. Als je duurzaam wilt gaan werken veranker dat overal en bij iedereen in de organisatie. Het moet iets van alle betrokkenen zijn. Niet iets van enkele mensen die al snel tot groene hobbyisten verklaard worden. En ook niet iets dat topdown gebracht wordt, ook dan wordt het niet omarmd.

2. Zoek meteen in het begin van het project een grote “groene” vis. Het werkt voor alle betrokkenen zoveel motiverender wanneer je snel in het ingezette proces kunt wijzen op een tastbaar en aansprekend succes.  

3. Zorg voor een stabiele basis om Lean en duurzaamheid gecombineerd toe te passen. Het is de kunst om het zoeken naar efficiency en de weg naar verduurzaming in een goede balans te laten verlopen. Het toetsen van elke aangedragen verbetering aan de uitgangspunten van beide benaderingswijzen is daarbij van groot belang. Het kan betekenen dat aan een verbetering verder uitgewerkt moet worden om hem vanuit beide benaderingen acceptabel te laten zijn.


Zoals eerder in dit artikel gesteld zijn Lean en Duurzaamheid twee elkaar versterkende ontwikkelingen die positief uitwerken op de bedrijfsvoering van foodbedrijven. Op zich al meer dan voldoende reden om je er mee bezig te houden. Maar er is meer!

Communicatie

De Lean methode is bepaald niet iets waar het hart van de consument sneller van gaat kloppen, dat ligt voor duurzaamheid echter anders. In haar recent rapport, “Verduurzaming in de volgende versnelling” concludeert FNLI dat de manier van communiceren over duurzaamheid in sommige gevallen stukken beter kan. 25% Van de koplopers in de voedingsmiddelenindustrie communiceert niet over activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Onder de overige 75% van de foodbedrijven die wel communiceren zien de onderzoekers grote verschillen. Soms beperkt de communicatie zich tot een paragraaf in het jaarverslag, anderen verwerken duurzaamheidsinformatie in brochures en op eigen websites.  Wat blijkt uit aanvullend onderzoek, de voedingsmiddelenbedrijven vinden communicatie over duurzaamheid niet zo belangrijk. Het komt op een zevende plaats in de lijst van voorwaarden voor een goede bedrijfsvoering. Het wordt tijd dat de voedingsmiddelenindustrie hier anders naar gaat kijken. De consument zoekt onderscheid, ook in duurzaamheid.  Duurzaamheid kun je inzetten als marketing – en merkwaarde verhoger. Denk bijvoorbeeld aan Tony’s Chocolonely die zich succesvol profileren als duurzaam chocolademerk.

Het voedingsmiddelenbedrijf die naast Lean gecombineerd met duurzaamheid niet alleen zijn bedrijfsvoering op orde weet te brengen maar die met het thema duurzaamheid ook een succesvolle marketingcampagne weet te ontwikkelen kan de toekomst met veel vertrouwen tegemoet zien.

Wilt u met DAPP over de inzet van Lean en innovaties op het gebied van duurzaamheid doorpraten, neem dan contact met ons op. Wie weet welke projecten ineens ontstaan.  


Voor diegenen die even vergeten zijn waar Lean ook al weer voor staat, Lean staat voor een verbeteringscyclus in met name de logistiek in een productiebedrijf. Om te verbeteren dienen de medewerkers afdeling overschrijdend samen te werken. Het ultieme doel is daarbij zo efficiënt mogelijk een product te maken dat de klant wenst. Lean erkent 7 categorieën van verspilling: overproductie, voorraden, fabricagefouten, fabricageverstoringen, wachttijden, transport en onnodige bewegingen. Op het opheffen van deze 7 verschillende soorten verspilling is er een toolkit beschikbaar. De belangrijkste tooling  binnen Lean is de Value Stream Mapping, de 5S en de Kanban.

5S staat voor de 5 Japanse woorden Seiri (sorteren), Seiton (ordenen), seison (schoonmaken), seiketsu (standaardiseren) en shitsuke (handhaven).Zij staan voor het inrichten van de werkplek op dusdanige wijze dat tijdsverspilling en fouten worden voorkomen.


Post a comment

Comment(s)

There are no comments yet. Be the first to post a comment

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief