Professionals 

in Food

Are you looking for a project manager? We can deliver the right professional with the right technical background. A strong project manager who blends in with the culture of your company

Newspaper April 2016 - Special: Food logistics

Erwin Faber

|

22 April 2016

0 Comment(s)

Building starts and ends with the B. English

Read more >>

Newspaper february 2016 - Asset management provides opportunities for Maintainance Manager

Dennis Beijaard

|

16 February 2016

0 Comment(s)

Asset management provides opportunities English

Read more >>

Onderhoudsmanagement in food, wie neemt het voortouw?

Dennis Beijaard

|

21 February 2017

0 Comment(s)

Onderhoud is een belangrijke factor op het gebied van veiligheid, risicobeheersing, de continuïteit en beschikbaarheid van de machines en installaties. De focus op maximale beschikbaarheid moet op termijn wel rendement opleveren.

Read more >>

Goede werkvoorbereiding is het halve werk

Dennis Beijaard

|

17 April 2017

0 Comment(s)

Plannen, uitvoeren, controleren en corrigeren/bijsturen zijn dé ingrediënten voor een efficiënt werkvoorbereidingsproces. Werkvoorbereiding wordt ook voor foodorganisaties steeds belangrijker en vereist een gedegen aanpak. In somm

Read more >>

Bouwmanagement in Food - Hoe doe je dat?

Marc Goselink

|

26 September 2017

0 Comment(s)

Nu de markt overal het algemeen economisch gezien in een opwaartse spiraal beweegt, zien wij dat veel voedingsbedrijven weer aan de slag gaan met plannen voor nieuwbouw en/of verbouw. Vaak geïnitieerd vanuit de behoefte om uit te

Read more >>

Dé do's en don'ts bij Nieuwbouw in Food

Bob Zonneveld

|

26 September 2017

0 Comment(s)

Het gaat goed met de Nederlandse foodindustrie. Veel bedrijven maken een forse groei door en ontwikkelen zich daardoor in een hoog tempo. Niet alleen doordat de markt goed is, ook door de toenemende aandacht voor voedselveiligheid

Read more >>

Onderhoud aan gebouw en gebouw-gebonden inrichting: van inspanningsverplichting naar Resultaatverplichting

Wim Stam

|

15 January 2018

0 Comment(s)

Wij komen regelmatig onderhoudsopdrachten (al of niet gegoten in de vorm van een project) tegen die uitgaan van een inspanningsverplichting van de partij die de opdracht aanneemt. Waarom is dat zo? Waarom zetten opdrachtgever én o

Read more >>

Wist u datjes over .......onderhoud

Marc Goselink

|

15 January 2018

0 Comment(s)

1. De totale jaarlijkse kosten van een gebouw bestaan voor bijna de helft uit operationele kosten. Van deze operationele kosten bestaat iets minder dan de helft uit kosten voor energie. Het resterend deel is gelijkeli

Read more >>

DAPP begeleidt de nieuwbouw van Konings-Zuivel

Bob Zonneveld

|

01 May 2018

0 Comment(s)

DAPP begeleidt de nieuwbouw van Konings-Zuivel Afgelopen 18 april heeft de directie van Konings-Zuivel de handtekening gezet onder het contract voor een langdurige samenwerking met logistiek vastgoedontwikkelaar WDP. Er wor

Read more >>

De keuze van een perfecte vloer

Marc Goselink

|

01 May 2018

0 Comment(s)

De keuze van een perfecte vloer bij nieuwbouw of renovatie in de voedingsmiddelenindustrie. Schone vloeren zijn van essentieel belang voor de voedingsmiddelenindustrie. Daar waar voedsel geproduceerd of verwerkt wordt moet dat

Read more >>

Wat is het belang van Food Engineering?

Marc Goselink

|

22 May 2018

0 Comment(s)

Wat is het belang van Food Engineering? Food Engineering wordt beschouwd als een specialistische afgeleide van engineering. In de breedste zin van het woord worden engineers opgeleid in de toepassing van wetenschappelijke princ

Read more >>

Machineveiligheid en Voedselveiligheid, een goed huwelijk?

Marc Goselink

|

22 May 2018

0 Comment(s)

Machineveiligheid en Voedselveiligheid, een goed huwelijk? Iedereen die van tijd tot tijd zijn heg moet snoeien is bekend met het fenomeen dat een heggenschaar alleen dan werkt wanneer je met beide handen de greep vasthoudt of

Read more >>

Wist u dat... 8 feitjes in relatie tot engineering

Marc Goselink

|

22 May 2018

0 Comment(s)

Wist u dat….. 8 feitjes in relatie tot engineering Voor het goed laten functioneren van de te ontwerpen machines, maakt een klant meestal gebruik van hulpmiddelen of hulpproducten. Denk hierbij aan smeermiddelen, oliën, rein

Read more >>

Vervolg op het mei-artikel "Machineveiligheid en Voedselveiligheid"

Marc Goselink

|

28 August 2018

0 Comment(s)

In het meinummer van onze DAPP nieuwsbrief hebben wij een artikel gepubliceerd over de ogenschijnlijke tegenstrijdigheden tussen machine- en voedselveiligheid. Aan het eind van het artikel hebben wij kort de noodzaak van certif

Read more >>

Aroma’s in bewerkt voedsel, hoe ga je er als industrie mee om?

Marc Goselink

|

21 January 2019

0 Comment(s)

Introductie - bewerkt voedsel We spreken over bewerkte voedingsmiddelen als voedsel één of meerdere bewerkingen heeft ondergaan. Het product is van zijn natuurlijke toestand veranderd, door één (of meerdere) bewerking(en). Een

Read more >>

De nieuwe WET DBA komt niet eerder dan 1 januari 2021

Marc Goselink

|

18 February 2019

0 Comment(s)

Zoals bekend is kabinet Rutte III het tweede kabinet op rij die het hoofd breekt over de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Het is toenmalig staatssecretaris Wiebes tijdens de regeerperiode Rutte

Read more >>

Wat betekenen de veranderende Europese wetgeving voor productverpakkingen voor u?

Marc Goselink

|

21 April 2020

0 Comment(s)

De Europese Commissie is sinds enige tijd bezig de wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen en afval te veranderen. Het is duidelijk dat dat gevolgen daarvan ook voelbaar zijn de Nederlandse markt en de Nederlandse verpa

Read more >>

Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief