Professionals 

in Food

Are you looking for a project manager? We can deliver the right professional with the right technical background. A strong project manager who blends in with the culture of your company

De nieuwe WET DBA komt niet eerder dan 1 januari 2021

Zoals bekend is kabinet Rutte III het tweede kabinet op rij die het hoofd breekt over de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Het is toenmalig staatssecretaris Wiebes tijdens de regeerperiode Rutte II vanaf 2016 niet gelukt de wet, die de VAR moest gaan vervangen, succesvol door de kamer te loodsen. Hij oogstte met de Wet alleen maar meer verwarring en onzekerheid bij zowel bedrijven als betrokken zzp-ers. Wiebes was uiteindelijk gedwongen de werking van de WET DBA op te schorten.


Het laatste nieuws omtrent de Wet DBA is dat deze niet eerder dan in begin 2021 in werking zal treden, zo schrijven de huidige betrokken bewindslieden, Wouter Koolmees (Minister van Sociale Zaken) en Menno Snel (Staatsecretaris van Financiën). Het kabinet heeft de opschorting van de WET DBA verlengd en zegt meer tijd nodig te hebben voor een evenwichtige wetgeving. De nieuwe plannen, waaronder het waarschijnlijke minimumuurtarief, staan mogelijk op gespannen voet met Europese regels, zo schrijft Minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer, en moeten verder uitgezocht worden.


De nieuwe versie van de Wet DBA die in voorbereiding is, moet opdrachtgevers en -nemers meer duidelijkheid bieden over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en er dus loonheffingen en premies moeten worden ingehouden. De huidige regels zijn zo onduidelijk dat veel opdrachtgevers huiverig zijn om zzp’ers in de arm te nemen, klagen beide partijen. Zij zijn bang dat ze nietsvermoedend de regels overtreden en problemen krijgen met de fiscus in de vorm van fikse boetes en naheffingen.


Met andere maatregelen boekt Koolmees naar eigen zeggen vordering. Zo worden in de loop van dit jaar de criteria bekend gemaakt waarmee het voor een opdrachtgever en -nemer duidelijker wordt of ze wel of niet een zogeheten gezagsrelatie hebben.


De vier maatregelen waar het om gaat zijn:


1. Opt-out

Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er onder voorwaarden voor zelfstandige ondernemers een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. De opt-out verklaring geldt zo lang de werkzaamheden (tijdens een opdracht) voortduren onder dezelfde omstandigheden.


2. Opdrachtgeversverklaring

Als uit de vragen van een op te leveren webmodule blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, krijgt een opdrachtgever een zogenaamde opdrachtgeversverklaring met tijdelijke duur. Vooralsnog wordt gedacht aan een periode van een jaar. De verwachting is dat de benodigde webmodule eind 2019 gereed is.


3. Verduidelijking gezag

Woensdag 26 november 2018 is er in een Kamerbrief aangekondigd dat de verduidelijking van het begrip “Gezag” versneld wordt ingevoerd per 1 januari 2019. De notitie is zonder overleg in de Tweede Kamer opgenomen in het Handboek Loonheffingen en geldt nu als beleid voor de Belastingdienst. Deze ontwikkeling zorgt wederom voor veel verwarring en de in het reageerakkoord beloofde duidelijkheid is er daarmee niet.  


4. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ATL)

Om schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen, ontwikkelt het kabinet ook wetgeving waarbij zelfstandigen minimaal een uurtarief tussen € 15 en € 18 betaald moeten krijgen. Er is echter een goede kans dat dit in strijd is met Europese regelgeving, zo blijkt. Daarom wordt ook gekeken naar alternatieven die wel de toets van Europese regelgeving kunnen doorstaan. De wetgeving voor laagbetaalde zelfstandigen zal waarschijnlijk per 2021 in werking treden.


De ALT en Opt-out worden momenteel in het kabinet verder uitgewerkt en zullen samen in wetgeving worden vormgegeven. Beoogd wordt om deze in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie.  Post a comment

Comment(s)

There are no comments yet. Be the first to post a comment

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief