Professionals 

in Food

Are you looking for a project manager? We can deliver the right professional with the right technical background. A strong project manager who blends in with the culture of your company

Business Intelligence tezamen met Internet of Things, grote uitdaging voor de Voedingsindustrie?


Niemand zal vandaag ontkennen dat succes of falen in de voedingsmarkt samenhangt met het vermogen om al of niet snel te kunnen reageren op ontwikkelingen buiten én binnen het eigen bedrijf. Dat kan dankzij de enorme hoeveelheid informatie die ons ter beschikking staat. Het gaat om analyseren en daarmee inzicht verkrijgen in op het eerste gezicht ingewikkelde en moeilijk te doorgronden processen. We noemen dat met een mooie Engelse omschrijving Business Intelligence. Voor het bij elkaar brengen van enorme hoeveelheden data hebben we IT nodig, meer specifiek de sensoren aan- en in productiemachines die de fabriekscondities meten, monitoren en actie ondernemen. Dat we die gegevens realtime ter beschikking hebben komt doordat deze sensoren gewoon op het internet zijn aan te sluiten en kunnen communiceren met andere systemen: internet of things.

Waar ligt voor de voedingsindustrie de toevoegende waarde van Business intelligence in combinatie met Internet of Things? Dit artikel probeert antwoorden te geven.


De begrippen

Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie.

Internet of Things (IoT) kan gedefinieerd worden als het tijdelijk of permanent koppelen van machines en apparaten aan het internet ten einde gegevens van die machine of dat apparaat te verzamelen en om gegevens daarnaar toe te kunnen sturen.


Jaarlijks besteedt de Nederlandse voedingsindustrie ruim 1,4 miljard Euro aan machines en digitalisering. Die machines zijn nu standaard meer en meer voorzien van sensoren die data verzamelen. Maar we zijn er bepaald niet als we alleen maar data verzamelen. Met behulp van gerichte vragen aan de database ontstaat nieuwe kennis en inzichten.


Wat zijn de voordelen van het inzetten van BI/IoT? Wij zetten voor u een aantal voordelen op een rij.

1.Een boost in de performance van uw productielijnen.

Met machines die u steeds voorzien van relevante en actuele gegevens bent u in staat uw productieproces(sen) steeds verder te optimaliseren. Met een goede benadering van Overall Equipment Effectiveness (OEE) hebt u inzicht in stilstand en weet u waar de bottlenecks zitten. Zo kunt u de marge op uw product verder vergroten. Het minimaliseren van de downtime gecombineerd met nauwkeurig kunnen plannen zorgt voor veel rust op de werkvloer.  

Een stap verder is dat het IT-systeem met behulp van IoT in staat is een effectieve voorspelling te doen van het onderhoud. Voordeel daarvan is dat het werk in te plannen is en u niet door onverwachte storingen overvallen wordt.


2.Realtime inzicht in de voorraden (grondstoffen en andere productiemiddelen).

U heeft tijdens het plannen van de productie constant inzicht waar tekorten te verwachten zijn en waar u met andere woorden tijdig actie op dient te ondernemen om de productie goed te laten verlopen.

Wij kennen het voorbeeld van een voedingsmiddelenbedrijf dat met behulp van BI kritisch keek naar de hoeveelheid producten in het portfolio. Men schrok van het grote aantal. Bij een nadere beschouwing bleken heel veel producten enorm op elkaar te lijken. Door anders te definiëren kon in dit bedrijf het aantal producten met 90% gereduceerd worden.


3.Anderen zien u als hun datawarehouse.

Door het verzamelen van allerhande data wordt u voor uw partners en uw klanten een interessante partij om mee te denken over beslissingen waar zij voor staan. Denk daarbij aan data die gegenereerd worden door gebruik van scanners, barcodering, QR code en gps-trackers. U bent niet langer sec de leverancier maar wordt een trusted partner die op basis van onderbouwde gegevens kan adviseren. Dit meedenken kan op strategisch niveau, het kan ook liggen op het niveau van adviseren van een optimale bestelhoeveelheid of de optimale voorraadhoeveelheid.

Door de rol van trusted advisor creëert u voor uzelf de mogelijkheid regisseur te worden in uw keten van leveranciers, partners en afnemers.


4.De status van uw product.

IoT ondersteunt in brede zin tracking and tracing van uw product. Tracability bestaat al veel langer maar door IoT in te zetten kunt u op microniveau bijhouden waar uw product zich bevindt. Het gaat niet alleen om uw eindproduct (traceerbaarheid) maar ook om grondstoffen, verpakkingen e.d.

IoT maakt het door toepassing van klimaatbeheersing binnen verpakking/transport mogelijk om uw bederfelijk product zo vers mogelijk in de winkel te laten aankomen. Dat kan betekenen dat een product ineens 24 uur of nog langer houdbaar is en daarmee langer verkocht kan worden.


5.Minder kans op recalls.

IoT maakt het mogelijk de kwaliteitscontrole op een hoger plan te brengen. QA heeft op elk gewenst moment inzage in de performance van elke aparte schakel maar kan ook over diverse schakels in de (supply) chain heen verbeteringen definiëren en aanbrengen. Daarmee kan de voedingsindustrie het percentage recalls terugdringen. De voedingsmiddelenindustrie verhoogt zo de leverbetrouwbaarheid en kan voldoen aan de hoge eisen die de overheid stelt aan ons voedsel. Door snel te traceren kunt u de omvang van een recall, en daarmee van de financiële schade, beperkt houden.


Het bovenstaande overziend is er meer dan voldoende reden om te kunnen stellen dat Business Intelligence in combinatie met Internet of Things belangrijk is voor de industrie. Indien juist aangewend kan de individuele voedselproducent een sterk concurrentievoordeel behalen.

Echter van belang is wel ons te realiseren dat het bij BI en IoT niet gaat om het verzamelen van de data. Data is niet meer dan het middel om te komen tot inzicht en begrip waar de grootste winst te behalen valt.

Als je dat inzicht kunt aanwenden voor de juiste strategische keuzes creëer je de basis voor werkelijk succes, nu én in de toekomst.


Post a comment

Comment(s)

There are no comments yet. Be the first to post a comment

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief